S. 4-1624 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen
Jean-Paul Procureur    Vanessa Matz    Cťline Fremault   

armoede
pensioenregeling
sociale bijdrage
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1624/1 4-1624/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2010   Indiening Doc. 4-1624/1 4-1624/1 (PDF)
4/2/2010   Inoverwegingneming
4/2/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/2/2010   Verzending naar commissie
9/2/2010   Inschrijving op agenda
9/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Jean-Jacques De Gucht
9/2/2010   Bespreking
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/2/2010