S. 4-1688 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen
Jean-Paul Procureur    Vanessa Matz    Cťline Fremault   

zelfstandig beroep
armoede
beroep in administratieve zaken
sociale bijdrage

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1688/1 4-1688/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/1/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2010   Indiening Doc. 4-1688/1 4-1688/1 (PDF)
11/3/2010   Inoverwegingneming
11/3/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/3/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd