Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Johan Verstreken

36 resultaten

5-2986 Johan Verstreken (CD&V) 24/1/2013
  de aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 17/4/2013 (commissiehandelingen 5-218)
5-3047 Johan Verstreken (CD&V) 6/2/2013
  de overdracht van de Duitse bunker nabij de Dodengang in Kaaskerke (Diksmuide) aan Defensie
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9450
5-3051 Johan Verstreken (CD&V) 6/2/2013
  de kaart Kosteloze Begeleider
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/5/2013 (commissiehandelingen 5-223)
5-3084 Johan Verstreken (CD&V) 7/2/2013
  de toegankelijkheid van treinen voor personen met beperkte mobiliteit
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/3/2013 (commissiehandelingen 5-211)
5-3356 Johan Verstreken (CD&V) 26/3/2013
  het heropenen van de stopplaats te Jabbeke
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3357 Johan Verstreken (CD&V) 26/3/2013
  de digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2013 (commissiehandelingen 5-232)
5-3455 Johan Verstreken (CD&V) 23/4/2013
  de parkeermogelijkheden aan het station van Oostende
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3456 Johan Verstreken (CD&V) 23/4/2013
  de parkeervisie van de NMBS-groep
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3457 Johan Verstreken (CD&V) 23/4/2013
  de werken in de stationsomgeving van Oostende
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3511 Johan Verstreken (CD&V) 6/5/2013
  de prioritaire voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/5/2013 (commissiehandelingen 5-225)
5-3539 Johan Verstreken (CD&V) 8/5/2013
  de olielozingen op zee
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 11/7/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3577 Johan Verstreken (CD&V) 16/5/2013
  de holebi-asielzoekers en de asielcentra
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3582 Johan Verstreken (CD&V) 21/5/2013
  de interlandelijke adopties uit EthiopiŽ
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9485
5-3584 Johan Verstreken (CD&V) 21/5/2013
  de kaart Kosteloze Begeleider
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-228)
5-3594 Johan Verstreken (CD&V) 22/5/2013
  het Indicatieve Samenwerkingsprogramma met de Democratische Republiek Congo
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3595 Johan Verstreken (CD&V) 22/5/2013
  de ontwikkelingshulp aan Mali
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3722 Johan Verstreken (CD&V) 18/6/2013
  het aanbod van Belgacom
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-3919 Johan Verstreken (CD&V) 9/9/2013
  de evolutie van de opleiding van verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/10/2013 (commissiehandelingen 5-251)
5-3970 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10073
5-3971 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  de werken op de as Brugge-Gent
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10346
5-3983 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  het eerherstel voor ten onrechte ter dood veroordeelde en terechtgestelde Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-276)
5-3996 Johan Verstreken (CD&V) 1/10/2013
  het uitblijven van de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en ander wrede, onmenselijke of onterende handelingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10463
5-4003 Johan Verstreken (CD&V) 1/10/2013
  het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10351
5-4012 Johan Verstreken (CD&V) 1/10/2013
  de gevolgen van het marien ruimtelijk plan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10325 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4044 Johan Verstreken (CD&V) 3/10/2013
  het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10326
5-4085 Johan Verstreken (CD&V) 15/10/2013
  de homofobe ontwikkelingen in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4142 Johan Verstreken (CD&V) 23/10/2013
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen BelgiŽ en Mozambique
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10353
5-4213 Johan Verstreken (CD&V) 6/11/2013
  de wet op de kansspelen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10444
5-4267 Johan Verstreken (CD&V) 20/11/2013
  de vredesonderhandelingen naar aanleiding van het bezoek aan IsraŽl en de Palestijnse Gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4495 Johan Verstreken (CD&V) 12/12/2013
  het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ten aanzien van personen met een beperking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2014 (commissiehandelingen 5-275)
5-4648 Johan Verstreken (CD&V) 15/1/2014
  de interlandelijke adopties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11106 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4663 Johan Verstreken (CD&V) 15/1/2014
  de wapenwet en de historische evocaties
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11109 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4693 Johan Verstreken (CD&V) 28/1/2014
  de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11244
5-4746 Johan Verstreken (CD&V) 6/2/2014
  het antennepunt van Dokters van de Wereld in Oostende
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11303
5-4854 Johan Verstreken (CD&V) 27/2/2014
  de toegankelijkheid van het kiessysteem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11261
5-4970 Johan Verstreken (CD&V) 26/3/2014
  het advies van de wetenschappelijke commissie inzake het eerherstel voor ten onrechte ter dood veroordeelde en terechtgestelde militairen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode