Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Sabine de Bethune

75 resultaten

4-46 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de screening van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-232 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de integratie van de genderdimensie in het kader van de begroting
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-882
4-233 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 15/4/2008
  de Belgische solidariteit met Iraanse vrouwen in het algemeen en Parvin Ardalan in het bijzonder
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-880
4-268 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 28/4/2008
  de implementatie van de strategienota "Eerbied voor de rechten van het kind in ontwikkelingssamenwerking"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-959
4-296 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de aandacht van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor personen met een handicap
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1003
4-340 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de basisallocatie 14 54 27 3524 voor de programma's "migratie en ontwikkeling"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1071
4-399 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de uitvoeringsbesluiten voor de erkenning van podologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1218
4-403 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de problematiek van eergerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1219
4-405 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de zakgeldkaart voor minderjarigen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-406 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 3/7/2008
  de samenwerking met lokale niet-gouvernementele organisaties
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-493 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  vrijwilligerswerk door werkzoekenden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-494 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  de vrijstelling van werkzoekenden tijdens een opleiding of stage in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-495 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2008
  de wachttijd voor werkzoekenden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-557 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  de ondertekening van de Conventie op het verbod van clustermunitie op 3 december in Oslo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2101
4-808 Sabine de Bethune (CD&V) 12/3/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3246
4-902 Sabine de Bethune (CD&V) 7/5/2009
  de vrijwilliger in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3488
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3489
4-934 Sabine de Bethune (CD&V) 28/5/2009
  de sociale rechten ten gevolge van de geboorte van een levenloos geboren kind
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-940 Sabine de Bethune (CD&V) 4/6/2009
  het dragen van een fluojasje op de fiets
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-953 Sabine de Bethune (CD&V) 9/6/2009
  de terugbetaling in het kader van een preventieve inplanting van een defibrillator
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-957 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de jaarlijkse rapportage over de Belgische toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3600
4-958 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de uitreiking van visa in het kader van internationale uitwisselingen door erkende organisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3601
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3602
4-959 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de mogelijkheid tot een digitale procedure voor het legaliseren van een tenlasteneming van een visumaanvrager
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3603
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3604
4-964 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de vervuiling door plastic en de fiscale maatregelen ter zake
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3598
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3599
4-989 Sabine de Bethune (CD&V) 18/6/2009
  de reglementering voor tatoeerders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3693
4-994 Sabine de Bethune (CD&V) 18/6/2009
  de studie die aantoont dat verkrachting in Belgi haast altijd onbestraft blijft
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3699
4-1027 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  de opvang van illegale gezinnen met kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3818
4-1028 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  de aanwezigheid van kinderen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3819
4-1031 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  het Federaal Borstvoedingscomit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3810
4-1032 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  de maatregelen ter bevordering van borstvoeding in het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3811
4-1033 Sabine de Bethune (CD&V) 2/7/2009
  het dragen van een voornaam bij het verkrijgen van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3812
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3813
4-1035 Sabine de Bethune (CD&V) 9/7/2009
  de strijd tegen het dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3838
4-1042 Sabine de Bethune (CD&V) 9/7/2009
  de ratificatieprocedure van het Verdrag inzake clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1043 Sabine de Bethune (CD&V) 9/7/2009
  het verslag inzake wapenhandel
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3839
4-1054 Sabine de Bethune (CD&V) 22/9/2009
  de negatieve gevolgen van milieuvervuiling voor de gezondheid van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1072 Sabine de Bethune (CD&V) 1/10/2009
  de bestraffing van partnergeweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1085 Sabine de Bethune (CD&V) 8/10/2009
  de uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1086 Sabine de Bethune (CD&V) 8/10/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1087 Sabine de Bethune (CD&V) 8/10/2009
  de uitvoering van de maatregelen van de gemeenschappelijke verklaring betreffende het toekomstige alcoholbeleid van de ministers van Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1114 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  eergerelateerd geweld
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4914
4-1115 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  eergerelateerd geweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4912
4-1116 Sabine de Bethune (CD&V) 20/10/2009
  het verdrag van de Raad van Europa over eergerelateerd geweld
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4913
4-1145 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Burundi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1146 Sabine de Bethune (CD&V) 29/10/2009
  de toegang van minderjarigen tot betaalbare en discrete gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1162 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  het wetsontwerp inzake levenloos geboren kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1165 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2009
  de inspanningen van Belgi ter bevordering van de geboorteregistratie in landen in het Zuiden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1202 Sabine de Bethune (CD&V) 19/11/2009
  de btw-regelgeving van toepassing op boeken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1231
4-1231 Sabine de Bethune (CD&V) 26/11/2009
  de btw-regelgeving van toepassing op boeken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1202
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6343
4-1313 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het proces-verbaal voor jongeren
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6387
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6388
4-1315 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het Internationaal Humanitair Recht
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1316 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  de democratische ruimte in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1317 Sabine de Bethune (CD&V) 10/12/2009
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1336 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  het arrest van het Hof van beroep van Brussel van 29 september 2009 inzake het leenrecht
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6479
4-1337 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  de uitvoeringsbesluiten als voorzien in de auteurswetgeving
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6480
4-1346 Sabine de Bethune (CD&V) 7/1/2010
  de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Belgische federale adviesorganen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6524
4-1365 Sabine de Bethune (CD&V) 12/1/2010
  de vrijstelling voor de socialezekerheidsbijdragen in het kader van de fietsvergoeding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6568
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6569
4-1412 Sabine de Bethune (CD&V) 21/1/2010
  de ontwikkelingshulp aan Afghanistan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6788
4-1414 Sabine de Bethune (CD&V) 21/1/2010
  de rapportage inzake de federale adviesorganen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6786
4-1419 Sabine de Bethune (CD&V) 25/1/2010
  de rapportage ter controle van de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie van Peking
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6938
4-1444 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de toepassing van het adoptieverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6940
4-1445 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de erkenning van laboratoria voor klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6937
4-1446 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  het Familieplan voor zelfstandigen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6946
4-1483 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6996
4-1484 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6999
4-1485 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7001
4-1486 Sabine de Bethune (CD&V) 4/2/2010
  vrouwelijke genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6998
4-1500 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7061
4-1501 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Bejing
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7060
4-1502 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7059
4-1503 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7062
4-1504 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2010
  de implementatie van de krachtlijn ' Vrouwen en Gewapende Conflicten' van het Actieplatform van Beijing
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7058
4-1661 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2010
  de besteding van de middelen voor ontwikkelingshulp in Afghanistan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1665 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2010
  het nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1732 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  het arrestatiebevel ten aanzien van de heer Rufyiri te Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1743 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1744 Sabine de Bethune (CD&V) 22/4/2010
  de arrestatie van Victoire Ingabire Umuhoza in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode