Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Erika Thijs

62 resultaten

3-6 Erika Thijs (CD&V) 29/7/2003
  zijn bezoek aan de Dienst vreemdelingenzaken en de gesloten centra van Steenokkerzeel en Melsbroek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-59 Erika Thijs (CD&V) 20/11/2003
  de procedure voor het stemmen van Belgen in het buitenland bij de Europese en Vlaamse verkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-82 Erika Thijs (CD&V) 11/12/2003
  de infiltratie van de maffia in het Belgisch overheidsbestel in zaken van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-137 Erika Thijs (CD&V) 12/2/2004
  de interventietijd bij brand
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-140 Erika Thijs (CD&V) 12/2/2004
  het e-government van het lokale bestuur
  staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-190 Erika Thijs (CD&V) 18/3/2004
  de visafraude
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-191 Erika Thijs (CD&V) 18/3/2004
  de stappen die worden ondernomen ter bestrijding van de uitbuiting van diplomatiek huispersoneel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-230 Erika Thijs (CD&V) 22/4/2004
  de Ethische Commissie voor telecommunicatie
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-54)
3-246 Erika Thijs (CD&V) 4/5/2004
  de inkomsten van personen onder elektronisch toezicht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-247 Erika Thijs (CD&V) 4/5/2004
  de openbaarheid van de processen in KabyliŽ (Algerije)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-59)
3-269 Erika Thijs (CD&V) 13/5/2004
  ontnuchteringspillen om de effecten van alcohol te bestrijden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-314 Erika Thijs (CD&V) 17/6/2004
  het onderzoek van het Comitť I naar de tekortkomingen van de Staatsveiligheid in het onderzoek naar visafraude en fraude met identiteitspapieren
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-315 Erika Thijs (CD&V) 23/6/2004
  de registratie van wapens in het Centraal Wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-316 Erika Thijs (CD&V) 23/6/2004
  het toezicht op de verkoop van wapens op publieke markten of beurzen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-322 Erika Thijs (CD&V) 24/6/2004
  de ethische code voor telecommunicatie
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-354 Erika Thijs (CD&V) 7/7/2004
  het oprichten van gespecialiseerde politie-eenheden in de lokale zones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-72)
3-371 Erika Thijs (CD&V) 5/10/2004
  de toegenomen agressie op de treinen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-372 Erika Thijs (CD&V) 5/10/2004
  de politiecontroles in het najaar van 2004
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-373 Erika Thijs (CD&V) 5/10/2004
  de veiligheids- en aansprakelijkheidsaspecten bij evenementen en manifestaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-380 Erika Thijs (CD&V) 14/10/2004
  de naleving van de wettelijke minimumnormen door de Belgische dierentuinen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-428 Erika Thijs (CD&V) 9/11/2004
  het expertisenetwerk mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-447 Erika Thijs (CD&V) 18/11/2004
  de toepassing van de wet inzake de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-456 Erika Thijs (CD&V) 25/11/2004
  de registratie van wapens in het Centraal Wapenregister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2004 (handelingen 3-90)
3-482 Erika Thijs (CD&V) 2/12/2004
  de Belgische inspanningen inzake antipersoonsmijnen in het licht van de top van NaÔrobi
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-505 Erika Thijs (CD&V) 16/12/2004
  de afbouw van F-16's
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-521 Erika Thijs (CD&V) 12/1/2005
  een ethische code voor de Belgische ondernemingen die in het buitenland actief zijn
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-549 Erika Thijs (CD&V) 19/1/2005
  de sensibiliseringscampagne voor orgaandonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-550 Erika Thijs (CD&V) 20/1/2005
  de begrotingstoestand van de gemeentebesturen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-591 Erika Thijs (CD&V) 3/2/2005
  de gedragscode van de mobiele telecomoperatoren
  minister van Werk
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-850 Erika Thijs (CD&V) 26/5/2005
  het recht van regularisatieaanvragers op maatschappelijke dienstverlening
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-851 Erika Thijs (CD&V) 26/5/2005
  de vereenvoudiging van de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-870 Erika Thijs (CD&V) 2/6/2005
  de voorgestelde reglementering van de tatoeage- en piercingsector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-963 Erika Thijs (CD&V) 7/7/2005
  de kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3055
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1050
3-1043 Erika Thijs (CD&V) 13/10/2005
  de accijnsverlaging voor diesel met het oog op de praktijklessen vrachtwagenchauffeur derde graad
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-1050 Erika Thijs (CD&V) 13/10/2005
  de kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3055
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-963
3-1062 Erika Thijs (CD&V) 20/10/2005
  het Belgische voorzitterschap van de OVSE in 2006
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-1159 Erika Thijs (CD&V) 24/11/2005
  de vrijwillige dienst voor ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1187 Erika Thijs (CD&V) 1/12/2005
  de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1235 Erika Thijs (CD&V) 22/12/2005
  de voorlichtingscampagne over orgaan- en weefseldonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4200
3-1241 Erika Thijs (CD&V) 22/12/2005
  het busvervoer van de Amerikaanse schoolkinderen te Kleine Brogel
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4199
3-1357 Erika Thijs (CD&V) 2/2/2006
  de betaling van drinkgeld aan kelners via Bancontact
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-1360 Erika Thijs (CD&V) 9/2/2006
  de deelname van niet-Belgische burgers van de Europese Unie aan de gemeenteraadsverkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1422 Erika Thijs (CD&V) 28/2/2006
  het jaarlijks verslag van de regering inzake mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1425 Erika Thijs (CD&V) 28/2/2006
  het statuut van de slachtoffers van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1497 Erika Thijs (CD&V) 23/3/2006
  de onterecht veroordeelden en de toekenning van een schadevergoeding
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1502 Erika Thijs (CD&V) 23/3/2006
  het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de kosten van de brandweerdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1528 Erika Thijs (CD&V) 11/4/2006
  de beperkingen die het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel ondervindt bij het uitvoeren van zijn opdrachten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4945
3-1584 Erika Thijs (CD&V) 27/4/2006
  de ongelijkheid die wordt gecreŽerd door het koninklijk besluit van 20 maart 2002 inzake de bezoldiging van brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1673 Erika Thijs (CD&V) 24/5/2006
  de strijd tegen de mensenhandel door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de vervanging van de bijzondere vertegenwoordiger voor mensenhandel in de OVSE
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1675 Erika Thijs (CD&V) 24/5/2006
  het wettelijke vacuŁm betreffende het statuut van werkstudent - uitkeringsgerechtigde
  minister van Werk
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1676 Erika Thijs (CD&V) 24/5/2006
  de terugbetalingen aan patiŽnten die lijden aan het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-166)
3-1721 Erika Thijs (CD&V) 15/6/2006
  de nationale basisnormen inzake brandveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1722 Erika Thijs (CD&V) 15/6/2006
  de overdracht van de gebouwen van de voormalige politionele structuur aan de lokale politie en de compensatie voor het inkomstenverlies van de politiezones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-5629
3-1852 Erika Thijs (CD&V) 19/10/2006
  de precaire situatie in Burundi
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6204
3-1853 Erika Thijs (CD&V) 19/10/2006
  het gevaar van CO-intoxicatie bij petroleumkachels
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6203
3-1863 Erika Thijs (CD&V) 24/10/2006
  de toekenning van een brugpensioen na een periode van politiek verlof
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5186
3-1864 Erika Thijs (CD&V) 24/10/2006
  de jeugdvakantie
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5187
3-1867 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2006
  het voorontwerp van wet over de kosteloze borgtocht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6309
3-1900 Erika Thijs (CD&V) 8/11/2006
  de toekomstige initiatieven op vlak van terugbetalingsregels voor patiŽnten die lijden aan myalgische encepalomyelitis (ME) of aan het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6310
3-1901 Erika Thijs (CD&V) 9/11/2006
  het opnemen van het "ritsen" in de verkeersreglementering
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6311
3-1928 Erika Thijs (CD&V) 23/11/2006
  het activiteitenverslag 2005 van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1929 Erika Thijs (CD&V) 23/11/2006
  de huidige asielprocedure en daarmee verbonden praktijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6343