Schriftelijke vragen van 3-6309 tot 3-6309

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6309 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Kosteloze borgtocht - Wetsontwerp.
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1867