Schriftelijke vragen van 3-6204 tot 3-6204

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6204 Thijs Erika (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Burundi - Democratiseringsproces - Belgische positie.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1852