Schriftelijke vragen van 3-3055 tot 3-3055

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3055 Thijs Erika (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Kinderzitjes - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/20/EG van 8 april 2003.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-963
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1050