Schriftelijke vragen van 3-4200 tot 3-4200

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4200 Thijs Erika (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orgaan- en weefseldonatie - Voorlichtingscampagne.
  Verzending vraag 25/1/2006
  Antwoord 25/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Aanvullend antwoord 27/2/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1235