Schriftelijke vragen van 3-4199 tot 3-4199

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4199 Thijs Erika (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Militaire basis te Kleine Brogel - Amerikaanse schoolkinderen - Busvervoer.
  Verzending vraag 25/1/2006
  Antwoord 25/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1241