Schriftelijke vragen van 3-4945 tot 3-4945

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4945 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Beperkingen bij de uitvoering van opdrachten.
  Verzending vraag 24/4/2006
  Antwoord 4/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1528