Schriftelijke vragen van 3-6203 tot 3-6203

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6203 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  CO-intoxicatie - Petroleumkachels.
  Verzending vraag 30/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1853