Schriftelijke vragen van 3-5629 tot 3-5629

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5629 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiegebouwen - Overdracht aan de lokale politie - Compensatie voor het inkomstenverlies.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 25/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1722