Schriftelijke vragen van 3-6343 tot 3-6343

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6343 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielprocedure - Gevangenneming van ouders.
  Verzending vraag 30/11/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1929