Schriftelijke vragen van 3-5186 tot 3-5186

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5186 Thijs Erika (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Brugpensioen - Toekenning na een periode van politiek verlof.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 10/11/2006
  Verzending vraag 10/11/2006
  Rappel 14/11/2006
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1863