Schriftelijke vragen van 3-5187 tot 3-5187

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5187 Thijs Erika (CD&V) minister van Werk  
  Werkende jongeren - Jeugdvakantie-uitkering - Aanvullende uitkering.
  Verzending vraag 22/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Rappel 10/11/2006
  Verzending vraag 14/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1864