Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Pol Van Den Driessche

67 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7502 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  WK 2018 - Fiscale maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7500 Pol Van Den Driessche (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Europees voorzitterschap - Culturele activiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7368 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mobiel internet - Digitale kloof - Gebrek aan concurrentie - Investeringsverbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7200 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersveiligheid - Wegen buiten bebouwde kom - Snelheidsbeperking - Algemene beperking tot 70 kilometer per uur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-7197 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spooroverweg aan de Kattestraat in Loppem - Onveilige situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-7196 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Beernem - Verkeersonveilige omgeving - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7187 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenvervoer - Vervoer naar een privť-praktijk - Gebrek aan tussenkomst door het ziekenfonds - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7186 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aankoopcomitťs - Dossierbehandeling - Gemiddelde termijnen - Oorzaken en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-7112 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen van fietsen - Preventie - Graveermachines - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7111 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Tarieven - Prijsdaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7110 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7109
4-7109 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 5/3/2010
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7110
4-7108 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenhervorming - Overlevingspensioen - Cumul met een wedde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 5/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
4-7000 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandveiligheid in gebouwen - Naleving van de regels - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 17/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1472
4-6997 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Tibet - Onderhandelingen - Chinese regering en de dalai lama - Houding van de Europese Unie en van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 17/2/2010
  Antwoord 15/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1466
4-6973 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Domein Mockenbergbos (Tervuren) - Eventuele verkoop - Bestemming van het domein - Beheer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Antwoord 5/3/2010
4-6470 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen van fietsen - Graveermachines - Financiering - Terbeschikkingstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
4-6268 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Energiebesparende investeringen - Belastingverminderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010) 10/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6267
4-6267 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Energiebesparende investeringen - Belastingverminderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010) 10/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6268
4-5972 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3933
4-5941 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Noodoproepen - Andere taalzone - Begripsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3115
4-5848 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetaansluiting - Hoge kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2815
4-5559 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Overschrijvingen - Taalgebruik in de communicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3553
4-5446 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Studentenarbeid tijdens het academiejaar- Studenten afkomstig van landen buiten de Europese Economische Ruimte - Uitbreiden van mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3101
4-5209 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kleine zelfstandigen - Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Optrekken van het bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 4/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5068
4-5068 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kleine zelfstandigen - Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Optrekken van het bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5209
4-4630 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vergrijzingsproblematiek - Kosten - Inhoud van het zilverfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
4-4237 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Biodiesel - Contaminatie door bacteriŽn - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009) 28/8/2009
  Antwoord 14/10/2009
4-3933 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 11/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3932
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5972
4-3932 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Justitie  
  OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 4/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3933
4-3783 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Ombudsman Energie - Aanstelling - Benoeming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 25/8/2009
4-3782 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Acupunctuur - Legale uitoefening door paramedici - Oprichten van een paritaire commissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 29/9/2009
4-3678 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Boetes - EfficiŽnte inning - Gewestelijke inning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3553 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Overschrijvingen - Taalgebruik in de communicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009) 10/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5559
4-3552 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen in bijberoep - Bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Aanpassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009) 10/6/2009
  Antwoord 6/7/2009
4-3535 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Oldtimers - Invoering in BelgiŽ - Belastingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009) 9/6/2009
  Antwoord 3/7/2009
4-3510 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Concrete maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 18/6/2009
4-3509 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Negatief advies van de Inspectie FinanciŽn - Financiering in het kader van het herstelplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 10/7/2009
4-3502 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerend goed - Vervreemding - Kosten gedragen of verantwoord door belastingplichtige
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3454 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Boetes - EfficiŽnte inning - Gewestelijke inning - Voorstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 9/6/2009
4-3341 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Zimbabwe - Schrijnende situatie in de gevangenissen - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 21/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3276 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsschuld - Budgettaire kosten van de vergrijzing - Zilverfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009) 27/3/2009
  Antwoord 23/4/2009
4-3116 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vrachtverkeer - Belgische autosnelwegen - Gebrek aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 18/3/2009
4-3115 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Noodoproepen - Andere taalzone - Begripsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5941
4-3109 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3108
4-3108 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3109
4-3101 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Studentenarbeid tijdens het academiejaar- Studenten afkomstig van landen buiten de Europese Economische Ruimte - Uitbreiden van mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5446
4-3100 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Economische crisis - Tijdskrediet en loopbaanonderbreking - FinanciŽle invloed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-2815 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internetaansluiting - Hoge kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5848
4-2801 Pol Van Den Driessche (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijk archief - Bronnen van de hand van de Koning - Gestructureerd archief - Beschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 14/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
4-2739 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeer - Geluidsinstallaties met hoofdtelefoon - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 14/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2095
4-2598 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-855
4-2215 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijke Familie - Erfenisrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 8/1/2009
  Antwoord 22/1/2009
4-2095 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeer - Geluidsinstallaties met hoofdtelefoon - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 28/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2739
4-1973 Pol Van Den Driessche (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Irak - Christenen - Onderdrukking - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Antwoord 4/1/2009
4-1924 Pol Van Den Driessche (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijbewijs - Verlenging in geval van ziekte - Retributie - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 13/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1923
4-1923 Pol Van Den Driessche (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rijbewijs - Verlenging in geval van ziekte - Retributie - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 19/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1924
4-1784 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rijbewijs - Verlenging om medische redenen - Afschaffing van de bestaande retributie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2008) 9/10/2008
  Antwoord 21/10/2008
4-1395 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijk Paleis in Antwerpen - Eigendomsrecht van de meubelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/9/2008) 21/8/2008
  Antwoord 25/9/2008
4-1391 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Auteursrechten - Nieuw fiscaal statuut - Gevolgen op socialezekerheidsvlak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/9/2008) 21/8/2008
  Antwoord 24/9/2008
4-1355 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rijbewijs - Intrekking door parketmagistraat of politieofficier van wacht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/9/2008) 7/8/2008
  Antwoord 8/9/2008
  Aanvullend antwoord 18/9/2008
4-892 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Orde van geneesheren - Klachten - Beroep tegen beslissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 9/10/2008
4-855 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 23/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-854
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2598
4-854 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Eenheid van loopbaan - Wet van 11†mei†2003 - Uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 23/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-855
4-720 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Managementfuncties - Verplichte functionele tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 7/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-504
4-504 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Managementfuncties - Verplichte functionele tweetaligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008) 17/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-720
4-347 Pol Van Den Driessche (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoeding ten gevolge van werken - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008