Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Freya Piryns

32 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6781 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatiecampagne - Verwerking - Resultaten - Opvolging negatieve beslissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010) 2/2/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6550 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Absolute voorrang van rechts - Evaluatie - Daling van ongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010) 20/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
4-6294 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 - Aantal aanvragen - Termijn van behandeling - Aantal positieve beslissingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010) 10/12/2009
  Antwoord 6/5/2010
4-6197 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2853
4-6194 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2771
4-6168 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 24/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4990
4-6114 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2701
4-6101 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2672
4-5554 Freya Piryns (Groen!) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3139
4-4990 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Migratiebeleid - Gezinshereniging - Inkomensvereisten - Engagement tot integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 6/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6168
4-3785 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Zwakke weggebruikers - Fietsers - Dragen van een fluovestje - Invoeren van een verplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 27/7/2009
4-3139 Freya Piryns (Groen!) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers - Luchthaven - Behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-758
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5554
4-2936 Freya Piryns (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Migratieambtenaren - Aantallen - Activiteitenzones - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 4/2/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-2853 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale websites - Toegankelijkheid - AnySurferlabel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6197
4-2771 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2114
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6194
4-2701 Freya Piryns (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 5/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2122
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6114
4-2672 Freya Piryns (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Rappel 5/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-907
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6101
4-2630 Freya Piryns (Groen!) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2048
4-2349 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 30/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2112
4-2342 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2046
4-2122 Freya Piryns (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2701
4-2114 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2113
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2771
4-2113 Freya Piryns (Groen!) minister van Buitenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Antwoord 4/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2114
4-2112 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2114
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2349
4-2048 Freya Piryns (Groen!) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2047
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2630
4-2047 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 16/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2048
4-2046 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion - Indiening voor de periode van 2008 tot 2010 - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2048
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2342
4-907 Freya Piryns (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Gemiddelde duur - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2672
4-906 Freya Piryns (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielcentra en gesloten centra - Minderjarigen - Verblijfsperiode - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
4-633 Freya Piryns (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-365
4-365 Freya Piryns (Groen!) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-633
4-79 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen Ė Griekenland Ė Laakbare praktijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/12/2007) 20/11/2007
  Antwoord 10/12/2007
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-18