Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Philippe Fontaine

22 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7495 Philippe Fontaine (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ondernemingen voor dienstencheques - Erkenning - Intrekking - Aantal - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7316 Philippe Fontaine (MR) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  BOZAR - Tentoonstellingen - Plaatsbespreking via internet - CategorieŽn bezoekers - Discriminatie - Rechtstreekse verkoop aan het loket - Toewijzing van een aantal plaatsen - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 ) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7083 Philippe Fontaine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegtuigmodelbouw - Terreinen - Door Belgocontrol gecontroleerde zones - Voorstel tot sluiting - Problemen - Overgangsperiode - Definitieve sluiting - Opname van terreinen voor modelluchtvaart op de luchtvaartkaarten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-7073 Philippe Fontaine (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Belgische coŲperatie - Trilaterale samenwerking met Japan - Andere trilaterale samenwerkingen - Belgische expertise in Congo - Valorisatie - Versterking van de Belgische coŲperatie - Belangen bij het Japanse project
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7072 Philippe Fontaine (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Belgische olievoorraden - Distillaten - Tekort - Rapport van het Rekenhof - Europese verplichtingen - EU-sancties - Opslagplaats voorraad - Tekort - Aanbesteding - Plaats en bouw van de depots - Kostprijs - Overeenkomsten met de lidstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010 ) 5/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6990 Philippe Fontaine (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Verwarmingstoelage - Betalingen in 2009 - Achterstand -Budget 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6986 Philippe Fontaine (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  De Belgica - Lichting - Mogelijkheid - Belgische deelneming - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6985 Philippe Fontaine (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  KMKG - Collecties - Staat - Digitalisering - Werken in depot - Aantal - Opzoeking - Methodologie - Bewaring - Voorwaarden - Verbeteringen - Zaalwachters - Specifieke opleidingen - Gebouwen - Veiligheid - Vrijwilligers die de inventaris opmaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Antwoord 12/3/2010
4-6984 Philippe Fontaine (MR) minister van Justitie  
  Toegevoegde magistraten - Toewijzing - Gerechtelijke arrondissementen van Bergen en Charleroi - Hoge Raad voor de Justitie - Audit - Uitvoering - Gerechtelijke achterstand in Charleroi
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6982 Philippe Fontaine (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  PWA's - I.D.E.S.S. - Dienstenchequesbedrijven - Opdrachten - Mededinging - Kostprijs van de I.D.E.S.S.-prestaties - HerdefiniŽring van de opdrachten van de PWA's - Ontoereikend werkaanbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010 ) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6406 Philippe Fontaine (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Openbare werken - Hinder - Inkomenscompensatievergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6405 Philippe Fontaine (MR) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Voeding - Respect voor filosofische overtuigigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 26/4/2010
4-6395 Philippe Fontaine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Loskomen van de chip - Aanpak - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 ) 29/12/2009
  Antwoord 27/4/2010
4-6076 Philippe Fontaine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Technische controle - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Arrest van 22 oktober 2009 (Commissie/Portugal, Zaak C-438/08) - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (GOCA) - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 10/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5080
4-5790 Philippe Fontaine (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorlijn Manage- Nivelles- Ottignies - Heropening - Ontwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4352
4-5778 Philippe Fontaine (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 28/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3890
4-5080 Philippe Fontaine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Technische controle - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Arrest van 22 oktober 2009 (Commissie/Portugal, Zaak C-438/08) - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (GOCA) - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 ) 19/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6076
4-4636 Philippe Fontaine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  CommerciŽle platen - Verhuur - Fraude - Stations voor automobielinspectie - Identiteitscontrole - Sancties - Wettelijke middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 ) 2/10/2009
  Antwoord 3/11/2009
4-4352 Philippe Fontaine (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorlijn Manage- Nivelles- Ottignies - Heropening - Ontwerp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009 ) 9/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5790
4-3894 Philippe Fontaine (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  CommerciŽle platen (handelaars- en proefrittenplaten) - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Antwoord 2/9/2009
4-3893 Philippe Fontaine (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Uitreiking Pincode - Vertrouwelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009 ) 11/8/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-3890 Philippe Fontaine (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Spoorverbinding IJzeren Rijn - Heropening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5778