Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6076

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Technische controle - Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Arrest van 22 oktober 2009 (Commissie/Portugal, Zaak C-438/08) - Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs (GOCA) - Gevolgen

technische keuring
arrest van het Hof (EU)
concurrentiebeperking

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
10/12/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5080

Vraag nr. 4-6076 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De technische controle wordt in BelgiŽ uitgevoerd door tien door de Staat erkende ondernemingen, bestaande uit 76 keuringscentra en 32 examencentra. Die ondernemingen vormen een groepering, GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, die zorgt voor de noodzakelijke verbinding tussen de ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD M&O). De federatie GOCA heeft als taak de beslissingen van de FOD M&V om te zetten in de praktijk. Ze staat garant voor het bijhouden van zowel technische als reglementaire ontwikkelingen en vernieuwingen in de automobielindustrie.

Een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 22 oktober 2009 betreffende de technische controle in Portugal (zaak C-438/08) lijkt nogal wat onrust te veroorzaken over het ďBelgische monopolieĒ van GOCA, die de vestiging van buitenlandse organen voor voertuiginspectie niet zou toelaten, evenmin als privťondernemingen die dezelfde activiteit uitoefenen. De pers vermeldde de Duitse organen T‹V of DEKRA die, zoals om het even welke privťonderneming die in die sector gespecialiseerd is, hun activiteiten bij ons onmogelijk zouden kunnen uitoefenen.

Portugal zou immers de vestigingsvrijheid beperken van organisaties uit andere lidstaten die in Portugal voertuiginspecties willen verrichten, wat tot een veroordeling door het Europees Hof heeft geleid. BelgiŽ zou zich door het bestaan van GOCA in dezelfde positie bevinden.

Dezelfde dag stelde uw strategische cel de koers bij door te verduidelijken dat de technische controle in BelgiŽ wordt verricht door tien ondernemingen onder de verantwoordelijkheid en volgens de voorwaarden van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Die strategische cel verduidelijkte eveneens dat GOCA geen monopolie heeft omdat het een federatie van ondernemingen is, vergelijkbaar met het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, en GOCA die controles zelf niet verricht. U voegde eraan toe dat BelgiŽ de vestiging van buitenlandse ondernemingen in BelgiŽ niet verhindert. Het koninklijk besluit van 23 december 1994 is daarover zeer duidelijk. Het legt de ondernemingen die in BelgiŽ actief zijn geen enkele nationaliteitsbeperking op.

Ik heb dus volgende vragen :

1. Kunt u bevestigen dat de situatie in BelgiŽ niet vergelijkbaar is met de situatie in Portugal?

2. Heeft het arrest van het Europees Hof van 22 oktober 2009 gevolgen voor de organisatie van de technische controle in BelgiŽ? Welke?

3.Mochten de situaties niet vergelijkbaar zijn, bevestigt u dan dat om het even welke organisatie, ook een privťonderneming, zich in BelgiŽ kan komen vestigen om voertuiginspecties te verrichten in gebieden waar de andere ondernemingen de facto een monopolitiepositie hebben?

4. Kunt u mij uitleggen hoe die nieuwe vestigingen zich dan kunnen organiseren en vooral hoe concurrende ondernemingen in eenzelfde regio een vergunning voor het verrichten van technische controles kunnen bekomen?

Antwoord ontvangen op 10 december 2009 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op de samengevoegde vragen van de heer Patrick De Groote over"de Belgische autokeuring versus de Europese regelgeving" (nr. 16256), mevrouw Valérie Déom over "het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake de technische keuring" (nr. 16268) ), gepubliceerd in het Integraal verslag van de Commissie Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van 16 november 2009 (CRIV 52 COM 695 - voorlopige versie - p. 26-28).