Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5790

van Philippe Fontaine (MR) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorlijn Manage- Nivelles- Ottignies - Heropening - Ontwerp

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
duurzame mobiliteit
spoorwegnet
provincie Henegouwen

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4352

Vraag nr. 4-5790 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Waalse politieke beleidsverklaring wijdt een lang hoofdstuk aan de promotie van duurzame mobiliteit. De provincie Henegouwen is in dat kader vooral betrokken vanwege projecten voor het weg-, rivier- en treinverkeer.

Zo voorziet het Waalse regeerakkoord in de ondersteuning van de heropening van spoorlijnen en haltes, onder meer de lijn Manage-Nivelles-Ottignies, en van grensoverschrijdende lijnen.

Ik heb in die lijst van goede voornemens een oud plan gevonden voor de ontwikkeling van het Waalse spoorwegnet, dat de Ecolo's en vooral Henegouwen na aan het hart ligt, destijds voorgesteld door de toenmalige minister José Daras. Op de vraag van 17 augustus 2000 over de heropening van de lijn Manage-Nivelles, heeft de minister geantwoord dat het project op dezelfde manier moest worden geëvalueerd als een reeks andere projecten die het Waalse gewest zou kunnen verdedigen in het kader van een tienjarig investeringsplan. Maakt die heropening deel uit van de geplande investeringen om de mobiliteit in dat deel van de provincie en vooral deze lijn te verbeteren?