Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - 2001-2002

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

269 resultaten

2-563 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
2-564 Ren Thissen (PSC) 9/10/2001
  de hervorming van het tweekamerstelsel
  Eerste minister
  beantwoord op 16/10/2001 (handelingen 2-146)
2-565 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 10/10/2001
  de bepaling van de pachtprijzen voor landbouwgronden en hoevegebouwen
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-566 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie over de bescherming van het moederschap
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-567 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 11/10/2001
  het door de regering aangekondigde mobiliteitsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-568 Philippe Mahoux (PS) 11/10/2001
  de geautomatiseerde stemming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-569 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001 en gender
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-712
2-570 Anne-Marie Lizin (PS) 11/10/2001
  commandant Massoud
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-717
2-571 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
2-572 Iris Van Riet (VLD) 16/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
2-576 Sabine de Bethune (CD&V) 22/10/2001
  de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-577 Erika Thijs (CD&V) 22/10/2001
  de spoedcursus "terreur" voor de hulpdiensten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-578 Frans Lozie (Agalev) 25/10/2001
  de behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-579 Josy Dubi (Ecolo) 25/10/2001
  de toestand in de Turkse gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-580 Sabine de Bethune (CD&V) 25/10/2001
  de toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-581 Jan Steverlynck (CD&V) 25/10/2001
  de Belgische Technische Coperatie
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-582 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-583 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de werking van het Centrum voor Vrijwillige Terugkeer en Ontwikkeling
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-584 Clotilde Nyssens (PSC) 25/10/2001
  de kennis van de tweede landstaal bij de korpschefs in de politiezones van de faciliteitengemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-585 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de terugbetaalbaarheid van bepaalde geneesmiddelen voor Crohn-patinten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-586 Anne-Marie Lizin (PS) 29/10/2001
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-587 Anne-Marie Lizin (PS) 29/10/2001
  de beveiliging van de kerncentrales
  Eerste minister
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-588 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 8/11/2001
  de Nationale Delcrederedienst
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-589 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de sociale bescherming van de zelfstandigen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-590 Sabine de Bethune (CD&V) 8/11/2001
  het CALOG-personeel bij de gentegreerde politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-591 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/11/2001
  de visaproblematiek
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-592 Jan Remans (VLD) 8/11/2001
  de mensen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-593 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-739
2-594 Marc Hordies (Ecolo) 8/11/2001
  de paspoorten- en visaproblematiek
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-743
2-595 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/11/2001
  het aantrekken van werknemers uit de toekomstige Lidstaten van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-596 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/11/2001
  de administratieve vereenvoudiging
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-597 Michel Barbeaux (PSC) 14/11/2001
  de niet-terugbetaling van sondevoeding in een MPI
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-598 Josy Dubi (Ecolo) 14/11/2001
  de problematiek van het gebruik van clusterbommen in het kader van militaire operaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-599 Josy Dubi (Ecolo) 14/11/2001
  de inspanningen van Belgi inzake de desertificatieproblematiek
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-601 Erika Thijs (CD&V) 22/11/2001
  de ratificatie van het akkoord van Cotonou
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-602 Sabine de Bethune (CD&V) 22/11/2001
  de ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-603 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 22/11/2001
  de soms aanzienlijke achterstand die Belgi heeft opgelopen bij het ratificeren van internationale verdragen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-604 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 22/11/2001
  de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-605 Sabine de Bethune (CD&V) 22/11/2001
  de procedure voor het indienen van een visumaanvraag bij een diplomatieke of consulaire post
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-607 Anne-Marie Lizin (PS) 22/11/2001
  het islamfundamentalisme in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-608 Johan Malcorps (Agalev) 27/11/2001
  de eventuele omschakeling van het postvervoer via het spoor naar wegverkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-166)
2-609 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/11/2001
  de politiehervorming en de mensenhandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-610 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/11/2001
  de mensenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-611 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 28/11/2001
  de resultaten van de conferentie van Marrakech over de klimaatverandering en over de uitvoering van het Protocol van Kyoto
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-612 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/11/2001
  het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-614 Anne-Marie Lizin (PS) 29/11/2001
  de diensten die belast zijn met de terreurbestrijding
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-615 Francis Poty (PS) 29/11/2001
  de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies op spaarboekjes en -rekeningen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-644
2-616 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/11/2001
  Sabena
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-617 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/11/2001
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-618 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/11/2001
  de uitspraken van de heer Nol Slangen
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-619 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 29/11/2001
  de toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-624
2-620 Jacques D'Hooghe (CD&V) 4/12/2001
  de aandoening lipoathrophia semicircularis (LS)
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-621 Jan Remans (VLD) 4/12/2001
  de banken met stamcellen uit navelstrengen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-622 Michiel Maertens (Agalev) 4/12/2001
  de zorg over de stoffelijke resten van de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog op de Ypres Salient
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-624 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 5/12/2001
  de toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-619
2-625 Georges Dallemagne (PSC) 6/12/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-626 Sabine de Bethune (CD&V) 6/12/2001
  de opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-627 Sabine de Bethune (CD&V) 6/12/2001
  de rapportering aan het Comit van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-165)
2-628 Clotilde Nyssens (PSC) 6/12/2001
  het statuut van de toegevoegde magistraten die zijn aangewezen om het ambt van jeugdrechter waar te nemen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-630 Ren Thissen (PSC) 6/12/2001
  het vaststellen van de productnormen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-163)
2-631 Clotilde Nyssens (PSC) 6/12/2001
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-632 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/12/2001
  het recht op integratie van de Vierde Wereld
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-163)
2-633 Michel Barbeaux (PSC) 6/12/2001
  de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel en de gevolgen ervan voor het personeel van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-634 Meryem Kaar (Agalev) 6/12/2001
  de ordehandhaving tijdens de Top van Laken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-635 Meryem Kaar (Agalev) 6/12/2001
  de wijze waarop de zaken van asielzoekers worden behandeld voor de raadkamer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-636 Jan Steverlynck (CD&V) 6/12/2001
  de problemen rond de hervorming van het toezicht op de financile markten
  minister van Financin
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-166)
2-637 Jan Steverlynck (CD&V) 6/12/2001
  het sociaal statuut van de kunstenaars en de problematiek van de schijnzelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-163)
2-639 Johan Malcorps (Agalev) 10/12/2001
  het beleid ten aanzien van de snelheid en het vermogen van personenwagens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-640 Martine Taelman (VLD) 11/12/2001
  Vietnamese adoptiekinderen die niet mogen vertrekken naar de Belgische adoptiefouders die hun werden toegewezen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-165)
2-641 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/12/2001
  Horizon 2005
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-642 Johan Malcorps (Agalev) 12/12/2001
  het Nationaal Actieplan inzake Milieu en Gezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-165)
2-643 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/12/2001
  de nood aan gelegenheidsarbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-629
2-644 Francis Poty (PS) 13/12/2001
  de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies op spaarboekjes en -rekeningen
  minister van Financin
  beantwoord op 19/12/2001 (handelingen 2-166)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-615
2-646 Fatma Pehlivan (sp.a) 13/12/2001
  de studie naar criminaliteit bij allochtone jongeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-647 Ren Thissen (PSC) 13/12/2001
  het ontsporen van de loonkosten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-648 Johan Malcorps (Agalev) 18/12/2001
  de veiligheid van fietssuggestiestroken
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-649 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 19/12/2001
  het uitblijven van een akkoord over het Galileoprogramma in de "Transportraad" van 7 december 2001
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-650 Clotilde Nyssens (PSC) 8/1/2002
  de numerus fixus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-651 Johan Malcorps (Agalev) 9/1/2002
  het vervolgingsbeleid ten aanzien van verkeersovertredingen, ook vanuit het standpunt van slachtoffers en hun nabestaanden
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-652 Clotilde Nyssens (PSC) 10/1/2002
  de schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-653 Josy Dubi (Ecolo) 10/1/2002
  de wapeninzamelingen in Macedoni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-655 Frans Lozie (Agalev) 10/1/2002
  de onaanvaardbare traagheid van de gerechtelijke procedures wegens slechte communicatie tussen het parket van Brussel en het parket-generaal van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-656 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/1/2002
  de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de 50-plussers in ons land
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-658 Jeannine Leduc (VLD) 10/1/2002
  de belastingsinspectie in de fruitteeltsector
  minister van Financin
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-660 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 16/1/2002
  de toekomst van het Instituut Pasteur van Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-661 Anne-Marie Lizin (PS) 17/1/2002
  het uitdelen van jodiumtabletten aan de bevolking van regio's die in de buurt liggen van een kerncentrale
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-179)
2-662 Ludwig Caluw (CD&V) 17/1/2002
  de fiscale behandeling van de werkzaamheden van Aquafin
  minister van Financin
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-663 Jan Steverlynck (CD&V) 17/1/2002
  de financile benadeling van zelfstandigen voor wat betreft het vervroegd pensioen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-664 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 17/1/2002
  de werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel
  Eerste minister
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-665 Josy Dubi (Ecolo) 17/1/2002
  de toestand in de Turkse gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-666 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/1/2002
  de plannen in verband met de eventuele invoering van een Europese postzegel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-667 Wim Verreycken (VL. BLOK) 21/1/2002
  het bezoek van een journalist aan Dutroux
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-668 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/1/2002
  de omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-669 Meryem Kaar (Agalev) 22/1/2002
  de opvang van de slachtoffers van geweld binnen het gezin door de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-179)
2-671 Ren Thissen (PSC) 22/1/2002
  het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-672 Frans Lozie (Agalev) 22/1/2002
  het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-673 Jeannine Leduc (VLD) 22/1/2002
  de rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-675 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 23/1/2002
  de betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-676 Clotilde Nyssens (PSC) 24/1/2002
  de sluiting van de Belgische ambassade in Sarajevo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-677 Sabine de Bethune (CD&V) 24/1/2002
  de ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-678 Sabine de Bethune (CD&V) 24/1/2002
  de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-679 Meryem Kaar (Agalev) 29/1/2002
  het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-680 Erika Thijs (CD&V) 29/1/2002
  de voortgang van de regionalisering van de landbouw
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-179)
2-681 Jan Steverlynck (CD&V) 31/1/2002
  het beroep van landmeter
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-682 Jan Steverlynck (CD&V) 31/1/2002
  de innovatie in de Belgische economie en de concurrentiepositie van onze ondernemingen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-683 Jan Steverlynck (CD&V) 31/1/2002
  de taak van de belastingadministratie om genomen fiscale maatregelen te evalueren
  minister van Financin
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-684 Sabine de Bethune (CD&V) 31/1/2002
  het Internationaal Huis
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-685 Marie-Jos Laloy (PS) 31/1/2002
  de Palestijnse kinderen die worden vastgehouden door Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-686 Georges Dallemagne (PSC) 31/1/2002
  het standpunt van de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de toestand in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-187)
2-687 Anne-Marie Lizin (PS) 31/1/2002
  het stadium waarin de politiehervorming en de doorlichting van de federale politie zich thans bevinden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-179)
2-688 Erika Thijs (CD&V) 31/1/2002
  het fonds van de Verenigde Naties ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-689 Erika Thijs (CD&V) 31/1/2002
  de kinderzitjes in voertuigen van minder dan 3,5 ton
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-691 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 5/2/2002
  de substantile prijsverhogingen bij het bedrijf Telenet
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-693 Fatma Pehlivan (sp.a) 6/2/2002
  het Afrikaans multifunctioneel centrum
  Eerste minister
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-695 Jacinta De Roeck (Agalev) 6/2/2002
  het drugspreventieproject MEGA in het onderwijs
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-696 Jan Steverlynck (CD&V) 6/2/2002
  het Participatiefonds
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-697 Sabine de Bethune (CD&V) 6/2/2002
  de bekrachtiging van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-698 Josy Dubi (Ecolo) 7/2/2002
  het uitblijven van de ratificatie van een protocol aangaande wederzijdse rechtshulp
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-699 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/2/2002
  de illegale visumhandel in Lagos
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-187)
2-700 Sabine de Bethune (CD&V) 7/2/2002
  de terugbetaling van postnatale kinesitherapie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-702 Sabine de Bethune (CD&V) 7/2/2002
  de terugbetaling van psychomotorische kinesitherapie voor kinderen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-703 Michel Barbeaux (PSC) 7/2/2002
  de gewijzigde verantwoordelijkheid van de ontvangers
  minister van Financin
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-704 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/2/2002
  de invulling van het begrip "politieke verantwoordelijkheid" onder het paars-groene beleid
  Eerste minister
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-705 Frans Lozie (Agalev) 7/2/2002
  de controverse omtrent een mogelijke manipulatie van het onderzoek naar de X-getuigen in het dossier Neufchteau
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-706 Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC) 13/2/2002
  de maatregelen die worden genomen inzake het geweld binnen het gezin
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-707 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 13/2/2002
  het Agentschap voor Buitenlandse Handel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-708 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/2/2002
  de systemen van handel in CO2-emissierechten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-709 Jan Remans (VLD) 19/2/2002
  de herschatting van de kadastrale inkomens
  minister van Financin
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-710 Erika Thijs (CD&V) 19/2/2002
  de defederalisering van de gewestelijke ontvangers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-711 Erika Thijs (CD&V) 19/2/2002
  de nood aan controle op het bezit van baseballknuppels
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-712 Erika Thijs (CD&V) 19/2/2002
  de asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief verblijven
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-714 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2002
  de achterstand in de vergoeding van gerechtsdeskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-715 Erika Thijs (CD&V) 21/2/2002
  een basisopleiding of een voortgezette opleiding mensenhandel binnen de politiescholen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-716 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/2/2002
  de politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen van de leden van de koninklijke familie
  Eerste minister
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-718 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de ondersteuning van geboortehuizen en kraamcentra in Belgi
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-719 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-720 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  een additioneel protocol over klachtrecht voor kinderen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-721 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind door de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-722 Sabine de Bethune (CD&V) 21/2/2002
  de samenstelling van het Comit voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-724 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 21/2/2002
  de uitlatingen van de president van de Verenigde Staten naar aanleiding van zijn recente state of the union
  Eerste minister
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-694
2-725 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/2/2002
  de toezegging te Doha door de heer Lamy aan de onderhandelaar van de Verenigde Staten dat de Europese Unie zich bij de regeling van conflicten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie niet zal beroepen op het voorzorgsprincipe
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-183)
2-727 Erika Thijs (CD&V) 25/2/2002
  de waarheidscommissie in Peru
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-728 Erika Thijs (CD&V) 25/2/2002
  het Belgisch instituut voor postdiensten en Telecommunicatie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-731 Erika Thijs (CD&V) 28/2/2002
  de koppelverkoop in de bouwsector
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-187)
2-733 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 28/2/2002
  community policing
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-735 Clotilde Nyssens (PSC) 6/3/2002
  de toestand van Franstalige gedetineerden in Vlaamse gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-736 Anne-Marie Lizin (PS) 6/3/2002
  het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales
  Eerste minister
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-737 Marie-Jos Laloy (PS) 6/3/2002
  de begroting waaronder de brigadecommissarissen ressorteren die door de politiehervorming het statuut van verbindingsambtenaar hebben gekregen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-198)
2-738 Sfia Bouarfa (PS) 6/3/2002
  het optreden van de rechterlijke macht in collectieve arbeidsconflicten
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-739 Philippe Mahoux (PS) 7/3/2002
  de toestand in Colombia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-740 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/3/2002
  de sociale inspectie en de controle op de naleving van de sociale wetten en de strijd tegen de mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-741 Michel Barbeaux (PSC) 7/3/2002
  de gevolgen van de verkoop van de Financietoren
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-742 Clotilde Nyssens (PSC) 7/3/2002
  de verkiezing van de Adviesraad van de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-743 Michel Barbeaux (PSC) 7/3/2002
  de discriminatie waarvan bepaalde jobstudenten het slachtoffer zijn
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Financin
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-746 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 7/3/2002
  het nadeel dat voor de werknemers ontstaat wanneer de curator de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet betaalt
  minister van Financin
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-747 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 11/3/2002
  de problematiek van de "herintreedsters"
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-748 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 11/3/2002
  de maatregelen die genomen werden voor het verhoor van slachtoffers van seksuele agressie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-749 Clotilde Nyssens (PSC) 12/3/2002
  de opsplitsing per taalrol van de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-750 Ren Thissen (PSC) 14/3/2002
  de onderbrekingen in de uitbetaling van de pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-751 Johan Malcorps (Agalev) 14/3/2002
  de pesticidenresidu's in groenten en fruit
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-752 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/3/2002
  de werking van de werkgroep "informatieflux" in het kader van de veiligheid van het zelfstandig ondernemen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-198)
2-753 Erika Thijs (CD&V) 14/3/2002
  de Federal Computer Crime Unit
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/4/2002 (handelingen 2-197)
2-754 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 14/3/2002
  de teruggave van de marmeren beelden van het Parthenon en de ratificatie van de Overeenkomst van de UNESCO betreffende de maatregelen te nemen voor het verbieden en beletten van de invoer, uitvoer en vervoer van onwettige eigendom van culturele goederen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-755 Meryem Kaar (Agalev) 19/3/2002
  de vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorien van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 27/3/2002 (handelingen 2-194)
2-756 Jan Remans (VLD) 20/3/2002
  de wettelijk verplichte verzekeringen en sportongevallen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-757 Jan Remans (VLD) 20/3/2002
  de verdere evolutie van ons gezondheidszorgsysteem
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-758 Georges Dallemagne (PSC) 21/3/2002
  het nieuwe artikel 111 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-759 Josy Dubi (Ecolo) 21/3/2002
  de houding van Belgi ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-932
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-763
2-761 Franois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2002
  de rampzalige toestand waarin de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich bevindt
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/4/2002 (handelingen 2-197)
2-762 Johan Malcorps (Agalev) 26/3/2002
  het beleid ten aanzien van de toenemende resistentie van bacterin
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-763 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/3/2002
  de juridische grondslagen die voor Belgi aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-759
2-764 Erika Thijs (CD&V) 28/3/2002
  de verzorging van buitenlandse patinten in Belgische ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-765 Nathalie de T' Serclaes (MR) 4/4/2002
  de genderdimensie bij de asielprocedure
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-198)
2-766 Meryem Kaar (Agalev) 5/4/2002
  de vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorien van vreemdelingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-767 Fatma Pehlivan (sp.a) 17/4/2002
  het bilateraal akkoord tussen Belgi en Turkije inzake de sociale zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-768 Johan Malcorps (Agalev) 17/4/2002
  de houding van sommige verzekeringsmaatschappijen ten aanzien van ouders van verongelukte kinderen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-770 Jacques D'Hooghe (CD&V) 18/4/2002
  de benoeming tot managementfuncties en staffuncties
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-200)
2-771 Michel Barbeaux (PSC) 18/4/2002
  de afschaffing van het Federaal Aankoopbureau
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-200)
2-772 Olivier de Clippele (MR) 18/4/2002
  de handelsmissie in China onder leiding van de Eerste Minister
  Eerste minister
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-773 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/4/2002
  de mededeling van niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek in het kader van de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-774 Josy Dubi (Ecolo) 25/4/2002
  het in Anderlecht georganiseerde protest tegen de antisemitische wandaden
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-775 Michel Barbeaux (PSC) 25/4/2002
  de impact en de evolutie van de Copernicushervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-203)
2-776 Sabine de Bethune (CD&V) 25/4/2002
  het jaarverslag 2000 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-777 Olivier de Clippele (MR) 25/4/2002
  de nieuwe procedure voor de inschrijving van de nieuwe vennootschappen bij de BTW-administratie
  minister van Financin
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-207)
2-778 Meryem Kaar (Agalev) 25/4/2002
  de evaluatie van de migratieambtenaren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-779 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/5/2002
  de mogelijke economische sancties tegen de Verenigde Staten
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-780 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/5/2002
  de PKK en de lijst van "terroristische organisaties"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-781 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/5/2002
  de omzetting van de "detacheringsrichtlijn" in het Belgisch recht en de impact daarvan op de betaling van het dubbel vakantiegeld
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-782 Clotilde Nyssens (PSC) 7/5/2002
  het aantal psychiaters dat in de gevangenissen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij werkt, alsook de bijzonder zorgwekkende toestand in de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-203)
2-783 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/5/2002
  de bijdrage van Belgi aan de heropbouw van de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-784 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/5/2002
  de nieuwe Senaat
  Eerste minister
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-785 Marie Nagy (Ecolo) 8/5/2002
  zijn bijdrage aan het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-786 Georges Dallemagne (PSC) 8/5/2002
  het toenemende religieus extremisme in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-203)
  Doorverwezen aan : mondelinge vraag 2-972
2-787 Jacinta De Roeck (Agalev) 15/5/2002
  de mogelijk schadelijke gevolgen van het gebruik van het geneesmiddel Rilatine
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-788 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 15/5/2002
  de rechtsgeldigheid van de CAO nr. 81 die beoogt de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te beschermen ten aanzien van de controle op de elektronische on-line communicatiegegevens
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-789 Sfia Bouarfa (PS) 16/5/2002
  de jeugdrechters te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-790 Anne-Marie Lizin (PS) 16/5/2002
  het veiligheidsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-792 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/5/2002
  de lage activiteitsgraad in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-207)
2-793 Georges Dallemagne (PSC) 21/5/2002
  de uitbreiding van de nationale luchthaven te Zaventem
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-794 Meryem Kaar (Agalev) 21/5/2002
  de gezondheidszorg voor illegalen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-795 Jan Remans (VLD) 21/5/2002
  de autoverzekeringen, het indexeringsverbod en de impact van de indicatieve tabel
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-796 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/5/2002
  het Europees aanhoudingsmandaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-798 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/5/2002
  de hervorming van de wet van 1965 op de jeugdbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-799 Philippe Mahoux (PS) 29/5/2002
  het Europese standpunt met betrekking tot de handel in diensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-800 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/5/2002
  de verklaringen van de ex-topman van De Post, de heer Rombouts, volgens wie de ministers elke strategische visie missen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-801 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/5/2002
  het toenemend aantal niet verzekerde chauffeurs
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-802 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/5/2002
  de bewaring van in beslag genomen goederen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-803 Anne-Marie Lizin (PS) 30/5/2002
  de loonschalen bij de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-804 Clotilde Nyssens (cdH) 30/5/2002
  het dure en absurde penitentiaire beleid van de minister van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-985
2-805 Georges Dallemagne (cdH) 6/6/2002
  de problemen bij de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-806 Michel Barbeaux (cdH) 6/6/2002
  de uitvoering van Lambermont-bis en van het op 5 juni 2001 (H. Bonifatius) bereikte akkoord over de herschikking van de schulden van de scholen
  minister van Financin
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-807 Fatma Pehlivan (sp.a) 6/6/2002
  de evaluatie van de veiligheidscontracten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-808 Fatma Pehlivan (sp.a) 6/6/2002
  de problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden wanneer zij op doorreis door Bulgarije zijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-809 Josy Dubi (Ecolo) 6/6/2002
  de politieke toestand in Tunesi en Algerije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-810 Georges Dallemagne (cdH) 6/6/2002
  de tragische gebeurtenissen in Kisangani
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-811 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/6/2002
  de reclame voor vermageringspillen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-812 Meryem Kaar (Agalev) 6/6/2002
  de Belgische bijdrage aan het Internationaal Strafgerechtshof
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-813 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/6/2002
  het vervolgen van pesterijen op het werk na de dood van het slachtoffer
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-814 Franois Roelants du Vivier (MR) 13/6/2002
  de reactie van de regering op de publicatie van het Witboek voor de modernisering van de nationale wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-815 Franois Roelants du Vivier (MR) 13/6/2002
  de bestemming van de goederen van de slachtoffers van de jodenvervolging in Belgi
  Eerste minister
  minister van Financin
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-816 Philippe Mahoux (PS) 13/6/2002
  Madagaskar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-817 Sabine de Bethune (CD&V) 13/6/2002
  de zitting van het Comit voor de rechten van het kind in Genve op 23 mei 2002
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-213)
2-818 Clotilde Nyssens (cdH) 13/6/2002
  de toestand in Madagaskar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-819 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/6/2002
  de islamitische eredienst
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-213)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1017
2-820 Johan Malcorps (Agalev) 19/6/2002
  de invoering van een inhaalverbod voor vrachtwagens in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-821 Johan Malcorps (Agalev) 19/6/2002
  de erkenning van beroepsziekten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-822 Anne-Marie Lizin (PS) 20/6/2002
  de lijst van terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-823 Josy Dubi (Ecolo) 20/6/2002
  de dreigende hongersnood in Zuidelijk Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-215)
2-824 Anne-Marie Lizin (PS) 25/6/2002
  zijn reis naar Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
  Verwijzing naar een vorige vraag : mondelinge vraag 2-1010
2-825 Philippe Mahoux (PS) 27/6/2002
  de blaasworm bij de mens en de problemen die deze ziekte meebrengt voor de volksgezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-826 Jean-Marie Happart (PS) 27/6/2002
  de milieu-aspecten van blaasworm bij de mens
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-827 Sabine de Bethune (CD&V) 27/6/2002
  het groeiend tekort aan het vaccin tegen rubella, mazelen en bof
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-828 Sabine de Bethune (CD&V) 27/6/2002
  de erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-829 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/6/2002
  de afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-830 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/6/2002
  het tekort aan bepaalde geneesheren-specialisten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-832 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/6/2002
  het voorstel van een lid van de Vlaamse Regering tot het invoeren van een bonus-malus systeem bij het naleven van de verkeerswetgeving
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-215)
2-833 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/6/2002
  de toepassing van een bonus-malus systeem in de personenbelasting
  minister van Financin
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-834 Fatma Pehlivan (sp.a) 3/7/2002
  het Executief van de Moslims van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-835 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/7/2002
  de instellingen voor collectieve beleggingen
  minister van Financin
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-836 Ren Thissen (cdH) 4/7/2002
  de toekomst van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-837 Clotilde Nyssens (cdH) 4/7/2002
  de Belgische inspanningen om het Internationaal Strafhof van meet af aan alle kansen te geven
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-838 Josy Dubi (Ecolo) 4/7/2002
  de toestand van de vermisten in Wit-Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-839 Johan Malcorps (Agalev) 4/7/2002
  de douane- en gezondheidscontroles op de invoer van fruit via de Belgische zeehavens
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Financin
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-840 Iris Van Riet (VLD) 4/7/2002
  de vijfde wereldconferentie voor vrouwen in 2005
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-841 Sabine de Bethune (CD&V) 4/7/2002
  de uitwijzing van jonge vaders van vreemde nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-842 Sabine de Bethune (CD&V) 4/7/2002
  de verzorging en de uitwijzing van met het HIV-virus besmette vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-843 Mia De Schamphelaere (CD&V) 4/7/2002
  de organisatie van de islam in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-844 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/7/2002
  de verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van Belgi
  minister van Financin
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-850
2-845 Michel Barbeaux (cdH) 4/7/2002
  de discriminatie van het overheidspersoneel bij de toepassing van het vaderschapsverlof
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-846 Jean-Marie Happart (PS) 4/7/2002
  de nadelige gevolgen die de strengere normen inzake residuen van bestrijdingsmiddelen hebben voor de fruittelers
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-847 Wim Verreycken (VL. BLOK) 9/7/2002
  het Executief van de Moslims van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-848 Michiel Maertens (Agalev) 9/7/2002
  de differentiatie en de financiering voor wat betreft de ouderenzorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/7/2002 (handelingen 2-219)
2-849 Jean-Marie Happart (PS) 10/7/2002
  blaasworm
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/7/2002 (handelingen 2-219)
2-850 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/7/2002
  de verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van Belgi
  minister van Financin
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-844
2-851 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/7/2002
  het eventueel opnemen van de Hezbollah in de lijst van de terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2002 (handelingen 2-219)
2-852 Anne-Marie Lizin (PS) 12/7/2002
  de toestand in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-853 Anne-Marie Lizin (PS) 15/7/2002
  de lijst van de terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2002 (handelingen 2-219)
2-855 Clotilde Nyssens (cdH) 30/9/2002
  zijn verklaringen ten gunste van de defederalisering van Justitie en de uiteenlopende visie op het begrip "onafhankelijkheid van de magistratuur" in het noorden en in het zuiden van het land
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-230)
2-856 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2002
  de Nationale Bank van Belgi
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-870
2-857 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2002
  de kernwapens in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-867
2-858 Ludwig Caluw (CD&V) 2/10/2002
  de Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden
  Eerste minister
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-859 Johan Malcorps (Agalev) 3/10/2002
  de opvolging van verkeersboetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-860 Josy Dubi (Ecolo) 3/10/2002
  de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-230)
2-861 Olivier de Clippele (MR) 3/10/2002
  de successierechten en de juiste raming van de activa in roerende waarden
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-862 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/10/2002
  de wapenleveringen aan Nepal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-863 Sabine de Bethune (CD&V) 3/10/2002
  het programma "Kleur Bekennen"
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-230)
2-864 Philippe Monfils (MR) 3/10/2002
  de door de verzekeringssector aangevraagde premieverhogingen burgerlijke aansprakelijkheid auto's
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-230)
2-865 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/10/2002
  de verklaringen van vice-eerste minister Vande Lanotte over "de uitbreiding van de Europese Unie"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-866 Josy Dubi (Ecolo) 7/10/2002
  het dreigende etnische geweld in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)