Auteurs- en sprekersregister betreffende "Demeyer Willy" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van de heer Willy Demeyer tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
5-4
p. 9 5-4 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van de heer Willy Demeyer tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
5-33
p. 6 5-33 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van de heer Willy Demeyer tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van de heer Willy Demeyer tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
5-117
p. 5 5-117 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van de heer Willy Demeyer tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
5-3
p. 6 5-3 p. 6 (PDF)
Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen (5-10213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10213
Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen (5-10214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10214
Arbeidsongeschiktheid - geneeskundig getuigschrift - Controlearts - Bezoek - Afwezigheid van de werknemer - Maatregelen (5-10365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10365
Bewakingscamera's - Toegang tot de beelden - Politie - Kosteloosheid - Uitwerking en onderzoek van een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (5-6214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6214
Civiele Veiligheid - Hervorming - Financiering (5-8010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8010
De ANPR-camera's en de technische keuring van voertuigen (5-9166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9166
De aangekondigde rondzendbrief ingevolge de gebeurtenissen op de site van Meister Benelux (5-6354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6354
De aankondiging van Anonymous Belgium dat het op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden (5-9488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9488
De aankondiging van Anonymous Belgium dat het op 15 juni het Belgische internet zou bevrijden (5-9489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9489
De aanwerving van buurtinspecteurs (Herwaardering van de wijkpolitie - Bezoldigingen) (5-3576)      
  Vraag om uitleg van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-229 COM
p. 12-13 5-229 COM p. 12-13 (PDF)
De beletsels voor de observatie als bepaald in de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (Principes van de gedwongen opname - Vordering van de procureur des Konings - Antwerps parket) (5-867)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-93
p. 9-10 5-93 p. 9-10 (PDF)
De bescherming van de aanvullende pensioenen bij insolventie van het pensioenfonds (5-1083)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-111
p. 7-8 5-111 p. 7-8 (PDF)
De federale reglementering betreffende de verplichte aangifte van alarmsystemen (via de website van de federale politie) (5-130)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-21
p. 40-41 5-21 p. 40-41 (PDF)
De gebeurtenissen bij Meister Benelux in Sprimont (Tussenkomst van een privťmilitie in het sociaal conflict - Gerechtelijke gevolgen) (5-443)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-49
p. 30-31 5-49 p. 30-31 (PDF)
De gebreken aan het Justitiepaleis van Luik (5-837)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-91
p. 45-46 5-91 p. 45-46 (PDF)
De gerechtelijke achterstand bij de arbeidsrechtbank van Namen-Dinant inzake collectieve schuldenregeling (5-2586)      
  Vraag om uitleg van de heer Francis Delpťrťe een mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 12-14 5-178 COM p. 12-14 (PDF)
De gevolgen van beslissingen van de federale regering voor de lokale overheden (FinanciŽle en administratieve weerslag) (5-70)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-15
p. 12-14 5-15 p. 12-14 (PDF)
De gevolgen van de maatregelen ter beveiliging van het hoofdstedelijk openbaar vervoer voor de lokale politiezones van het Rijk (5-6282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6282
De gevolgen van het inlijvingssysteem van de politiescholen (Planning van de opleidingsessies voor de nieuwe rekruten) (5-758)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-84
p. 14-15 5-84 p. 14-15 (PDF)
De indeling van leden van het veiligheidskorps bij de politiezones (5-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-1857
De integratie van het begrip opheldering in de nationale cijfers (5-7438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7438
De keuzes die de federale politie heeft gemaakt inzake ICT-ontwikkelingen (Outsourcing - Vrees m.b.t. de veiligheid van de gegevens, de autonomie en het budget van de politiezones - Systemen ISLP en FEEDIS) (5-4385)      
  Vraag om uitleg van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-277 COM
p. 16-17 5-277 COM p. 16-17 (PDF)
De manier waarop de sociale netwerken de politiepraktijk wijzigen (Strategie i.v.m. de sociale media) (5-1968)      
  Vraag om uitleg van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 26-27 5-132 COM p. 26-27 (PDF)
De mogelijkheid tot het installeren van staatsadvocaten (Advocaten in loondienst van de overheid ten dienste van de rechtszoekenden) (5-2513)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 32-35 5-178 COM p. 32-35 (PDF)
De nultolerantie ten aanzien van daders van homofoob geweld (5-8267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8267
De onderzoekstermijn bij aanvragen van identificatiekaarten in de sector van de private veiligheid (5-6357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6357
De ontvangstramingen van de onroerende voorheffing die aan de gemeenten worden overgemaakt (5-1353)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-144
p. 31-32 5-144 p. 31-32 (PDF)
De opleiding van politie-inspecteurs (Probleem van de wedde die ten laste blijft van de oorspronkelijke politiezone) (5-149)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-22
p. 28-29 5-22 p. 28-29 (PDF)
De overbevolking in de gevangenis van Vorst (5-2471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 21-24 5-178 COM p. 21-24 (PDF)
De perspectieven voor het gerechtspersoneel in het kader van de hervorming van Justitie (Discrepantie tussen de hervorming met het oog op een beter management en de bestaande onvolkomenheden bij de griffies en het gerechtelijk personeel - Hervorming van de geldelijke loopbaan) (5-1216)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-131
p. 31-32 5-131 p. 31-32 (PDF)
De politiŽle criminaliteitsstatistieken en de vergelijking tussen de verschillende zones van het land (Interpretatie van de cijfers) (5-646)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-73
p. 19-20 5-73 p. 19-20 (PDF)
De rol van de autonome dispatchings in het kader van het 112-project (Noodcentrales : dispatching die lokaal wordt georganiseerd - Scheiding tussen calltaking en dispatching - Zonale dispatchings) (5-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-46
p. 9-10 5-46 p. 9-10 (PDF)
De toekomst van de Diensten voor de Omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen (Communautarisering - Overleg met de steden en gemeenten) (5-965)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-101
p. 43-44 5-101 p. 43-44 (PDF)
De uitbreiding van het veiligheidskorps van de justitiepaleizen (zodat de lokale politie zich op haar kerntaken kan toeleggen) (5-666)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer ŗ Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice
5-76
p. 18-19 5-76 p. 18-19 (PDF)
De veiligheid in de gerechtsgebouwen (5-9263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9263
De veiligheidsmaatregelen die gelden bij internationale voetbalwedstrijden (5-6110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6110
De verboden volgende op de interventies van de brandweerdiensten (Bevoegdheid van politie, brandweer en gemeentediensten inzake onbewoonbaarverklaringen en betekening van acten inzake uitvoering van werken aan een eigendom) (5-194)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-27
p. 26-27 5-27 p. 26-27 (PDF)
De vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie (door de federale politie - Taken die betalend zullen worden voor de particulieren) (5-581)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-62
p. 28 5-62 p. 28 (PDF)
De volledige uitvoering van de hervorming van de hulpverleningszones in 2014 (Betrokkenheid van de gemeenten - Financiering - Heffing op de verzekeringen - Harmonisatie van de statuten) (5-3612)      
  Vraag om uitleg van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 8-10 5-238 COM p. 8-10 (PDF)
De wanverhouding tussen het aantal magistraten dat nodig is en het slaagpercentage voor de toelatingsproef voor de magistratuur (5-220)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-28
p. 12-13 5-28 p. 12-13 (PDF)
Detachering van buitenlandse werknemers op het Belgische grondgebied - Mogelijke fraude - Niet-naleving van de Belgische loonschalen - Mogelijke economische uitbuiting - Cijfers (5-9161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9161
Detachering van buitenlandse werknemers op het Belgische grondgebied - Mogelijke fraude - Niet-naleving van de Belgische loonschalen - Mogelijke economische uitbuiting - Cijfers (5-9162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9162
Diefstallen in woningen - Toename - Preventie - Bescherming van de woning - Maatregelen voor belastingvermindering (5-8011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8011
Diefstallen in woningen - Toename - Preventie - Bescherming van de woning - Maatregelen voor belastingvermindering (5-8012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8012
Dienst Vreemdelingenzaken - Visa kort verblijf - Aanvraag van echtgenoten van Belgen - Verdenking van misbruik van procedure - Weigering van visa - Cijfers - Richtlijnen (5-8949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8949
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Willy Demeyer, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Federale politie - Algemene reserve en detacheringen - Aantal personeelsleden - Verdeling (5-6212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6212
Fibromyalgie - Erkenningen - Maatregelen - Statuut van invalide - Procedure voor de arbeidsrechtbank (5-9048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9048
Flťron - Vredegerecht - Gebouw - Beschadiging - Herstelling (5-7135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7135
Flťron - Vredegerecht - Situatie van het personeel - Onderbemanning - Gevolgen (5-7134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7134
Gerechtelijke arrondissementen - Hervorming- Hoge Raad voor de Justitie - Raad van State - Parket van de procureur des Konings - Arbeidsauditoraat - Overgangsmaatregelen (5-11253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11253
Gevangenis Ė Drugs Ė Strijd tegen het binnenbrengen van drugs Ė Fouillering op het lichaam Ė Vernietiging door het Grondwettelijk Hof Ė Andere maatregelen (5-11025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11025
Gevangenisarbeid - Wettelijk kader - Arbeidsvoorwaarden - Oneerlijke concurrentie (5-10893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10893
Gevangenisarbeid - Wettelijk kader - Arbeidsvoorwaarden - Oneerlijke concurrentie (5-10894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10894
Gevangenissen - Drugs - Inbeslagnames - Tuchtmaatregelen - Verschijning voor de rechtbank - Cijfers (5-8940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8940
Het actieplan criminaliteit en overlast (Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en met de Adviesraad van burgemeesters) (5-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-36
p. 21-23 5-36 p. 21-23 (PDF)
Het al maandenlang ontbreken van hulpverlening in de gevangenis van Vorst (5-2499)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 21-24 5-178 COM p. 21-24 (PDF)
Het gebrek aan fysieke en professionele veiligheid bij privť-veiligheidsagenten (5-746)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-83
p. 21-22 5-83 p. 21-22 (PDF)
Het jeugdrecht en de maatschappelijke situatie van jonge mensen (Toegenomen kwetsbaarheid - Hardere aanpak door justitie - Intra-familiaal geweld) (5-2445)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-178 COM
p. 19-21 5-178 COM p. 19-21 (PDF)
Het opnemen van de informatie betreffende de dienst Checkdoc in de nationale gegevensbank (ANG) (5-6358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6358
Het personeel van de noodcentrales 112 (Werving door Selor van teamverantwoordelijken en deskundigen van niveau B - Lot van de personeelsleden die nu fungeren als teamverantwoordelijke en deskundige) (5-1310)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-140
p. 19 5-140 p. 19 (PDF)
Het steunplan voor de gassector (Bestaande en nieuwe gascentrales) (5-929)      
  Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-97
p. 16-18 5-97 p. 16-18 (PDF)
Het syndicaal verlof bij de politiediensten (5-7439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7439
Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen - Asielzoekers - Terugzending - Bulgarije - Opschorting - Toepassing - Analyse - Maatregelen (5-11024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11024
Immigratie en asielaanvragen - Redenen - Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) - Statistieken - Methodologische fout - Onvolledige kennis van de redenen voor migratie - Eventuele wijzigingen van de lijst met redenen (5-9503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9503
Justitiepaleis - Veiligheid - Inzet middelen en personeel - Register - Resultaten (5-9269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9269
Minnelijke invordering van schulden - Invorderingsbureaus - Betaling of vergoeding op kosten van de consumenten - Onrechtmatige bedingen - Onwettige praktijken (5-9270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9270
Nationale Loterij - Jaarverslag 2012 - Andere ontwikkelingen in de kansspelsector - Sociale missie - Maatregelen (5-10210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10210
Ontsporing van een goederentrein in Schellebelle - Gevaarlijke zone - Bpost - Aanwezigheid van postbodes - Crisiscentrum - Communicatielijn - Tekortkoming (5-9159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9159
Ontsporing van een goederentrein in Schellebelle - Gevaarlijke zone - Bpost - Aanwezigheid van postbodes - Crisiscentrum - Communicatielijn - Tekortkoming (5-9160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9160
Ontwerp van programmawet (II) (5-2413)      
  Verslag van de heer Willy Demeyer
5-2413/2
p. 1-5 5-2413/2 p. 1-5 (PDF)
Orgaandonatie - Wegnemen van organen na overlijden - Vermoeden van instemming van de donor - Procedure - Eventuele aanpassing van het principe (5-9443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9443
Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven (5-10211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10211
Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven (5-10212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10212
Politie - Wachtposten aan de ingang van het Justitiepaleis - Circulaire MFO-1 - Taken toevertrouwd aan de politiezones (5-6213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6213
Sluiting van ondernemingen en actief beheer van de herstructureringen - Wet-Renault - Verplichtingen van de werkgever - Niet-naleving - FinanciŽle sancties - Cel Herstructureringen van de FOD Werkgelegenheid - Werking (5-9384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9384
Solidariteit met mensen zonder papieren - Verlenen van onderdak aan een illegale vreemdeling - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Impact (5-9640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9640
Solidariteit met mensen zonder papieren - Verlenen van onderdak aan een illegale vreemdeling - Werkloosheidsuitkering - Leefloon - Impact (5-9641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9641
Staatloosheid - Vaststelling bij de gerechten - Procedure - Statistische gegevens - Vraag van het UNHCR en van het CGKR - Doorgeven van de vraag aan de bevoegde hoven en rechtbanken - Gebrek (5-8414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8414
Studentenvisa - Solvabiliteitsvoorwaarde - Bewijs van voldoende bestaansmiddelen - Artikel 60, 2į, van de wet van 15 december 1980 - Enige borg - Relevantie - Cijfers (5-9442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9442
Wetsontwerp tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk (bij de verkiezingen van het Europees Parlement, het federaal Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (5-2435)      
  Verslag van de heer Willy Demeyer
5-2435/2
p. 1-9 5-2435/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine (van patiŽnten die zwaar verslaafd zijn aan drugs en resistent zijn tegen bestaande behandelingen) (5-2437)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en de dames Leona DetiŤge, Christine Defraigne, Vanessa Matz en Fabienne Winckel
5-2437/1
p. 1-10 5-2437/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers ("Risicobeperkende verbruiksruimtes" of "gecontroleerde spuitruimtes") (5-2436)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en mevrouw Leona DetiŤge
5-2436/1
p. 1-5 5-2436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649quater, ß 4, van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wat het gebrek aan overeenstemming betreft (5-1665)      
  Voorstel van de dames Fatiha SaÔdi, Marie Arena, Christie Morreale en Fabienne Winckel en de heer Willy Demeyer
5-1665/1
p. 1-6 5-1665/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 met het oog op het behoud van de economische activiteit en de werkgelegenheid in het kader van de sluiting van een levensvatbaar bedrijf (Wijziging van de "wet-Renault" - Nieuwe procedure bestaande uit zes fasen - Benoeming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van een mandataris belast met het zoeken naar overnamebiedingen - Onderzoek van de biedingen door de onderneming, de werknemers, de mandataris en de rechtbank van koophandel - Inlichten van de werknemers) (5-1949)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1949/1
p. 1-8 5-1949/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het vasthouden van kinderen in gesloten centra te verbieden (5-1250)      
  Voorstel van mevrouw Caroline Dťsir en de heren Philippe Moureaux, Willy Demeyer en Philippe Mahoux
5-1250/1
p. 1-6 5-1250/1 p. 1-6 (PDF)
de evaluatie van de wet-Renault (5-10602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10602
het Pay police-systeem (5-10490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10490
het terugsturen van asielaanvragers naar Afghanistan (5-10871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10871
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999