S. 5-2435 Dossierfiche K. 53-3229

Wetsontwerp tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk
Regering E. Di Rupo I  

stembureau
verkiezing
verkiezingsfraude
toezicht op de verkiezingen
stemming
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3229/1 Wetsontwerp 5/12/2013
K. 53-3229/2 Amendementen 10/12/2013
K. 53-3229/3 Verslag namens de commissie 20/12/2013
K. 53-3229/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/12/2013
K. 53-3229/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/1/2014
5-2435/1 5-2435/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/1/2014
5-2435/2 5-2435/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
5-2435/3 5-2435/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3229/1
20/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3229/3
9/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 179, p. 58-67
9/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-1/o13)
Integraal verslag nr. 179, p. 89
Doc. K. 53-3229/5
9/1/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/1/2014   Overzending Doc. 5-2435/1 5-2435/1 (PDF)
10/1/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/1/2014   Inschrijving op agenda
30/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
30/1/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o2) Hand. 5-138 Hand. 5-138 (PDF)
Doc. 5-2435/3 5-2435/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/1/2014   Verzending naar commissie
21/1/2014   Inschrijving op agenda
21/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Willy Demeyer
21/1/2014   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
21/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
21/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Willy Demeyer is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
30/1/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
7/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/2/2014   Bekendmaking (12701-12711)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/1/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/1/2014, 28/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2014 14/2/2014, blz 12701-12711