Auteurs- en sprekersregister betreffende "Brotchi Jacques" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aantal geriatrische bedden - Verhoging (4-363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-363
Aantal geriatrische bedden - Verhoging (4-549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-549
Algemene geneeskunde - Erkenning als specialiteit - Daling van het aantal huisartsen - Weerslag op de toegang tot de gezondheidszorg - Studies (4-2783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2783
De 434 geneesheren die uit het buitenland zijn gekomen in 2007 (Tekort aan artsen en nood aan verhoging van de quota) (4-224)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-25
p. 10-12 4-25 p. 10-12 (PDF)
De contingentering van kinesitherapeuten (Vraag voor een kadaster) (4-335)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 69-71 4-33 p. 69-71 (PDF)
De datum van inwerkingtreding van twee koninklijke besluiten in het kader van het Kankerregister (4-119)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 32-33 4-17 p. 32-33 (PDF)
De discriminerende taks die Ryanair heft voor mensen met overgewicht (4-750)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-75
p. 20-22 4-75 p. 20-22 (PDF)
De erkenning door de minister van een geneesheer- specialist in de chirurgie na advies van de Hoge Raad (4-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Onontvankelijkheid van mondelinge vragen over individuele gevallen - De vraag wordt daarom niet gesteld
4-54
p. 10 4-54 p. 10 (PDF)
De ontwikkeling en de situatie van "Stroke Units" in België (Cerebrovasculair accident - Behandeling van hersenbloedingen en trombose - Nood aan uitrusting en speciaal opgeleide artsen) (4-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-68
p. 27-29 4-68 p. 27-29 (PDF)
De terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven (4-110)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 30-31 4-17 p. 30-31 (PDF)
De terugbetaling van de omkeerbare medicamenteuze hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven (Niet-terugbetaling van chemische castratie) (4-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-68
p. 48-49 4-68 p. 48-49 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (4-700)      
  Verslag van de heren Jacques Brotchi (S) en André Flahaut (K)
4-700/1
p. 1-20 4-700/1 p. 1-20 (PDF)
De vastgestelde criteria inzake bariatrische operaties (Probleem van obesitas - Terugbetaling van de ingreep - Te strikte criteria) (4-50)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-14
p. 48-50 4-14 p. 48-50 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Jacques Brotchi, gecoöpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Het kadaster van de medische activiteit (Beschikbaarheid van het kadaster - Afschaffing van de numerus clausus - Vrij verkeer van personen) (4-551)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 54-56 4-50 p. 54-56 (PDF)
Het tekort aan artsen (Medische planning - Contingentering - Kadaster van geneesheren) (4-132)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-16
p. 29-31 4-16 p. 29-31 (PDF)
Het visum van de vzw Mdeon (Visum voorafgaand aan de bekostiging door farmaceutische ondernemingen van de deelname aan een wetenschappelijke manifestatie - Internationaal Congres van de vereniging van Franstalige orthopedisten - Nevenactiviteiten terwijl de wetenschappelijke doelstelling moet overheersen) (4-198)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-20
p. 8-10 4-20 p. 8-10 (PDF)
Kinesitherapeuten - Ademhalingskinesitherapie- Praktijk - Toestemming (4-961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-961
Kinesitherapeuten - Respiratoire kinesitherapie - Uitbreiding van de toegestane kinesitherapeutische handelingen - Legalisering van een feitelijke toestand (4-1029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1029
Kinesitherapeuten - Respiratoire kinesitherapie - Uitbreiding van de toegestane kinesitherapeutische handelingen - Legalisering van een feitelijke toestand (4-2282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2282
Onontvankelijkheid van amendementen, neergelegd in plenaire vergadering, omdat ze dezelfde tekst voorstellen als de tekst die in commissie werd goedgekeurd      
  4-30
p. 49 4-30 p. 49 (PDF)
  4-30
p. 50 4-30 p. 50 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
4-738/5
p. 1-18 4-738/5 p. 1-18 (PDF)
   Alternatieve financiering sociale zekerheid : globaal beheer zelfstandigen - Financiering van de minimumpensioenen door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Beleid m.b.t. de zelfstandigen
4-738/5
p. 3-4 4-738/5 p. 3-4 (PDF)
   Dienstencheques - Intensifiëring van de controle op de dienstencheques ondernemingen en bestrijding van eventuele problemen van "carrousels" : voorwaarden van de erkenning - Beschikbaarheid van het jaarlijks evaluatieverslag in juni
4-738/5
p. 8-9 4-738/5 p. 8-9 (PDF)
   Fonds voor de grondstoffen en de producten : bijdragen betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt ; rijkslaboratoria
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
  4-738/5
p. 8 4-738/5 p. 8 (PDF)
   Heffingen en bijdragen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten - Provisiefonds
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : kinderbijslag - Jaarlijkse leeftijdstoeslag
4-738/5
p. 5-6 4-738/5 p. 5-6 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : minimumpensioen zelfstandigen
4-738/5
p. 3-4 4-738/5 p. 3-4 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : vermindering van de solidariteitsbijdrage op pensioenen
4-738/5
p. 2-3 4-738/5 p. 2-3 (PDF)
   Koopkrachtverbetering : vervroegd pensioen zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Kringloopfonds (Sociale economie) - Financiering - Uitbreiding van de Raad van bestuur met vertegenwoordigers van de gewesten
4-738/5
p. 3 4-738/5 p. 3 (PDF)
   Samenstelling van de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst - Afvaardiging van de Directie-generaal Zelfstandigen van FOD Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en vertegenwoordigers van de 2 meest representatieve organisaties van zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Termijn voor het beroep van de werknemer tegen een beslissing van de RSZ
4-738/5
p. 5 4-738/5 p. 5 (PDF)
  4-738/5
p. 6-7 4-738/5 p. 6-7 (PDF)
   Vergoeding t.l.v. iedere persoon die toelating vraagt voor introductie van een genetisch gemodificeerd organisme
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
  4-738/5
p. 8 4-738/5 p. 8 (PDF)
   Vergoedingen voor FOD Volksgezondheid t.l.v. operatoren voor het verkrijgen van een gezondheidscertificaat voor uitvoer van dierlijke bijproducten
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
   Verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en van de uitkeringen in het raam van de sociale verzekering bij faillissement voor de zelfstandigen
4-738/5
p. 4 4-738/5 p. 4 (PDF)
   Verhoging van de werkbonus - Wijziging wet 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering
4-738/5
p. 9 4-738/5 p. 9 (PDF)
   Wijziging wet houdende goedkeuring overeenkomst inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) - Bedrag van de boetes
4-738/5
p. 7 4-738/5 p. 7 (PDF)
  4-738/5
p. 8 4-738/5 p. 8 (PDF)
Studenten geneeskunde - Contingentering - Vlaanderen - Statistieken (4-1261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1261
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een verbod op het gebruik van systemen van het type "Mosquito" om hangjongeren te verjagen (4-786)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-786/1
p. 1-5 4-786/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de urgentie van een nationaal kankerplan, om inzake kankerbestrijding een structureel beheer en een langetermijnplanning uit te bouwen (4-373)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi c.s.
4-373/1
p. 1-4 4-373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids (Toenemend aantal HIV-infecties - Oprichting begeleidings- en behandelingscentra) (4-165)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi en mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton
4-165/1
p. 1-4 4-165/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (4-1123)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier, Jean-Paul Procureur, Josy Dubié en Jacques Brotchi en de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman
4-1123/1
p. 1-6 4-1123/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om te komen tot een nauwkeurig kadaster van de activiteit die daadwerkelijk wordt uitgeoefend door huisartsen en geneesheren-specialisten (en de invoer van een efficiënt, flexibeler en transparant beheer van de RIZIV-nummers) (4-432)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-432/1
p. 1-4 4-432/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpérée en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendement nr 32 van de heren Jacques Brotchi en Patrik Vankrunkelsven
4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 16 en 31 van de heer Jacques Brotchi
4-74/2
p. 9-11 4-74/2 p. 9-11 (PDF)
  4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-172/1
p. 1-7 4-172/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen (4-1365)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-1365/1
p. 1-6 4-1365/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2006 tot vastlegging van de gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten, teneinde de verplichting erin op te nemen om het nummer van de Tabak Stop Lijn (0800 111 00) te vermelden op alle sigarettenpakjes (4-1144)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-1144/1
p. 1-3 4-1144/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (Subsidiariteits- en proportionnaliteitscontrole volgens het Verdrag van Lissabon - Inhoudelijk advies) (4-1148)      
  Advies aan de Europese Commissie
   Verslag van de heren Dirk Claes en Jacques Brotchi
4-1148/1
p. 1-23 4-1148/1 p. 1-23 (PDF)
Wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg - Wijzigingen en eventuele verbeteringen (4-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotchi aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1888
Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het e-Health-platform (Openbare instelling van sociale zekerheid, belast met een elektronische dienstverlening en een onderlinge elektronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren uit de gezondheidszorg) (4-863)      
  Verslag van de heer Jacques Brotchi
4-863/2
p. 1-12 4-863/2 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 14-20 4-40 p. 14-20 (PDF)
Wetsvoorsel teneinde het elktronisch toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken (4-169)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-169/1
p. 1-12 4-169/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken (4-1348)      
  Voorstel van de heren Richard Fournaux, Patrik Vankrunkelsven, Jacques Brotchi en Alain Courtois
4-1348/1
p. 1-5 4-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (4-803)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-803/1
p. 1-20 4-803/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen (4-655)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-655/1
p. 1-23 4-655/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een federale commissie voor de analyse en de evaluatie van kanker in België (4-525)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi c.s.
4-525/1
p. 1-7 4-525/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek (Medicolegaal onderzoek - Schouwarts - Instituten voor Forensische Geneeskunde - Wijziging artikelen 77, 79, 80 en 83 tot 85 Burgerlijk Wetboek : schrapping van de bepaling die erin voorziet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de plaats van overlijden moet begeven ; overlijdensakte dient plaats, datum en tijdstip van vaststelling van overlijden te vermelden ; gewelddadige of verdacht dood ; doodvonnis - Wijziging artikel 44 Wetboek van Strafvordering : gewelddadige of verdachte dood - Wijziging wet 28 mei 2002 betreffende euthanasie - Wijziging wet 26 maart 2003 houdende regeling van autopsie na onverwacht en onverklaard overlijden van een kind minder dan 18 maanden - Sancties) (4-562)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/1
p. 1-20 4-562/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/2
p. 1-11 4-562/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek (Nut van een wetgevend initiatief - Invoering van nieuwe begrippen : ongewone en gewone sterfgevallen - Centrale rol van de schouwarts - Taak van de instituten voor forensische geneeskunde - Aanpassing van verouderde wetgeving) (4-164)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-164/1
p. 1-17 4-164/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heer Jacques Brotchi
4-337/1
p. 1-21 4-337/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstelling van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (4-463)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-463/1
p. 1-2 4-463/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (4-168)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Jacques Brotchi
4-168/1
p. 1-6 4-168/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen : verblijfsvergunning - Wijziging wet 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers : arbeidsvergunning) (4-56)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier en Jacques Brotchi
4-56/1
p. 1-7 4-56/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (Verlenging van de duur van de afwezigheid bij overlijden van de partner of van een inwonend kind) (4-991)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en van de dames Nahima Lanjri, Olga Zrihen en Anne Delvaux
4-991/1
p. 1-5 4-991/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen (4-166)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-166/1
p. 1-5 4-166/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur (Baby's geboren met een defect aan de neurale buis, veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur bij de moeder - Spina bifida en anencefalie) (4-970)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne
4-970/1
p. 1-4 4-970/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen (Uitbreiding van de algemene normen waaraan de ziekenhuizen zich moeten houden met een door de Koning vast te stellen veiligheidsnorm) (4-388)      
  Voorstel van mevrouw Dominique Tilmans en de heren Alain Destexhe, Jacques Brotchi en Richard Fournaux
4-388/1
p. 1-4 4-388/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Verhelpen van een aantal fouten en juridische leemten in de wet) (4-656)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-656/1
p. 1-24 4-656/1 p. 1-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (4-753)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Jacques Brotchi
4-753/1
p. 1-12 4-753/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Voorstel van de heer Jacques Brotchi
4-167/1
p. 1-7 4-167/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Jacques Brotchi
4-167/2
p. 1 4-167/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 12 van de heer Jacques Brotchi c.s.
4-167/3
p. 1-4 4-167/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 47-51 4-30 p. 47-51 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999