Auteurs- en sprekersregister betreffende "Hazette Pierre" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
BTW-tarief van toepassing op het laden van suikerbieten (1-1572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-94
p. 4917-4918 1-94 p. 4917-4918 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5159-5161 1-98 p. 5159-5161 (PDF)
Bezoek van de minister voor KMO's aan Waalse KMO's      
  Persoonlijk feit van de heer Hazette
1-100
p. 2658 1-100 p. 2658 (PDF)
Brusselse gemeenten en faciliteitengemeenten - Opbrengst van de personenbelasting (1-844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3558 1-69 p. 3558 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3709 1-71 p. 3709 (PDF)
De bestemming die is gegeven aan het krediet van 882 miljoen Belgische frank in het kader van de steunmaatregelen voor de rundveesector      
  Vraag om uitleg van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-125
p. 3314-3316 1-125 p. 3314-3316 (PDF)
De gevolgen van de uitbreiding van de luchthaven van Bierset op de rijksfinanciŽn (Onteigening versus eenzijdige belofte tot aankoop) (1-1022)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-224
p. 6493-6494 1-224 p. 6493-6494 (PDF)
De kwaliteitscontrole van de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1085)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1080)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De maatregelen om de geluidshinder en de luchtvervuiling in de nabijheid van de luchthavens terug te dringen en over de druk uitgeoefend door Belgocontrole om de oefenvluchten op sommige regionale luchthavens te hervatten (1-597)      
  Vraag om uitleg van de heer Hazette aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-239
p. 7000-7001 1-239 p. 7000-7001 (PDF)
De methoden van de sociale inspectie in de bedrijven (1-697)      
  Mondelinge vraag vraag van de heer Hazette aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-145
p. 3846-3847 1-145 p. 3846-3847 (PDF)
De motivatie voor het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren en de gevolgen ervan (Sproeimiddel chloormequat) (1-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
De plannen van de regering in verband met de verergering van de crisis in de rundveesector (BSE-problematiek)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-59
p. 1426-1428 1-59 p. 1426-1428 (PDF)
Dubbelmandaat : aanwezigheid in de assemblees      
  Motie van orde van de heer Hazette
1-51 COM
p. 424 1-51 COM p. 424 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Hazette, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-7
p. 145 1-7 p. 145 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vraag van de heer Hazette en antwoorden van de heer Vermeersch, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek en van mevrouw Aubry en de heren Englert en Dijon, leden van de Beperkte Commissie
1-147
p. 3918-3919 1-147 p. 3918-3919 (PDF)
FACCC - Culturele activiteiten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 1000-1001 1-20 p. 1000-1001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1292-1293 1-26 p. 1292-1293 (PDF)
Faillissementen in de landbouwsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1474-1475 1-30 p. 1474-1475 (PDF)
Fiscale gevolgen van de gedwongen verkoop van een onroerend goed dat als waarborg dient      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2465-2466 1-49 p. 2465-2466 (PDF)
Gevolgen van het faillissement van nv "Containerline ABC-Anvers" (Inbeslagname van een schip in Singapore)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1415 1-29 p. 1415 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende tijdelijke maatregelen betreffende de handel in peren (Sproeimiddel chloormequat) (1-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-242
p. 7063-7066 1-242 p. 7063-7066 (PDF)
Het personeelsbeleid van het Instituut voor veterinaire keuring (1-957)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-206
p. 5915-5916 1-206 p. 5915-5916 (PDF)
Inkomsten uit een nevenberoep - Fiscale regeling (1-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5251-5252 1-99 p. 5251-5252 (PDF)
Landbouw - Compenserende premies      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1184 1-24 p. 1184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1251-1252 1-25 p. 1251-1252 (PDF)
Lijfrenten - Indexering (1-1660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5192-5193 1-99 p. 5192-5193 (PDF)
Melkquota 1995-1996 - Overschot      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1473-1474 1-30 p. 1473-1474 (PDF)
Militair kamp te Lagland - Cafetaria      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1273 1-26 p. 1273 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1330-1331 1-27 p. 1330-1331 (PDF)
Missie van waarnemers naar Rwanda i.v.m. de mensenrechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 629 1-13 p. 629 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-18
p. 918-919 1-18 p. 918-919 (PDF)
Pensioenen - Inkomstenbelasting - Onroerende voorheffing (1-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5252 1-99 p. 5252 (PDF)
Plotselinge belangstelling van de minister voor de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zelfstandigen en de KMO's in WalloniŽ (Vermeende belangenvermenging tussen politieke partijen en een ministerieel kabinet)      
  Mondelinge vraag van de heer Hazette aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-100
p. 2657-2659 1-100 p. 2657-2659 (PDF)
Problematiek van de aanwezigheid van gemeenschapssenatoren      
  1-203
p. 5819 1-203 p. 5819 (PDF)
Stelsel van de vrijwillige vierdagenweek - Feestdagen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2097 1-42 p. 2097 (PDF)
Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI - Ambtenaren met toestemming tot cumulatie - Controle (1-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4117-4118 1-79 p. 4117-4118 (PDF)
Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI - Belastingsupplementen (1-1179)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4118 1-79 p. 4118 (PDF)
Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI - Budgettaire ramingen en belastingsupplementen (1-1180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4118-4119 1-79 p. 4118-4119 (PDF)
Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI - Informatie aan het publiek - Cursussen en lezingen door belastingambtenaren (1-1177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4116-4117 1-79 p. 4116-4117 (PDF)
Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI - Netto-buit per belastingambtenaar (1-1176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4116 1-79 p. 4116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4388-4389 1-83 p. 4388-4389 (PDF)
Televisieprogramma "Controverse" van 31 mei 1998 op RTL-TVI - Personeelsbestand en controleactiviteiten van de fiscale administraties (1-1175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4169-4170 1-79 p. 4169-4170 (PDF)
Toestand inzake het HST-personeel - Aantal treinbestuurders en -begeleiders      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 630 1-13 p. 630 (PDF)
Verdeling van de rokers- en niet-rokersplaatsen in de treinen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1391 1-29 p. 1391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1598-1599 1-32 p. 1598-1599 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid (Pensioenen - ZIV - Werkloosheid) (1-699)      
  Amendement nr 1 van de heer Hazette
1-699/2
p. 1-2 1-699/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Hazette, op de tekst aangenomen door de commissie
1-560/3
p. 1 1-560/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Antwoord van de regering en replieken
1-113
p. 3044-3048 1-113 p. 3044-3048 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de huisarbeid (Statuut van de huisarbeider) (1-356)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Hazette en Destexhe
1-356/2
p. 1-2 1-356/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heer Hazette
1-356/2
p. 2-3 1-356/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Hazette opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-356/5
p. 1 1-356/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van artikelen
1-70
p. 1820-1823 1-70 p. 1820-1823 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring (Aanpassingen van technische en administratieve aard - Openingsuren van de slachthuizen - Administratieve geldboetes - Instituut voor Veterinaire Keuring : tuchtrecht voor keurders-ambtenaren) (1-579)      
  Amendement nr 1 van de heer Hazette
1-579/2
p. 1 1-579/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Hazette, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-579/5
p. 1 1-579/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging, bespreking van een artikel en van amendementen
1-108
p. 2927-2930 1-108 p. 2927-2930 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Amendement nr 11 van de heren Hazette en Destexhe
   Halftijds brugpensioen
1-189/2
p. 4 1-189/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Hazette en Destexhe
   Sociale balans op te stellen door de ondernemingen
1-189/2
p. 5 1-189/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  Amendement nr 6 van de heren Hazette en Destexhe
   Schrapping van de terugbetaling van geneesmiddelen bij daghospitalisatie voor zelfstandigen
1-1175/2
p. 3-4 1-1175/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Hazette en Destexhe
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten - Technische Raad
1-1175/2
p. 1-3 1-1175/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Amendement nr 17 van de heren Destexhe en Hazette
   Remgeld
1-188/2
p. 7 1-188/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heren Destexhe en Hazette
   Heffing op het omzetcijfer van de farmaceutische bedrijven
1-188/2
p. 7-8 1-188/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heren Destexhe en Hazette
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten
1-188/2
p. 9 1-188/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heren Destexhe en Hazette
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-188/2
p. 10 1-188/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 16 van de heren Destexhe en Hazette
   Bronkuren
1-188/2
p. 6-7 1-188/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heren Destexhe en Hazette
   Medische controle
1-188/2
p. 8 1-188/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 21 en 22 van de heren Destexhe en Hazette
   Inbreuk op de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen
1-188/2
p. 8-9 1-188/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 26 van de heren Destexhe en Hazette
   Bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-188/2
p. 9-10 1-188/2 p. 9-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : Sociale Aangelegenheden)
   Uitoefening van het evocatierecht - Bronkuren - Bijzondere bijdrage op het zakencijfer van de farmaceutische industrie - Geneesmiddelenprijs - Controle op de activiteit van de geneesheren - Fundamentele hervorming van de sociale zekerheid
1-14
p. 307-308 1-14 p. 307-308 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-14
p. 304-318 1-14 p. 304-318 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Amendement nr 1 van de heren Destexhe en Hazette
   Kinderbijslag afhankelijk maken van het effectieve schoolbezoek
1-297/2
p. 1 1-297/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Destexhe en Hazette
   Sociale bijdragen voor geneesheren, tandartsen en apothekers
1-297/2
p. 1-2 1-297/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Destexhe en Hazette
   Medische verkiezingen
1-297/2
p. 2 1-297/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heren Destexhe en Hazette
   Beperking van het medisch aanbod
1-297/2
p. 2-3 1-297/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Destexhe en Hazette
   Informatie over geneesmiddelen verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid en de erkende organisaties
1-297/2
p. 3 1-297/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de heren Destexhe en Hazette
   Aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek - Aanwerving van onderzoekers
1-297/2
p. 4-5 1-297/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heren Destexhe en Hazette
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-297/2
p. 5-12 1-297/2 p. 5-12 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heren Destexhe en Hazette
   Evaluatie van de medische praktijk
1-297/2
p. 3 1-297/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heren Destexhe en Hazette
   Dierenartsen : cumulverbod
1-297/2
p. 3-4 1-297/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 4 tot 6 en 10 tot 14 van de heren Destexhe en Hazette, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-297/4
p. 1-2 1-297/4 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het aanvullend verslag
1-41
p. 939-941 1-41 p. 939-941 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Amendement nr 66 van de heren Hazette en Destexhe
   Ziekenhuisopname : aandeel van de patiŽnt
1-612/3
p. 1-2 1-612/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 67 van de heren Hazette en Destexhe
   Vermindering van honoraria en tarieven met 3 %
1-612/3
p. 2 1-612/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren Hazette en Destexhe
   Forfaitaire tegemoetkoming (Ziekteverzekering)
1-612/3
p. 2 1-612/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 69 van de heren Hazette en Destexhe
   Remgeld
1-612/3
p. 2-3 1-612/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 70 van de heren Hazette en Destexhe
   Indexering vergoedingen voor blijvende werkongeschiktheid
1-612/3
p. 3 1-612/3 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 71 en 72 van de heren Hazette en Destexhe
   Bijzondere werkgeversbijdrage
1-612/3
p. 3-4 1-612/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 73 en 74 van de heren Hazette en Destexhe
   Solidariteitsbijdrage op pensioenen
1-612/3
p. 4-5 1-612/3 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 75 en 76 van de heren Hazette en Destexhe
   Pensioenreglementering
1-612/3
p. 5 1-612/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 66 tot 76 van de heren Hazette en Destexhe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
1-612/10
p. 1-3 1-612/10 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 78 tot 80 van de heren Hazette en Destexhe
   Solidariteitsbijdrage op pensioenen
1-612/11
p. 1-3 1-612/11 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Algemene beraadslaging
   Bevordering van de werkgelegenheid : WalloniŽ versus Vlaanderen - Werkloosheidscijfers in WalloniŽ - Stijgende complexiteit van de administratieve verplichtingen van ondernemingen - Strijd tegen langdurige werkloosheid
1-122
p. 3253-3254 1-122 p. 3253-3254 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 34 van de heer Hazette c.s.
   Bijzondere machten
1-386/3
p. 21 1-386/3 p. 21 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 36 van de heer Hazette c.s.
   Brugpensioen
1-386/3
p. 22 1-386/3 p. 22 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51
   Amendement nr 36 van de heer Hazette c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 3 1-386/7 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 120 van de heer Hazette c.s.
   Bicamerale aangelegenheden
1-384/2
p. 51-52 1-384/2 p. 51-52 (PDF)
  Amendement nr 121 van de heer Hazette c.s.
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 52 1-384/2 p. 52 (PDF)
  Amendement nr 122 van de heer Hazette c.s.
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/2
p. 52 1-384/2 p. 52 (PDF)
  Amendement nr 124 van de heer Hazette c.s.
   Vermogenskadaster
1-384/5
p. 1-2 1-384/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 125 van de heer Hazette c.s.
   Stijging ondernemingsfiscaliteit
1-384/5
p. 2 1-384/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 130 van de heer Hazette c.s.
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/5
p. 3 1-384/5 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 131 van de heer Hazette c.s.
   Verbetering van de levensstandaard van de minstbedeelden
1-384/5
p. 3 1-384/5 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 132 van de heer Hazette c.s.
   Modernisering van de sociale zekerheid
1-384/5
p. 3 1-384/5 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 133 van de heer Hazette c.s.
   Loonindexering
1-384/5
p. 4 1-384/5 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 134 van de heer Hazette c.s.
   Financiering van de sociale zekerheid
1-384/5
p. 4 1-384/5 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 135 van de heer Hazette c.s.
   Sociaal statuut der zelfstandigen
1-384/5
p. 4 1-384/5 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 146 van de heer Hazette c.s.
   Bijzondere heffing ten laste van de farmaceutische bedrijven
1-384/5
p. 7 1-384/5 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 149 van de heer Hazette c.s.
   Remgeld
1-384/5
p. 8-9 1-384/5 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 150 van de heer Hazette c.s.
   Verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg
1-384/5
p. 9 1-384/5 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 151 van de heer Hazette c.s.
   Organisatie van de gezondheidszorg
1-384/5
p. 9 1-384/5 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 152 van de heer Hazette c.s.
   Medisch dossier per patiŽnt
1-384/5
p. 9 1-384/5 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 153 van de heer Hazette c.s.
   Adviserend geneesheren verzekeringsinstellingen
1-384/5
p. 10 1-384/5 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 154 van de heer Hazette c.s.
   Vernieuwde medische technologieŽn
1-384/5
p. 10 1-384/5 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 155 van de heer Hazette c.s.
   Samenwerking tussen ziekenhuizen
1-384/5
p. 10 1-384/5 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 156 van de heer Hazette c.s.
   Overdracht Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers naar het Riziv
1-384/5
p. 11 1-384/5 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 157 van de heer Hazette c.s.
   Pensioenhervorming
1-384/5
p. 11 1-384/5 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 158 van de heer Hazette c.s.
   Pensioenen : kapitalisatiestelsel
1-384/5
p. 11 1-384/5 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 159 van de heer Hazette c.s.
   Pensioenhervorming
1-384/5
p. 11-12 1-384/5 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 160 van de heer Hazette c.s.
   Aanvullend pensioen
1-384/5
p. 12 1-384/5 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 161 van de heer Hazette c.s.
   Fiscale splitsing voor gehuwde gepensioneerden
1-384/5
p. 12 1-384/5 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 162 van de heer Hazette c.s.
   Pensioenfinanciering
1-384/5
p. 12 1-384/5 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 163 van de heer Hazette c.s.
   Pensioenhervorming
1-384/5
p. 13 1-384/5 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 164 van de heer Hazette c.s.
   Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
1-384/5
p. 13 1-384/5 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 165 van de heer Hazette c.s.
   Pensioenen : kapitalisatiestelsel
1-384/5
p. 13 1-384/5 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 166 van de heer Hazette c.s.
   Aanvullend pensioen
1-384/5
p. 13 1-384/5 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 167 van de heer Hazette c.s.
   Kinderbijslag van zelfstandigen
1-384/5
p. 14 1-384/5 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 168 van de heer Hazette c.s.
   Modernisering van de kinderbijslag
1-384/5
p. 14 1-384/5 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 169 van de heer Hazette c.s.
   Sociaal statuut der zelfstandigen : globaal financieel beheer
1-384/5
p. 14 1-384/5 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 170 van de heer Hazette c.s.
   Zelfstandigen in bijberoep
1-384/5
p. 14 1-384/5 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 171 van de heer Hazette c.s.
   Pensioenbijslag zelfstandigen
1-384/5
p. 15 1-384/5 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 172 van de heer Hazette c.s.
   Modernisering van het sociaal statuut der zelfstandigen
1-384/5
p. 15 1-384/5 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 173 van de heer Hazette c.s.
   Sociaal statuut der zelfstandigen : administratieve structuren en procedures
1-384/5
p. 15 1-384/5 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 176 van de heer Hazette c.s.
   Werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen
1-384/5
p. 16 1-384/5 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 177 van de heer Hazette c.s.
   Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-384/5
p. 16 1-384/5 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 178 van de heer Hazette c.s.
   Bestaansminimum
1-384/5
p. 16 1-384/5 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 179 van de heer Hazette c.s.
   Vakantiegeld
1-384/5
p. 17 1-384/5 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 188 van de heer Hazette c.s.
   Modernisering en vereenvoudiging van administratieve verplichtingen
1-384/5
p. 19 1-384/5 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 192 van de heer Hazette c.s.
   Sociale- en arbeidsinspectiediensten
1-384/5
p. 20 1-384/5 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 193 van de heer Hazette c.s.
   Harmonisering van het sociaal handhavingsrecht
1-384/5
p. 20 1-384/5 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 194 van de heer Hazette c.s.
   Toepassingsgebied ratione loci van de sociale zekerheid - Bevoegdheid van het Riziv inzake dading
1-384/5
p. 20-21 1-384/5 p. 20-21 (PDF)
  Amendement nr 195 van de heer Hazette c.s.
   Werving en tewerkstelling van het personeel van de sociale parastatalen
1-384/5
p. 21 1-384/5 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 196 van de heer Hazette c.s.
   Bijzondere machten
1-384/5
p. 21 1-384/5 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 197 van de heer Hazette c.s.
   Vraag om advies van de Raad van State over ontwerpen van machtigingsbesluiten
1-384/5
p. 21 1-384/5 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 198 van de heer Hazette c.s.
   Bekrachtiging van machtigingsbesluiten
1-384/5
p. 22 1-384/5 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 124 tot 205 van de heer Hazette c.s.
1-384/5
p. 1-23 1-384/5 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 126 en 127 van de heer Hazette c.s.
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/5
p. 2 1-384/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 128 en 129 van de heer Hazette c.s.
   Fiscale druk
1-384/5
p. 2-3 1-384/5 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 136 en 137 van de heer Hazette c.s.
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/5
p. 4-5 1-384/5 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 138 en 139 van de heer Hazette c.s.
   FinanciŽle evolutie van de sociale zekerheid
1-384/5
p. 5 1-384/5 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 140 tot 143 van de heer Hazette c.s.
   Financiering van de sociale zekerheid
1-384/5
p. 5-6 1-384/5 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 144 en 145 van de heer Hazette c.s.
   Riziv : privacy
1-384/5
p. 7 1-384/5 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 147 en 148 van de heer Hazette c.s.
   Riziv : privacy
1-384/5
p. 8 1-384/5 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 174 en 175 van de heer Hazette c.s.
   Sociaal statuut der zelfstandigen : inspectiediensten
1-384/5
p. 15-16 1-384/5 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 180 tot 184 van de heer Hazette c.s.
   Modernisering en vereenvoudiging van administratieve verplichtingen
1-384/5
p. 17-18 1-384/5 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 185 tot 187 van de heer Hazette c.s.
   Sociale identiteitskaart
1-384/5
p. 18-19 1-384/5 p. 18-19 (PDF)
  Amendementen nrs 189 tot 191 van de heer Hazette c.s.
   Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden (Werken in aanneming)
1-384/5
p. 19-20 1-384/5 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 199 en 200 van de heer Hazette c.s.
   Verstrijken van bijzondere machten
1-384/5
p. 22 1-384/5 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 201 tot 203 van de heer Hazette c.s.
   Bekrachtiging van machtigingsbesluiten
1-384/5
p. 22-23 1-384/5 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 204 en 205 van de heer Hazette c.s.
   CoŲrdinatie van de sociale wetgeving
1-384/5
p. 23 1-384/5 p. 23 (PDF)
  Verslag van de heren Santkin en Hazette
1-384/6
p. 1-146 1-384/6 p. 1-146 (PDF)
   "Afhankelijkheidsverzekering"
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 83 1-384/6 p. 83 (PDF)
   "Daklozenregister"
1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 79 1-384/6 p. 79 (PDF)
  1-384/6
p. 80 1-384/6 p. 80 (PDF)
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
1-384/6
p. 66 1-384/6 p. 66 (PDF)
  1-384/6
p. 70-71 1-384/6 p. 70-71 (PDF)
   Afgeleide rechten inzake pensioenen
1-384/6
p. 44 1-384/6 p. 44 (PDF)
  1-384/6
p. 47-48 1-384/6 p. 47-48 (PDF)
  1-384/6
p. 57-58 1-384/6 p. 57-58 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 5-6 1-384/6 p. 5-6 (PDF)
  1-384/6
p. 6 1-384/6 p. 6 (PDF)
  1-384/6
p. 6 1-384/6 p. 6 (PDF)
  1-384/6
p. 19 1-384/6 p. 19 (PDF)
  1-384/6
p. 23 1-384/6 p. 23 (PDF)
  1-384/6
p. 25 1-384/6 p. 25 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 28 1-384/6 p. 28 (PDF)
  1-384/6
p. 29 1-384/6 p. 29 (PDF)
  1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Armoedebestrijding
1-384/6
p. 24 1-384/6 p. 24 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 27 1-384/6 p. 27 (PDF)
  1-384/6
p. 30 1-384/6 p. 30 (PDF)
  1-384/6
p. 32-33 1-384/6 p. 32-33 (PDF)
  1-384/6
p. 54 1-384/6 p. 54 (PDF)
  1-384/6
p. 74-83 1-384/6 p. 74-83 (PDF)
   Belasting op grote vermogens
1-384/6
p. 18 1-384/6 p. 18 (PDF)
   Bestaansminimum
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 79 1-384/6 p. 79 (PDF)
  1-384/6
p. 80-81 1-384/6 p. 80-81 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
  1-384/6
p. 82 1-384/6 p. 82 (PDF)
  1-384/6
p. 83 1-384/6 p. 83 (PDF)
   Bevordering van de beroepsinschakeling
1-384/6
p. 10-11 1-384/6 p. 10-11 (PDF)
   Bijzondere machten
1-384/6
p. 13-15 1-384/6 p. 13-15 (PDF)
   Campingbewoners
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
  1-384/6
p. 83 1-384/6 p. 83 (PDF)
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 16 1-384/6 p. 16 (PDF)
  1-384/6
p. 17 1-384/6 p. 17 (PDF)
  1-384/6
p. 20 1-384/6 p. 20 (PDF)
  1-384/6
p. 22 1-384/6 p. 22 (PDF)
  1-384/6
p. 26-27 1-384/6 p. 26-27 (PDF)
  1-384/6
p. 27 1-384/6 p. 27 (PDF)
   Dialyse
1-384/6
p. 33 1-384/6 p. 33 (PDF)
  1-384/6
p. 38-39 1-384/6 p. 38-39 (PDF)
  1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Dienstencheque : tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 79-80 1-384/6 p. 79-80 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
   Echelonnering van de gezondheidszorg en instellen van een persoonlijk medisch dossier
1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 21 1-384/6 p. 21 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 33 1-384/6 p. 33 (PDF)
  1-384/6
p. 64 1-384/6 p. 64 (PDF)
  1-384/6
p. 65 1-384/6 p. 65 (PDF)
   Financiering en globaal financieel beheer van de sociale zekerheid - Uitgavenbeheersing
1-384/6
p. 4-5 1-384/6 p. 4-5 (PDF)
  1-384/6
p. 5-7 1-384/6 p. 5-7 (PDF)
  1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 15-39 1-384/6 p. 15-39 (PDF)
   Financiering en toekomst van de pensioenen
1-384/6
p. 8 1-384/6 p. 8 (PDF)
  1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 16-17 1-384/6 p. 16-17 (PDF)
  1-384/6
p. 40 1-384/6 p. 40 (PDF)
  1-384/6
p. 41-42 1-384/6 p. 41-42 (PDF)
  1-384/6
p. 45 1-384/6 p. 45 (PDF)
  1-384/6
p. 46 1-384/6 p. 46 (PDF)
  1-384/6
p. 48-52 1-384/6 p. 48-52 (PDF)
  1-384/6
p. 58-62 1-384/6 p. 58-62 (PDF)
  1-384/6
p. 63-64 1-384/6 p. 63-64 (PDF)
   Financiering van de kinderbijslag
1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Fiscale en sociale franchise (Remgeld)
1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 21 1-384/6 p. 21 (PDF)
  1-384/6
p. 26 1-384/6 p. 26 (PDF)
  1-384/6
p. 29 1-384/6 p. 29 (PDF)
  1-384/6
p. 32 1-384/6 p. 32 (PDF)
   Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-384/6
p. 9 1-384/6 p. 9 (PDF)
  1-384/6
p. 17 1-384/6 p. 17 (PDF)
  1-384/6
p. 41 1-384/6 p. 41 (PDF)
  1-384/6
p. 42-46 1-384/6 p. 42-46 (PDF)
  1-384/6
p. 46-47 1-384/6 p. 46-47 (PDF)
  1-384/6
p. 52-53 1-384/6 p. 52-53 (PDF)
  1-384/6
p. 54-56 1-384/6 p. 54-56 (PDF)
  1-384/6
p. 64 1-384/6 p. 64 (PDF)
   Geneeskundige verstrekkingen : begrotingsgegevens
1-384/6
p. 34-35 1-384/6 p. 34-35 (PDF)
  1-384/6
p. 145-146 1-384/6 p. 145-146 (PDF)
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 4-8 1-384/6 p. 4-8 (PDF)
  1-384/6
p. 19-20 1-384/6 p. 19-20 (PDF)
   Huurtoelage
1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
   Implantaten
1-384/6
p. 21 1-384/6 p. 21 (PDF)
  1-384/6
p. 35 1-384/6 p. 35 (PDF)
  1-384/6
p. 37-38 1-384/6 p. 37-38 (PDF)
   Kinderbijslag voor zelfstandigen
1-384/6
p. 65 1-384/6 p. 65 (PDF)
  1-384/6
p. 68-69 1-384/6 p. 68-69 (PDF)
   Modernisering en vereenvoudiging van administratieve verplichtingen
1-384/6
p. 12 1-384/6 p. 12 (PDF)
   Modernisering van het beheer van de sociale zekerheid
1-384/6
p. 12-13 1-384/6 p. 12-13 (PDF)
   Nieuwe maatregelen (Kinderbijslag)
1-384/6
p. 10 1-384/6 p. 10 (PDF)
  1-384/6
p. 17 1-384/6 p. 17 (PDF)
  1-384/6
p. 19 1-384/6 p. 19 (PDF)
  1-384/6
p. 22 1-384/6 p. 22 (PDF)
  1-384/6
p. 29-30 1-384/6 p. 29-30 (PDF)
  1-384/6
p. 30-31 1-384/6 p. 30-31 (PDF)
  1-384/6
p. 35-36 1-384/6 p. 35-36 (PDF)
   Opsplitsing van de uitgaven voor medische erelonen naar specialiteit
1-384/6
p. 25 1-384/6 p. 25 (PDF)
  1-384/6
p. 31 1-384/6 p. 31 (PDF)
  1-384/6
p. 145-146 1-384/6 p. 145-146 (PDF)
   Pensioenhervorming
1-384/6
p. 8-10 1-384/6 p. 8-10 (PDF)
  1-384/6
p. 39-42 1-384/6 p. 39-42 (PDF)
  1-384/6
p. 44-46 1-384/6 p. 44-46 (PDF)
  1-384/6
p. 51-52 1-384/6 p. 51-52 (PDF)
   Pensioenrechten van deeltijds werkenden
1-384/6
p. 43 1-384/6 p. 43 (PDF)
  1-384/6
p. 44-45 1-384/6 p. 44-45 (PDF)
  1-384/6
p. 46 1-384/6 p. 46 (PDF)
  1-384/6
p. 47 1-384/6 p. 47 (PDF)
   Reglementering van nieuwe beroepen
1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
  1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
   Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
1-384/6
p. 36-37 1-384/6 p. 36-37 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
1-384/6
p. 10 1-384/6 p. 10 (PDF)
  1-384/6
p. 65-74 1-384/6 p. 65-74 (PDF)
   Sociale bijdragen van zelfstandigen - Achterstallen
1-384/6
p. 66-67 1-384/6 p. 66-67 (PDF)
  1-384/6
p. 68 1-384/6 p. 68 (PDF)
  1-384/6
p. 69 1-384/6 p. 69 (PDF)
  1-384/6
p. 71-72 1-384/6 p. 71-72 (PDF)
  1-384/6
p. 72 1-384/6 p. 72 (PDF)
   Sociale integratie
1-384/6
p. 11 1-384/6 p. 11 (PDF)
  1-384/6
p. 74-83 1-384/6 p. 74-83 (PDF)
   Sociale verzekering voor gefailleerde zelfstandigen
1-384/6
p. 10 1-384/6 p. 10 (PDF)
  1-384/6
p. 66 1-384/6 p. 66 (PDF)
  1-384/6
p. 67 1-384/6 p. 67 (PDF)
  1-384/6
p. 69 1-384/6 p. 69 (PDF)
  1-384/6
p. 70 1-384/6 p. 70 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op pensioenen
1-384/6
p. 56-57 1-384/6 p. 56-57 (PDF)
   Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
1-384/6
p. 11 1-384/6 p. 11 (PDF)
  1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 76-77 1-384/6 p. 76-77 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
   Toestand van gefailleerde tuinbouwers
1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
   Uitgavenbeheersing
1-384/6
p. 7 1-384/6 p. 7 (PDF)
  1-384/6
p. 18-19 1-384/6 p. 18-19 (PDF)
  1-384/6
p. 23-24 1-384/6 p. 23-24 (PDF)
  1-384/6
p. 25-26 1-384/6 p. 25-26 (PDF)
  1-384/6
p. 34-35 1-384/6 p. 34-35 (PDF)
   Verband volksgezondheid-leefmilieu
1-384/6
p. 23 1-384/6 p. 23 (PDF)
  1-384/6
p. 64 1-384/6 p. 64 (PDF)
   Verpleegdagprijs
1-384/6
p. 39 1-384/6 p. 39 (PDF)
   Verschillen tussen de openbare pensioenen en die van de privť-sector
1-384/6
p. 62-63 1-384/6 p. 62-63 (PDF)
   Vertraging bij de behandeling van de dossiers van gehandicapten
1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 82 1-384/6 p. 82 (PDF)
   Zelfstandigen in bijberoep
1-384/6
p. 71 1-384/6 p. 71 (PDF)
  1-384/6
p. 72 1-384/6 p. 72 (PDF)
  1-384/6
p. 72 1-384/6 p. 72 (PDF)
  1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
   Ziekenhuisbeleid
1-384/6
p. 22 1-384/6 p. 22 (PDF)
  1-384/6
p. 24 1-384/6 p. 24 (PDF)
  1-384/6
p. 32 1-384/6 p. 32 (PDF)
  1-384/6
p. 33 1-384/6 p. 33 (PDF)
  1-384/6
p. 38-39 1-384/6 p. 38-39 (PDF)
  1-384/6
p. 145-146 1-384/6 p. 145-146 (PDF)
   Ziekteverzekering voor zelfstandigen
1-384/6
p. 65-66 1-384/6 p. 65-66 (PDF)
  1-384/6
p. 68 1-384/6 p. 68 (PDF)
  1-384/6
p. 70 1-384/6 p. 70 (PDF)
  1-384/6
p. 73 1-384/6 p. 73 (PDF)
  1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
   Zorgbehoevende bejaarden
1-384/6
p. 74 1-384/6 p. 74 (PDF)
  1-384/6
p. 75 1-384/6 p. 75 (PDF)
  1-384/6
p. 76 1-384/6 p. 76 (PDF)
  1-384/6
p. 76-77 1-384/6 p. 76-77 (PDF)
  1-384/6
p. 77 1-384/6 p. 77 (PDF)
  1-384/6
p. 78 1-384/6 p. 78 (PDF)
  1-384/6
p. 79-80 1-384/6 p. 79-80 (PDF)
  1-384/6
p. 81 1-384/6 p. 81 (PDF)
  1-384/6
p. 82 1-384/6 p. 82 (PDF)
  Amendementen nrs 120, 121, 125, 127 tot 131, 135, 141, 154, 159, 160, 166, 167, 177, 178 en 199 van de heer Hazette c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/8
p. 1-6 1-384/8 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie (Schijnzelfstandigen - Waardenvervoer - Sanctiesysteem - Schietstanden - Aanpassing van formuleringen in de wet) (1-617)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van mevrouw Cornet d'Elzius et de heer Hazette
1-617/2
p. 3-5 1-617/2 p. 3-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Goris, opnieuw ingediend door de heren Goris en Hazette, na de goedkeuring van het verslag
1-617/5
p. 1 1-617/5 p. 1 (PDF)
  1-617/5
p. 1 1-617/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 6 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Hazette, opnieuw ingediend door de heer Hazette, na de goedkeuring van het verslag
1-617/5
p. 1 1-617/5 p. 1 (PDF)
  1-617/5
p. 1 1-617/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heren Goris en Hazette, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-617/6
p. 1-2 1-617/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3343-3347 1-127 p. 3343-3347 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een aangepaste beoordelingsprocedure bij controles in de tuinbouwsector (Toepassing van de sociale reglementering) (1-255)      
  Amendement nr 1 van de heer Hazette
1-255/2
p. 1 1-255/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Amendementen nrs 185 tot 187 van de heer Hazette
1-419/23
p. 6 1-419/23 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Beroep bij de Raad van State tegen bestuurshandelingen die de wetgevende vergaderingen nemen in hoofde van hun personeelsleden - Uitbreiding van de mogelijkheid tot beroep tot de personeelsleden van de organen van de rechterlijke macht en tot de overheidsopdrachten van de wetgevende vergaderingen en de rechterlijke macht) (Zie ook doc. Senaat 1-1329) (1-361)      
  Stemverklaring van de heer Hazette en eindstemming
1-247
p. 7174 1-247 p. 7174 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Amendementen nrs 13 tot 15 van de heer Hazette
1-679/3
p. 2-3 1-679/3 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Daklozen) (1-284)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Hazette en Hatry
1-284/6
p. 1-2 1-284/6 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999