S. 1-560 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde
Bert Anciaux   

afschaffing van arbeidsplaatsen
bedrijfsovername
opheffing van de zaak
motie van het Parlement
automobielindustrie
delokalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-560/1 1-560/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/2/1997
1-560/2 1-560/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/3/1997
1-560/3 1-560/3 (PDF) Amendementen 13/3/1997
1-560/4 1-560/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/3/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
28/2/1997   Indiening voorstel Doc. 1-560/1 1-560/1 (PDF)
6/3/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/3/1997   Verzending naar commissie
12/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
12/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
12/3/1997   Bespreking
13/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
13/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
13/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag
13/3/1997   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
13/3/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Sociale Aangelegenheden
Doc. 1-560/2 1-560/2 (PDF)
13/3/1997   Inschrijving op agenda plenaire
13/3/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-560/3 1-560/3 (PDF)
13/3/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-560/3 1-560/3 (PDF)
13/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-98 Hand. 1-98 (PDF)
Doc. 1-560/4 1-560/4 (PDF)
13/3/1997   Aanneming zonder amendering
13/3/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 13/3/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/3/1997, 13/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving