Auteurs- en sprekersregister betreffende "Siquet Louis" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Duitstalige Gemeenschap - Samenwerking - Financiering (5-331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-331
De chaos bij de NMBS (Grote storingen, o.a. wegens beschadigde bovenleidingen - Duizenden reizigers die stranden in stations of oververhitte treinen - Gebrekkige communicatie en crisismanagement - Hervorming van de structuur van de NMBS-Groep) (5-230)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-28
p. 24-33 5-28 p. 24-33 (PDF)
De situatie in het belastingkantoor van Sankt Vith (Mutatie naar het kantoor van Eupen) (5-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 9-10 5-51 COM p. 9-10 (PDF)
De situatie van de Belgische gepensioneerden die een Duitse rente ontvangen (Belasting door Duitsland gevorderd - Grensarbeiders - Aanpassing van de Belgische fiscale fiches voor personen die een pensioen als gezinshoofd bezitten) (5-459)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-50
p. 14-16 5-50 p. 14-16 (PDF)
De toekomst van het station van Eupen (5-309)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-36
p. 23-24 5-36 p. 23-24 (PDF)
De vatbaarheid voor beslag van pensioenen door de bankinstellingen (Pensioenen en uitkeringen - Rechtstreekse uitbetaling) (5-1322)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-141
p. 28-29 5-141 p. 28-29 (PDF)
De verplaatsingskosten van de werknemers van de dienstenchequesector (5-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-61
p. 37-38 5-61 p. 37-38 (PDF)
De verschillende pensioenstelsels (Gewaarborgd minimum - Pensioenen die vůůr 1 januari 2014 een aanvang hebben genomen - Gemengde loopbaan - Stand van zaken) (5-1270)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-137
p. 17-18 5-137 p. 17-18 (PDF)
Economic Governance - Europees Semester - Bazel III : Hoorzittingen (5-684)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Frank Boogaerts
5-684/1
p. 1-123 5-684/1 p. 1-123 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Louis Siquet, senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Een mogelijk nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Gezinspensioen - Zie ook vraag om uitleg 5-4738) (5-1202)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-129
p. 38-39 5-129 p. 38-39 (PDF)
Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-1026)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1026/1
p. 1-5 5-1026/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-1027)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1027/1
p. 1-5 5-1027/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het gebrek aan gediplomeerde werknemers in de belastingkantoren van de Duitstalige Gemeenschap (5-636)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 8-9 5-51 COM p. 8-9 (PDF)
Het gebrek aan kennis van het Duits bij bewakingsagenten (5-1835)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 27-28 5-132 COM p. 27-28 (PDF)
Het gerechtelijk arrondissement van Eupen (Mogelijke fusie met Franstalige arrondissementen) (5-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-47
p. 31-35 5-47 p. 31-35 (PDF)
Het identificeren van het pensioentype (Transparantie van de pensioenfiches, rekeninguittreksels, ...) (5-1145)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-122
p. 12-13 5-122 p. 12-13 (PDF)
Het nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Pensioenen - Zie ook mondelinge vraag 5-1202) (5-4738)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 4-5 5-298 COM p. 4-5 (PDF)
Het opnemen van de lessen EHBO in het lessenpakket voor het behalen van het rijbewijs (5-701)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 21-23 5-65 COM p. 21-23 (PDF)
Het personeelsgebrek bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg van Eupen (5-147)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 21-23 5-22 p. 21-23 (PDF)
Het rijbewijs G voor landbouwvoertuigen (Niet-erkenning van het rijbewijs G in het buitenland) (5-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-124
p. 18-19 5-124 p. 18-19 (PDF)
Het toepassen van de verhoogde aanslagvoet op de Duitse rentes van dwangarbeiders, politieke gevangenen, gedeporteerden en verplicht ingelijfden (5-1368)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 37-38 5-145 p. 37-38 (PDF)
Het vrijwilligerswerk van bruggepensioneerden (of werklozen - Taken bij een hulpdienst voor zieken of bij een ambulancedienst van het Rode Kruis) (5-1988)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 4-6 5-155 COM p. 4-6 (PDF)
Internetsite van de Sociťtť scientifique de mťdecine gťnťrale www.mongeneraliste.be - Vertaling naar het Duits (5-1827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1827
Nucleaire veiligheid (5-116)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-20
p. 32-35 5-20 p. 32-35 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1670/3
p. 1-11 5-1670/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
5-68
p. 29 5-68 p. 29 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1098/4
p. 1-3 5-1098/4 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1545/4
p. 1-26 5-1545/4 p. 1-26 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Toegang - Werkloosheidperiode in het buitenland - Aanvaardbare periode - Recht op werkloosheidsuitkeringen (5-9383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9383
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 66 5-39 p. 66 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-866/1
p. 1 5-866/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-428/4
p. 1 5-428/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-435/3
p. 1 5-435/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier (5-1836)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1836/1
p. 1-15 5-1836/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn (5-2305)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heren Paul Magnette en Louis Siquet
5-2305/1
p. 1-6 5-2305/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (Mogelijkheid om de Duitse inkomsten gedeeltelijk vrij te stellen - Regeling van de onbeperkte belastingplicht) (5-1711)      
  Voorstel van de heer Louis Siquet
5-1711/1
p. 1-4 5-1711/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 60-63 5-74 p. 60-63 (PDF)
Voorstel van resolutie om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in het kader van de Coperfin-hervorming op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden (en taalwetgeving) (5-1456)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns en de heer Louis Siquet
5-1456/1
p. 1-3 5-1456/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Voorstel van de dames Muriel Targnion en Fabienne Winckel en de heren Louis Siquet en Philippe Mahoux
5-1251/1
p. 1-5 5-1251/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (Omzetting richtlijn 2008/122/EG - Volledige harmonisatie - Opheffing wet van 11 april 1999) (Zie ook doc. 5-1121) (5-1119)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-1119/2
p. 1-7 5-1119/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/26 - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Verjaring van de rechtsvorderingen - Wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren : strafsancties - Zie ook doc. 5-2885) (5-2884)      
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/EG - Instelling bij de administratie van een Commissie Binnenvaart - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Strafsancties - Zie ook doc. 5-2884) (5-2885)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2885/2
p. 1-5 5-2885/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Hervorming van de NMBS-groep - Tweeledige structuur : spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder) (5-2202)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heer Louis Siquet
5-2202/3
p. 1-21 5-2202/3 p. 1-21 (PDF)
  Algemene bespreking
5-113
p. 18-25 5-113 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Rechtsbeschermingsstelsel voor de opdrachten) (5-2128)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2128/2
p. 1-4 5-2128/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiŽle sector (Mobilisering door de banken van hun portefeuilles aan kredietvorderingen van allerlei aard - Zie ook doc. 5-1763) (5-1764)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1764/2
p. 1 5-1764/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 33-34 5-74 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Aanpassing van de bijzondere regels betreffende de berekening van het pensioen - Wanneer het bedrag van het wettelijk pensioen toegekend ten laste van een buitenlandse pensioenregeling vermindert, wordt de aanvulling op het Belgisch pensioen enkel vermeerderd indien deze vermindering het gevolg is van een wijziging van de verzekeringstijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van dit buitenlands pensioen) (5-2862)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 49-51 5-150 p. 49-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de eploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft (Wettelijke bekrachtiging van de kb's inzake de economische regulering voor de luchthaven van Brussel-Nationaal) (5-1315)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1315/2
p. 1-7 5-1315/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-35
p. 35-36 5-35 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten (Mogelijkheid voor de ambtenaren van de douane en accijnzen om de betaling te eisen van eerder opgelopen verkeersboeten en om voertuigen te immobiliseren waarvan de eigenaar een verkeersboete verschuldigd is - Zie ook doc. 5-2095) (5-2096)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2096/2
p. 1 5-2096/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (Codificatie van de bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma's, rechten van producenten van databanken en topografieŽn van halfgeleiderproducten - Europese octrooien - Wijzigingen inzake aanvullende beschermingscertificaten, octrooirecht, auteursrecht en naburige rechten - Omzetting van Europese richtlijnen - Wijzigingen naar aanleiding van Europese wetgeving - Wijziging van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten, en van de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen : Fonds voor de financiering van de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten - Opheffing van wetten van 26 mei 2002, 6 april 2010, 28 maart 1984, 21 april 2007, 29 juli 1994, 5 juli 1998, 8 juli 1977, 10 januari 2011, 30 juni 1994, 25 maart 1999, 15 mei 2006, 31 augustus 1998, 10 januari 1990, 15 mei 2007, en de artikelen van wetten van 6 april 2010 en 10 januari 2011 - Zie ook doc. 5-2806) (5-2805)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2805/3
p. 1-16 5-2805/3 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (5-2095)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2095/3
p. 1-27 5-2095/3 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-961)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-961/3
p. 1-6 5-961/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-969)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-969/3
p. 1-6 5-969/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002) (5-972)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-972/3
p. 1-6 5-972/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant) (5-967)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-967/3
p. 1-7 5-967/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-963)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-963/3
p. 1-7 5-963/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988) (5-966)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-966/3
p. 1-6 5-966/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005) (5-968)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-968/3
p. 1-6 5-968/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (5-964)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-964/3
p. 1-7 5-964/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006) (5-971)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-971/3
p. 1-6 5-971/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-970)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-970/3
p. 1-7 5-970/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987) (5-965)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-965/3
p. 1-6 5-965/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013 (5-2823)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2823/2
p. 1-4 5-2823/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voormeld Tweede Protocol (5-962)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-962/3
p. 1-8 5-962/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 (5-2755)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2755/2
p. 1-4 5-2755/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007 (5-2756)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2756/2
p. 1-4 5-2756/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (5-2758)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2758/2
p. 1-4 5-2758/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 49 5-148 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het avenant van 30 april 2010 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Sociale economie - Bijdrage van de federale overheid) (5-782)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Louis Siquet
5-782/2
p. 1-5 5-782/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 4 5-18 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, en 2į het Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en houdende aanpassing van de Belgische belastingswetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten (Artikel 28 van de Overeenkomst : antirechtsmisbruikbepaling : creŽren of overdragen van een recht of een schuldvordering uit hoofde waarvan dividenden, inkomsten uit schuldvorderingen of royalty's verschuldigd zijn) (5-2732)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2732/2
p. 1-7 5-2732/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's Gravenhage op 17 juni 2008; 2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's Gravenhage op 17 juni 2008 (5-37)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-37/2
p. 1-4 5-37/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-4
p. 21-25 5-4 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht (Reglementering in crisistijd - Wapenen van de Staat tegen onvoorzienbare omstandigheden - Opeising) (5-2485)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heer Louis Siquet
5-2485/2
p. 1-3 5-2485/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft (Bevoegdheden van de voorzitter van de rechtbank van koophandel, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en het Hof van beroep te Brussel - Zie ook doc. 5-2805) (5-2806)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2806/2
p. 1 5-2806/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (5-2865)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2865/2
p. 1-10 5-2865/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (Omzetting richtlijn 2009/81/EG) (5-1154)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1154/2
p. 1 5-1154/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 6-7 5-31 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds (Schuldinstrumenten uitgegeven door Belgische banken ter verbetering van hun (her)financieringsmogelijkheden - Mobilisering van schuldvorderingen - Bijzonder mecanisme ter bescherming van de houders : scheiding tussen het algemeen vermogen en het bijzonder vermogen van de bank - Dekkingswaarden - Wijziging wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen - Zie ook doc. 5-1764) (5-1763)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1763/2
p. 1-9 5-1763/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 33-34 5-74 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I) (EfficiŽnter toezicht door de FSMA door uitbreiding van de repressieve maatregelen, controlemethodes en markttransparantie - Meer transversale coherentie in de regels ter bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten - Wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, artikel 58 quater van de programmawet [I] van 24 december 2006, de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten, de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van belegginsinstrumenten en de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Opheffing KB 23 september 2008 tot vaststelling van bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken - Zie ook doc. 5-2215) (5-2214)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2214/2
p. 1-12 5-2214/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II) (Nieuwe regels over de vordering tot staking - Opheffing artikelen 220 tot 223 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de artikelen 589 en 605ter van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 633ter Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 5-2214) (5-2215)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2215/2
p. 1 5-2215/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, ß 1, 3į, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Verduidelijking waardoor kredietovereenkomsten met kredietopeningen terugbetaalbaar op een of twee maand onder het toepassingsveld van deze wet vallen - SMS-kredieten, minikredieten, ...) (5-1766)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1766/3
p. 1-6 5-1766/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 40-42 5-74 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004 en van artikel 4 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen (Verlenging van de duur van het bestaande steunregime [verlaging van het accijnstarief] - Verhoging van het minimumpercentage biobrandstof in de fossiele brandstoffen) (5-1897)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1897/2
p. 1-3 5-1897/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Machtigingsbepaling aan de Koning inzake de rechtsbeschermingsregels vervat in de wet van 24 december 1993 - Procedure van de concurrentiedialoog - Overgangsoplossing in afwachting van een nieuwe rechtsbeschermingsregeling inzake overheidsopdrachten) (5-1153)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1153/2
p. 1 5-1153/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 6-7 5-31 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van bepalingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2009/81/EG - Verduidelijkingen en aanvullingen van sommige machtigingen aan de Koning om de implementatie van Europeesrechtelijke normen te vergemakkelijken - Aanpassingen van terminologische aard) (5-1152)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1152/3
p. 1-23 5-1152/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 6-7 5-31 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Uitbreiding van het toepassingsgebied naar aanleiding van de omzetting van richtlijn 2008/122/EG - Overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur - Overeenkomsten betreffende doorverkoop en uitwisseling) (Zie ook doc. 5-1119) (5-1121)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-1121/2
p. 1 5-1121/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Afroming van de nucleaire rente van het nucleaire circuit in de loop van 2013 door een repartitiebijdrage samengesteld uit twee onderdelen : een basisrepartitiebijdrage en een aanvullende repartitiebijdrage) (5-2417)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2417/2
p. 1-4 5-2417/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 13-14 5-133 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Vaststelling van de repartitiebijdrage die wordt gevestigd voor het jaar 2012 ten laste van de nucleaire exploitanten - Nucleaire rente) (5-1901)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1901/2
p. 1-6 5-1901/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van het derde lid van artikel 35 van de wet van 17 juni 2013 - Bekrachtiging van de bepalingen van hoofdstuk 5 van het KB van 12 september 2011 en van de bepalingen van hoofdstuk 2 van het KB van 24 januari 2012 [Regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen] : inwerkingtreding van de wetten van 15 juni 2006 en 13 augustus 2011) (5-2313)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heer Louis Siquet
5-2313/3
p. 1-8 5-2313/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Toevertrouwen van de opdrachten van openbare dienst aan bpost tot 31 december 2015 - DefiniŽren van verschillende wijzen om de opdrachten van openbare dienst aan bpost of een derde te verlenen - Diverse bepalingen betreffende het maatschappelijk doel van bpost, de uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten die niet meer van openbare dienst zijn, een grond van onverenigbaarheid van de gewone leden van de raad van bestuur van bpost en de bepaling tot maximum 4 jaar van de hernieuwbare termijn van de mandaten van de gewone leden van de raad van bestuur van bpost) (5-2821)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2821/2
p. 1-5 5-2821/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bevoegdheden en de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat [...] de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft) (Bijeenkomst binnen de drie weken na het verzoek tot bijeenroeping) (5-2005)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2005/3
p. 1-5 5-2005/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-101
p. 14-15 5-101 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - De berekening van de middelenoverdracht vereenvoudigen en om te vormen van een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de federale overheid naar toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen - Financiering van de nieuwe bevoegdheden die aan de Duitstalige Gemeenschap worden overgeheveld - Principe van de niet-verarming van de deelstaten - Bijdrage tot de globale saneringsinspanning : budgettaire sanering en bijdrage in de vergrijzingskost - Responsabilisering inzake pensioenen - Verduidelijking van de financieringsstructuur van de Duitstalige Gemeenschap) (5-2776)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2776/2
p. 1-8 5-2776/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 45-46 5-148 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Uitvoering zesde staatshervorming - Nieuwe bevoegdheidsverdeling op fiscaal vlak, tot stand gebracht door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden - Toepassing van gewestelijke belastingregels op niet-inwoners - Regels voor de lokalisatie van de niet-inwoners in ťťn van de gewesten - Wijzigingen aan het WIB1992 die samenhangen met de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting - Machtiging tot coŲrdinatie) (5-2857)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2857/2
p. 1-6 5-2857/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Verlenging van de termijn om een aanvraag tot faillissementsverzekering in te dienen - Mogelijkheid om in meerdere keren aanspraak te maken op de faillissementsverzekering met een totale maximumduur van 12 maanden - Uitbreiding van de faillissementsverzekering tot de gevallen van gedwongen stopzettingen) (5-1898)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1898/2
p. 1-4 5-1898/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (Fiscale regularisatie van kapitalen en inkomsten die in het buitenland verborgen zijn met de bedoeling de belasting in BelgiŽ te ontwijken : openstelling voor particulieren, vennootschappen en rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting - Twee types van regularisatie : kleine en grote belastingontduikers - Sociale regularisatie ["sociale heffing"] : regularisatie van beroepsinkomsten van de zelfstandige die aan sociale bijdragen hadden moeten onderworpen worden) (5-2176)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2176/2
p. 1-14 5-2176/2 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen (De provincies, agglomeraties en gemeenten mogen aanvullende belastingen heffen op eigenlijke gewestbelastingen die gebaseerd zijn op het federaal kadastraal inkomen, en dit binnen de voorwaarden en in de mate die het gewest bepaalt - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging artikelen 464, 468 en 469 WIB1992) (5-2768)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2768/2
p. 1-4 5-2768/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Verslag van de heren Gťrard Deprez en Louis Siquet en mevrouw Lieve Maes
5-864/1
p. 1-28 5-864/1 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-875/1
p. 1 5-875/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-430/3
p. 1 5-430/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-431/3
p. 1 5-431/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-429/3
p. 1 5-429/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (5-260)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-260/1
p. 1-2 5-260/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet (Illegaal downloaden - Strijd tegen illegale websites - Aanmoedigen van websites met werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige rechten - Werken en prestaties die door databankoperatoren ter beschikking van het publiek worden gesteld - Uitwisselen van werken via providers - Graduele reactie bij het niet-naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken - Oprichting van een Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet) (5-741)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-741/3
p. 1 5-741/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI-label toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan investeringsproducten aangeboden in BelgiŽ - MVI Raad - Verplichting voor de federale diensten om te investeren in MVI's) (5-808)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-808/1
p. 1-42 5-808/1 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-512/4
p. 1 5-512/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (5-590)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-590/2
p. 1-42 5-590/2 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Louis Siquet, Ludo Sannen, Richard Miller en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1873/1
p. 1-6 5-1873/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Patrick De Groote
5-2258/3
p. 1-19 5-2258/3 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-434/3
p. 1 5-434/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1664)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering) (5-319)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-319/1
p. 1-4 5-319/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie (Aanmoediging van de financiering van ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen) (5-325)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Louis Siquet
5-325/1
p. 1-8 5-325/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen (Ontslag met als enig doel het verhogen van de rendabiliteit van de aandelen - Ontmoediging van de uitbetaling van een dividend in het jaar dat volgt op een collectief ontslag - Vergoeding bij collectief ontslag - Terugbetaling van de overheidssteun) (5-1519)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1519/1
p. 1-4 5-1519/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn (Strictere regels voor de verloning van de leden van de maatschappelijke organen en voor de uitkering van dividenden - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de leden van het directiecomitť) (5-1348)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1348/1
p. 1-5 5-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2410/2
p. 1-3 5-2410/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude (Versterking van de slagvaardigheid van de Cel voor financiŽle informatieverwerking) (5-1231)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1231/1
p. 1-5 5-1231/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen teneinde een databank van schadegevallen op te richten (5-1175)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-1175/1
p. 1-6 5-1175/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (5-321)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Louis Siquet en Hassan Bousetta
5-321/1
p. 1-6 5-321/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-865/1
p. 1 5-865/1 p. 1 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999