S. 5-2805 Dossierfiche K. 53-3391

Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek
Regering E. Di Rupo I  

auteursrecht
intellectuele eigendom
namaak
geneesmiddel
octrooi
elektronisch onderdeel
handelsrecht
Handelswetboek
wetboek
Europees octrooi
gegevensbank
volgrecht
kwekersrecht
nationale uitvoeringsmaatregel
computerprogramma

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3391/1 Wetsontwerp 21/2/2014
K. 53-3391/2 Amendementen 11/3/2014
K. 53-3391/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2014
K. 53-3391/3 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3391/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2805/1 5-2805/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2014
5-2805/2 5-2805/2 (PDF) Amendementen 1/4/2014
5-2805/3 5-2805/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2805/4 5-2805/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3391/1
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3391/3
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 51-59
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-0/o34)
Integraal verslag nr. 193, p. 109
Doc. K. 53-3391/5
27/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
19/3/2014   Inleidende uiteenzetting
19/3/2014   Bespreking
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Inschrijving op agenda
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2805/1 5-2805/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o11) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2805/4 5-2805/4 (PDF)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
28/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2014   Bekendmaking (44352-44469)
27/6/2014   Erratum (48237)
16/2/2015   Erratum (12629-12630)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/2014, 25/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/3/2014 20 17/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 12/6/2014, blz 44352-44469
Errata
Op 27/6/2014, blz 48237
Op 16/2/2015, blz 12629-12630

Kruispuntbank van de wetgeving