Auteurs- en sprekersregister betreffende "Loones Jan" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Gepensioneerd" Belgisch brandweerkorps (1-1320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4424 1-84 p. 4424 (PDF)
ABOS - Vertaling van documenten voor de anti-fraudecel      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 611 1-12 p. 611 (PDF)
ALS-patiŽnten (Amyotrofise lateraal sclerose) - Terugbetaling geneesmiddel Rilutek (1-1203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4184 1-80 p. 4184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4258 1-81 p. 4258 (PDF)
Administratie der Douane en Accijnzen - Formatie van motorbrigades      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2680 1-53 p. 2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2743-2744 1-54 p. 2743-2744 (PDF)
Afvalstoffendecreet - Boetes en seponeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2568 1-51 p. 2568 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-54
p. 2737 1-54 p. 2737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3601-3603 1-69 p. 3601-3603 (PDF)
Afwezigheid in openbare vergadering van de verantwoordelijke minister tijdens de uiteenzetting van mondelinge vragen      
  1-4
p. 47-48 1-4 p. 47-48 (PDF)
Bejaarden in rustoorden - OCMW-tussenkomsten - Betaling van belastingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1854 1-38 p. 1854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1910 1-39 p. 1910 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Beraadslaging en bespreking over het amendement
1-73
p. 1956 1-73 p. 1956 (PDF)
  1-73
p. 1958-1964 1-73 p. 1958-1964 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming (1-923)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5249-5252 1-178 p. 5249-5252 (PDF)
Belasting op de inverkeerstelling - Eigendomsoverdracht in het kader van juridische reorganisatie van ondernemingen - Vrijstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-62
p. 3185-3186 1-62 p. 3185-3186 (PDF)
Belastingaangiften - Grondig versus summier onderzoek      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 3-4 1-1 p. 3-4 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-2
p. 46-47 1-2 p. 46-47 (PDF)
Belastingaangiften - Lange vragenlijsten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 4 1-1 p. 4 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-2
p. 47-48 1-2 p. 47-48 (PDF)
Belgacom - Engelstalige dienstnota's      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1493 1-31 p. 1493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1577-1578 1-32 p. 1577-1578 (PDF)
Benoeming van leden van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) (Dossier nr 1) (1-113)      
  Benoeming van een plaatsvervangend lid
   Geheime stemming en uitslag
1-7
p. 156 1-7 p. 156 (PDF)
  1-7
p. 158 1-7 p. 158 (PDF)
Bestaansminimum - Verschillende percentages staatstoelage      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 611-612 1-12 p. 611-612 (PDF)
Bevorderingen Franstalige hoofdofficieren bij de Marine (1-1171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4108 1-79 p. 4108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4665-4667 1-88 p. 4665-4667 (PDF)
Blokkering van het dossier bouw van kustmijnenvegers - Ontbreken van financiŽle garanties (Landsverdediging) (1-848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3565 1-69 p. 3565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3777-3778 1-72 p. 3777-3778 (PDF)
Blokkering van het dossier bouw van kustmijnenvegers - Ontbreken van financiŽle garanties (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3560 1-69 p. 3560 (PDF)
Bouw - Verlaagd BTW-tarief - Toegelaten oppervlakte per persoon ten laste      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2467 1-49 p. 2467 (PDF)
Boycot regime Teheran      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-52
p. 2658-2659 1-52 p. 2658-2659 (PDF)
Brandweer - Statuut van de vrijwilligers      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2526-2527 1-50 p. 2526-2527 (PDF)
  Bul. 1-53
p. 2682-2683 1-53 p. 2682-2683 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2852-2853 1-56 p. 2852-2853 (PDF)
Brandweer - Weddeschalen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2528 1-50 p. 2528 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2493-2494 1-50 p. 2493-2494 (PDF)
Brandweer - Zonevorming      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2527-2528 1-50 p. 2527-2528 (PDF)
Brevetten voor pleziervaart op zee      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2881 1-57 p. 2881 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3029-3030 1-59 p. 3029-3030 (PDF)
Brochure goederenvervoer Europa-Zwitserland (1-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-94
p. 4916-4917 1-94 p. 4916-4917 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5069-5070 1-96 p. 5069-5070 (PDF)
Campingsector - Registratie van klanten - Politiefiches (1-907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3674 1-71 p. 3674 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3864-3865 1-74 p. 3864-3865 (PDF)
Casino's - Belastingopbrengsten - Toegelaten kansspelen (1-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3104-3105 1-61 p. 3104-3105 (PDF)
Centraal strafregister - Wettelijke basis - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544-545 1-12 p. 544-545 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1120-1122 1-22 p. 1120-1122 (PDF)
Chemisch munitiedepot Langemark-Poelkapelle - Vergoeding leden ontmijningsdienst (1-948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3748-3749 1-72 p. 3748-3749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4027-4029 1-77 p. 4027-4029 (PDF)
Controle bromfietsen - Rolletjestest (1-1103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3941-3942 1-76 p. 3941-3942 (PDF)
Controle inzake de verkeersbelasting van niet-geautomatiseerde voertuigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2622-2623 1-52 p. 2622-2623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2841-2842 1-56 p. 2841-2842 (PDF)
Controle op de verkoop van ondermaatse vis (1-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-90
p. 4758-4760 1-90 p. 4758-4760 (PDF)
Controle op het gemeenschappelijk visserijbeleid - Meerjarig OriŽntatieprogramma IV (MOP IV)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1783-1784 1-36 p. 1783-1784 (PDF)
Crisis in de Vlaamse visserijsector - Investeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2975 1-58 p. 2975 (PDF)
Daling aantal werknemers bij "Holyman-Sally" (rederij) (1-785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3449 1-67 p. 3449 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3828-3829 1-73 p. 3828-3829 (PDF)
De "dreigende" sluiting van 200 plaatselijke postkantoren (1-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De Belgische fiscus en de Vlaamse zeevisserij (Slooppremies) (1-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3559-3560 1-69 p. 3559-3560 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3765-3766 1-72 p. 3765-3766 (PDF)
De Centrale Raad voor het bedrijfsleven en overplaatsing van de Bijzondere Raadgevende Commissie voor de visserij naar Brussel      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-59
p. 1423-1424 1-59 p. 1423-1424 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De NMBS, de RMT en Oostende (Eurostar en Chunnel)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-29
p. 660 1-29 p. 660 (PDF)
De Post - Besteltijd voor stukken - EMS -Taxipost (1-685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3274 1-64 p. 3274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3349-3350 1-65 p. 3349-3350 (PDF)
De Sleutel - RIZIV - revalidatieconventies      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 363-364 1-8 p. 363-364 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 582-584 1-12 p. 582-584 (PDF)
De aanhouding van PKK-leider ÷calan (Standpunt van de Belgische regering - Turks-Koerdische confrontatie in Brussel - Houding van de Turkse overheid) (1-1017)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-222
p. 6424-6425 1-222 p. 6424-6425 (PDF)
De acute crisis in de Vlaamse zeevisserij en de maatregelen op korte termijn      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-6 COM
p. 32-34 1-6 COM p. 32-34 (PDF)
De autonome overheidsbedrijven en de regering (Sociale malaise bij NMBS en Sabena)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-19
p. 426-427 1-19 p. 426-427 (PDF)
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Vautmans, Loones, Erdman, Swaelen en Verreycken en van mevrouw Lizin en stemming over de gewone motie
1-8
p. 182-184 1-8 p. 182-184 (PDF)
De berging van laagradioactief afval (1-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
De bestelling van dubbeldekstreinen door de NMBS (Constructeur BN) (1-913)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-196
p. 5657 1-196 p. 5657 (PDF)
De blokkering van de aanpassing van het statuut van redder-duiker van het 40e Smaldeel Helikopters (1-772)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-163
p. 4339 1-163 p. 4339 (PDF)
De controle op de uitreiking van BTW-ontvangstbewijzen bij restaurantbezoek      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-21
p. 470-471 1-21 p. 470-471 (PDF)
De door de NMBS gevolgde procedure bij aankoop van 80 nieuwe locomotieven      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-6
p. 105-106 1-6 p. 105-106 (PDF)
De doorstorting aan de gemeenten van de gemeentelijke aanvullende personenbelasting (1-582)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-227
p. 6646-6647 1-227 p. 6646-6647 (PDF)
De dringende noden van de Rechtbanken van Koophandel van Ieper en Veurne      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3484-3485 1-131 p. 3484-3485 (PDF)
De erkenning van 11 juli als betaalde feestdag voor Vlaanderen      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-56
p. 1327-1328 1-56 p. 1327-1328 (PDF)
De eventuele bestemming van niet meer gebruikte Belgische militaire terreinen of NAVO-opslagplaatsen om er radioactief afval te bergen      
  Vraag om uitleg van de heer Bock aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-102
p. 2773-2778 1-102 p. 2773-2778 (PDF)
De federalisering van de rechtshulp en van de justitie (1-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De gemeentelijke kiesrechten voor burgers van de Europese Unie      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-84
p. 2238-2241 1-84 p. 2238-2241 (PDF)
  1-84
p. 2250 1-84 p. 2250 (PDF)
   Stemverklaring van de heer Loones en stemming over de gewone motie
1-86
p. 2299-2300 1-86 p. 2299-2300 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De houding van de Belgische regering tegenover ServiŽ en het regime van Slobodan Milosevic      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-84
p. 2223-2224 1-84 p. 2223-2224 (PDF)
De internationale treinverbinding van de Vlaamse kust met Frankrijk      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-125
p. 3313-3314 1-125 p. 3313-3314 (PDF)
De invoering van de verplichte motorkeuring (Bepaalde uitlatingen van een ambtenaar)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-88
p. 2320-2321 1-88 p. 2320-2321 (PDF)
De luchtmachtbasis Koksijde : functie, airshow (1-746)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-158
p. 4212-4213 1-158 p. 4212-4213 (PDF)
De mensenrechten in Turkije (1-888)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-186
p. 5406-5407 1-186 p. 5406-5407 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De meting van radioactieve neerslag en straling      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-95
p. 2509-2510 1-95 p. 2509-2510 (PDF)
De misbruiken in het uitvaartwezen (lijkbezorging)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-68
p. 1752 1-68 p. 1752 (PDF)
De modesector en de solden (Concurrentie van multinationale winkelketens) (1-1142)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-258
p. 7454-7455 1-258 p. 7454-7455 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-362)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders (1-379)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De nationale hymnes en het Belgisch leger      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-109
p. 2954 1-109 p. 2954 (PDF)
De omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied (1-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De onderzoeksopdracht aan NIRAS over de berging van laagradioactief afval      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-102
p. 2773-2778 1-102 p. 2773-2778 (PDF)
De organisatie van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De overheveling van het Hoog Comitť van Toezicht naar de gerechtelijke politie      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Intrekking
1-102
p. 2778 1-102 p. 2778 (PDF)
De plannen tot berging van laagactief kernafval op militaire domeinen      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81 COM
p. 630-638 1-81 COM p. 630-638 (PDF)
De radioverbindingen van de Vlaamse jachtclubs (VHF) : veiligheid op zee      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-101
p. 2720 1-101 p. 2720 (PDF)
De rechtshulp (1-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De regulering van de pleziervaart op zee (1-703)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-145
p. 3851-3852 1-145 p. 3851-3852 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van BelgiŽ en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie van kankerpatiŽntjes (1-944)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-203
p. 5812-5813 1-203 p. 5812-5813 (PDF)
De sluiting van postkantoren (1-497)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De sluiting van postkantoren in de streek van Charleroi (1-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en stemming over de gewone motie
1-86
p. 2300-2301 1-86 p. 2300-2301 (PDF)
De stand van het onderzoek van NIRAS over de berging van laagactief afval      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-102
p. 2773-2778 1-102 p. 2773-2778 (PDF)
De subsidiŽring van een nieuwe Franstalige kleuterschool in 's Gravenvoeren      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-58 COM
p. 474-477 1-58 COM p. 474-477 (PDF)
De taal van de documenten bij het Fonds voor bestaanszekerheid in de bouw (RSZ) (1-1074)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-239
p. 6996 1-239 p. 6996 (PDF)
De taalkaders in het departement van Landsverdediging - Burgerlijk Algemeen Bestuur      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-104
p. 2837-2838 1-104 p. 2837-2838 (PDF)
De tarifiŽring van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Loones, mevrouw Dardenne en de heer Lallemand en stemming over de gemotiveerde motie
1-30
p. 697-698 1-30 p. 697-698 (PDF)
De term nationale politie (1-648)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-133
p. 3567-3568 1-133 p. 3567-3568 (PDF)
De toepasselijkheid van de taalwetgeving bij een openbare aanbesteding (Renovatie van het Berlaymontgebouw) (1-908)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-192
p. 5541-5542 1-192 p. 5541-5542 (PDF)
De toepassing van de faciliteitenregeling (1-421)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De uitlevering van PKK-leider ÷calan en de internationale monitoring bij verkiezingen in Turkije (1-618)      
  Regeling van werkzaamheden
1-247
p. 7172-7173 1-247 p. 7172-7173 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-249
p. 7209-7213 1-249 p. 7209-7213 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Loones, Anciaux en Boutmans en stemming over de gewone motie
1-252
p. 7331-7333 1-252 p. 7331-7333 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten van de wet op de bescherming van het mariene milieu (Grieven van de sector van de pleziervaart) (1-1124)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-252
p. 7322 1-252 p. 7322 (PDF)
De visserijblokkade in Oostende (Quotaregeling) (1-811)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-172
p. 5101-5102 1-172 p. 5101-5102 (PDF)
De weerberichten van de Meteowing van de luchtmacht (Kuststreek)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-67 COM
p. 532-534 1-67 COM p. 532-534 (PDF)
De werking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en stemming over de gewone motie
1-86
p. 2300-2301 1-86 p. 2300-2301 (PDF)
De werking van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
De zeereservaten en de pleziervaart (1-627)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-263
p. 7687-7689 1-263 p. 7687-7689 (PDF)
De zendmasten van Belgacom en van Mobistar (Mobilofonie - GSM)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-44
p. 1027-1028 1-44 p. 1027-1028 (PDF)
Depolitisering van de magistratuur      
  1-82
p. 2186 1-82 p. 2186 (PDF)
Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst (Justitie) (1-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3503 1-68 p. 3503 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-79
p. 4161-4162 1-79 p. 4161-4162 (PDF)
Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst (Landsverdediging) (1-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3398 1-66 p. 3398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3478 1-67 p. 3478 (PDF)
Diefstal uit het munitiedepot van de kazerne in Houthulst (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3390-3391 1-66 p. 3390-3391 (PDF)
Discriminatie van "oud gefailleerden" (Verschoonbaarheid en rehabilitatie) (1-1650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-98
p. 5136 1-98 p. 5136 (PDF)
Discriminatie van de Belgische restaurateurs inzake fiscaliteit en arbeidsreglementering (FinanciŽn) (1-1188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4121-4122 1-79 p. 4121-4122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-81
p. 4287-4288 1-81 p. 4287-4288 (PDF)
Discriminatie van de Belgische restaurateurs inzake fiscaliteit en arbeidsreglementering (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4155-4156 1-79 p. 4155-4156 (PDF)
Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. de nieuwe uniformen bij de landmacht (Landsverdediging) (1-783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3452-3453 1-67 p. 3452-3453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3833-3834 1-73 p. 3833-3834 (PDF)
Discriminatie vrouwelijke beroepsmilitairen m.b.t. de nieuwe uniformen bij de landmacht (Tewerkstelling en Arbeid) (1-783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3467 1-67 p. 3467 (PDF)
Doodstraf - Genadeverzoeken (1-1319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4420 1-84 p. 4420 (PDF)
Doorvoer van nucleaire transporten door West-Vlaanderen (1-744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3389-3390 1-66 p. 3389-3390 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4070-4072 1-78 p. 4070-4072 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1997, begroting voor het dienstjaar 1998 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 1999      
  Bespreking
   Niet-erkende politieke fracties (Kleine partijen)
1-229
p. 6692 1-229 p. 6692 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-231
p. 6728-6729 1-231 p. 6728-6729 (PDF)
Duitstalige Gemeenschap - Secundair onderwijs - Onderwijs in het Frans      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1673-1674 1-34 p. 1673-1674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2843-2844 1-56 p. 2843-2844 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Loones, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een internationale treinverbinding BelgiŽ-Frankrijk over de grens te Adinkerke-Ghyvelde      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-49
p. 1136-1137 1-49 p. 1136-1137 (PDF)
Eetstoornissen - Leeftijdsgebonden discriminatie inzake gezondheidszorg (1-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3561-3562 1-69 p. 3561-3562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3911-3912 1-75 p. 3911-3912 (PDF)
Energiebesparing - Stimuleren van het gebruik van dubbele beglazing met hoog rendement (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1943-1944 1-40 p. 1943-1944 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2011-2013 1-41 p. 2011-2013 (PDF)
Energiebesparing - Stimuleren van het gebruik van dubbele beglazing met hoog rendement (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1949 1-40 p. 1949 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2075-2076 1-42 p. 2075-2076 (PDF)
Eurolidstaten en de euro : eigen symbolen en talen (1-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-93
p. 4885 1-93 p. 4885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4952-4954 1-94 p. 4952-4954 (PDF)
Europees Jumelagefonds - Begroting      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2943 1-58 p. 2943 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3412-3413 1-66 p. 3412-3413 (PDF)
Eurovignet - Vrijstelling voor voertuigen van openbaar nut      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 182 1-5 p. 182 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 319-321 1-7 p. 319-321 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vraag van de heer Loones en antwoord van de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
1-147
p. 3913 1-147 p. 3913 (PDF)
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
  Bespreking van de moties
1-41
p. 953-954 1-41 p. 953-954 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Loones en stemming over de moties
1-41
p. 954-955 1-41 p. 954-955 (PDF)
Examen voor het behalen van het brevet van expert (landmeter) bij een fiscaal bestuur - Beoordelingsnormen voor Vlamingen en Walen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 495-496 1-11 p. 495-496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 863-864 1-17 p. 863-864 (PDF)
Fietshelm - Resultaten studie - Sensibiliseringscampagne (1-593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3115 1-61 p. 3115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3314-3315 1-64 p. 3314-3315 (PDF)
Fiscale kwalificatie van de vergoedingen toegekend aan jeugdanimatoren      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1873-1874 1-38 p. 1873-1874 (PDF)
Foutieve aanslagen over de bijzondere sociale bijdrage      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-8
p. 174-175 1-8 p. 174-175 (PDF)
Franse garnaalvissers in Belgische territoriale wateren      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2974-2975 1-58 p. 2974-2975 (PDF)
Fusie van de rijkswachtdistrikten Veurne en Ieper      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 248-249 1-6 p. 248-249 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 697-698 1-14 p. 697-698 (PDF)
Gebrek aan veiligheid en controle bij de fiscus - Fraudepraktijken (1-884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3621 1-70 p. 3621 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4454-4455 1-84 p. 4454-4455 (PDF)
Gebruik en terugbetaling van het product "melatonine" (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1860 1-38 p. 1860 (PDF)
Gebruik en terugbetaling van het product "melatonine" (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1857-1858 1-38 p. 1857-1858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1975-1976 1-40 p. 1975-1976 (PDF)
Gemeentebelastingen - Regularisatie belastingachterstallen (1-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5090 1-97 p. 5090 (PDF)
Gemeenten en rijbewijs met strafpunten - Centraal bestand (1-1644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5088 1-97 p. 5088 (PDF)
Gemeenteraadsleden - Inzagerecht dossiers in behandeling (1-778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3459-3460 1-67 p. 3459-3460 (PDF)
Gevolgen van de politiehervorming op de Oostendse spoorwegpolitie (1-1524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4778-4779 1-91 p. 4778-4779 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5143-5144 1-98 p. 5143-5144 (PDF)
Gezondheidsbeleid van de 21e eeuw - Document van de geneesmiddelenindustrie      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2157-2158 1-44 p. 2157-2158 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2314-2315 1-46 p. 2314-2315 (PDF)
Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset (Landsverdediging en Energie) (1-1499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4737 1-90 p. 4737 (PDF)
Handelsactiviteiten op het militaire vliegveld van Bierset (Vervoer) (1-1506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4742-4743 1-90 p. 4742-4743 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5225-5226 1-99 p. 5225-5226 (PDF)
Herindexering van de belastingschalen - Gezinnen met kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-57
p. 2903 1-57 p. 2903 (PDF)
Hervorming inzake uitreiking van paspoorten - Betere beveiliging (1-1317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-84
p. 4436-4437 1-84 p. 4436-4437 (PDF)
Hervorming van de belastingprocedures - Onrust bij de accountants      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 207 1-5 p. 207 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening reglement A4 (Richtlijnen i.v.m. dragen van sieraden en maquillage) (1-1007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3803 1-73 p. 3803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3875-3876 1-74 p. 3875-3876 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 120 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid voor leden van een Gewest- of Gemeenschapsraad) (1-492)      
  Voorstel van de heer Loones
1-492/1
p. 1-2 1-492/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Voorstel van de heer Loones
1-493/1
p. 1-2 1-493/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Benoeming van de rechters : depolitisering - Hoge Raad voor de rechterlijke macht) (1-465)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-465/1
p. 1-4 1-465/1 p. 1-4 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten (1-452)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-452/1
p. 1-6 1-452/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van artikel 165 van de Grondwet (Agglomeraties en federaties van gemeenten) (1-453)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-453/1
p. 1-2 1-453/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 166, ß1, van de Grondwet (Brusselse agglomeratie) (1-454)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-454/1
p. 1-2 1-454/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Artikelsgewijze bespreking
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Verreycken, Coveliers, Loones, Erdman en Caluwť en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-44
p. 1037-1039 1-44 p. 1037-1039 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Invoering van een gemeentelijke of provinciale volksraadpleging) (1-595)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-595/1
p. 1-3 1-595/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden) (1-49)      
  Beraadslaging
1-43
p. 1007-1014 1-43 p. 1007-1014 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Amendement nr 1 van de heer Loones c.s.
1-363/2
p. 1-3 1-363/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Loones c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-363/8
p. 1-2 1-363/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-363/8
p. 3 1-363/8 p. 3 (PDF)
  Bespreking en onderzoek van amendementen
1-85
p. 2257-2276 1-85 p. 2257-2276 (PDF)
  Aangehouden stemmingen : stemverklaringen van de heren Loones en Anciaux
1-86
p. 2301-2303 1-86 p. 2301-2303 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Boutmans, Van Hauthem, Loones, Jonckheer en Erdman en eindstemming over de geamendeerde bepaling
1-87
p. 2306-2309 1-87 p. 2306-2309 (PDF)
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, Erdman, Goris en Nothomb en eindstemming over de bepaling opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2537-2538 1-95 p. 2537-2538 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Amendement nr 136 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Incivisme en repressie
1-1131/6
p. 6 1-1131/6 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 132 tot 135 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1131/6
p. 1-6 1-1131/6 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
  Bespreking van het artikel en van de amendementen
1-229
p. 6688-6691 1-229 p. 6688-6691 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Van Hauthem
1-231
p. 6730-6733 1-231 p. 6730-6733 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Loones, Van Hauthem en Boutmans en eindstemming
1-231
p. 6733-6734 1-231 p. 6733-6734 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-902/1
p. 1-4 1-902/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van het repressieproces Irma Laplasse      
  1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Herziening van titel III van de Grondwet door invoeging van een artikel 39bis (Volksraadpleging op gewestelijk niveau) (1-1069)      
  Amendement nr 1 van de heren Boutmans en Loones
1-1069/2
p. 1 1-1069/2 p. 1 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Het "spreekverbod" opgelegd aan twee federale ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken (Audit door de Commissie voor de Hervorming der Instellingen van het Vlaams Parlement)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister en aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-71
p. 1847 1-71 p. 1847 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102 COM
p. 786-792 1-102 COM p. 786-792 (PDF)
Het beheer van het laagactief kernafval (NIRAS)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-81 COM
p. 630-638 1-81 COM p. 630-638 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het brandstoftekort bij de rijkswacht (1-664)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-137
p. 3669 1-137 p. 3669 (PDF)
Het brevet voor de pleziervaart op zee      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-33
p. 783-784 1-33 p. 783-784 (PDF)
Het energiebeleid      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Loones, mevrouw Dardenne en de heer Lallemand en stemming over de gemotiveerde motie
1-30
p. 697-698 1-30 p. 697-698 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Desmedt, Van Hauthem, Loones, Boutmans, Lallemand, mevrouw Milquet en stemming over de gewone motie
1-135
p. 3642-3644 1-135 p. 3642-3644 (PDF)
Het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen (1-455)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Het is niet gebruikelijk dat er op maandag in de Senaat plenaire vergaderingen plaatsvinden      
  1-125
p. 3305-3306 1-125 p. 3305-3306 (PDF)
Het natuurherstelplan "IJzermonding" te Nieuwpoort en de overdracht van de oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaams Gewest (1-863)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-182
p. 5333 1-182 p. 5333 (PDF)
Het nieuwe beleid dat door De Post gevoerd wordt (Herstructureringsplan - Sluiting van postkantoren) (1-486)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
Het ongeluk met de vissersboot N 52 - Seahunter (Vergaan van de boot - Gerechtelijk onderzoek) (1-999)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-216
p. 6306 1-216 p. 6306 (PDF)
Het statuut van de jeugdanimatoren      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-76
p. 2031-2032 1-76 p. 2031-2032 (PDF)
Het stemrecht voor EU-onderdanen en het Verdrag van Amsterdam (1-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Het uitrustingsplan van de elektriciens en de oppervlakteberging van kernafval      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-23
p. 500-501 1-23 p. 500-501 (PDF)
Het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening (1-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Het weerbericht van de meteodiensten en de noodzakelijke toelating van de luchtmacht (Kuststreek - Meteo Wing)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-117
p. 3133 1-117 p. 3133 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
IC/IR station Lichtervelde - Uurdienst      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1763-1764 1-36 p. 1763-1764 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2089-2091 1-42 p. 2089-2091 (PDF)
Inbeslaggenomen goederen - Uitvoering door de gemeenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 544 1-12 p. 544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 822-823 1-16 p. 822-823 (PDF)
Inleveringen kinderbijslag      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2294-2295 1-46 p. 2294-2295 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2472-2473 1-49 p. 2472-2473 (PDF)
Inplanting zendmasten in de Noordzee (1-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5257 1-99 p. 5257 (PDF)
Inschrijvingsbewijzen autovoertuig - Taalgebruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2056 1-42 p. 2056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2125-2126 1-43 p. 2125-2126 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Stemmingen in tweede lezing over de amendementen, stemverklaringen van de heren Jonckheer, Coveliers, Loones en Foret en eindstemming
1-34
p. 801-803 1-34 p. 801-803 (PDF)
Internationaal spoorverkeer vanuit Oostende - Verbinding Oostende-Keulen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-59
p. 3029 1-59 p. 3029 (PDF)
Internet - Fiscale stimuli      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-61
p. 3135-3136 1-61 p. 3135-3136 (PDF)
KankerpatiŽntjes (1-1173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4111-4112 1-79 p. 4111-4112 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4208-4209 1-80 p. 4208-4209 (PDF)
Kinesitherapie - Erkenning van het statuut - Uitvoering (1-1637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5084 1-97 p. 5084 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5209-5210 1-99 p. 5209-5210 (PDF)
Kinesitherapie - Nomenclatuur - Vergoedingstarieven (1-1639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5084-5085 1-97 p. 5084-5085 (PDF)
Kledingsector - Verlaging van de loonkosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2944 1-58 p. 2944 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3020 1-59 p. 3020 (PDF)
Koerdische kwestie in Turkije - Buitenlandse waarnemers bij aanstaande gemeenteraadsverkiezingen (1-1011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3797-3798 1-73 p. 3797-3798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3914-3915 1-75 p. 3914-3915 (PDF)
Koerdische kwestie in Turkije - Onderhandelingen met PKK (1-1012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3798 1-73 p. 3798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3915 1-75 p. 3915 (PDF)
Koerdische kwestie in Turkije - Verlenen van een grotere autonomie aan de Koerdische gemeenschappen (1-1013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3798 1-73 p. 3798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3915-3916 1-75 p. 3915-3916 (PDF)
Krijgsmacht - Herziening statuut officieren van het medisch technisch korps (1-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-96
p. 5041 1-96 p. 5041 (PDF)
Laagradioactief afval (1-429)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
Letland - Technisch bijstands- en samenwerkingsakkoord inzake landbouw en havenbeheer      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 581 1-12 p. 581 (PDF)
Loon van de vissers      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 120 1-4 p. 120 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 327-328 1-7 p. 327-328 (PDF)
Luchthaven van Oostende - Luchtonwaardige vliegtuigen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid (1-1531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4784 1-91 p. 4784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5019-5020 1-95 p. 5019-5020 (PDF)
Luchtmachtbasis Koksijde - Uitvalsbasis "F16" (1-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3688-3689 1-71 p. 3688-3689 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4025-4026 1-77 p. 4025-4026 (PDF)
Machtsmisbruik van de Britse kustpolitie - Opgepakte visser (13 mei 1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2564-2565 1-51 p. 2564-2565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2707-2708 1-53 p. 2707-2708 (PDF)
Meteo Wing - Meteo West-Vlaanderen - Cumulatiemogelijkheid (1-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3688 1-71 p. 3688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4024-4025 1-77 p. 4024-4025 (PDF)
Meting radioactieve neerslag en straling      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1178 1-24 p. 1178 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2620 1-52 p. 2620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3514-3515 1-68 p. 3514-3515 (PDF)
Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector - Niet-erkenning brevet (Landsverdediging) (1-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3398 1-66 p. 3398 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4023-4024 1-77 p. 4023-4024 (PDF)
Militaire luchtverkeersleiders in de burgersector - Niet-erkenning brevet (Vervoer) (1-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3393 1-66 p. 3393 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5113-5114 1-97 p. 5113-5114 (PDF)
Motorrijders - Verbod aan driewielige motorfietsen ("Trikes") om op autosnelweg te rijden (1-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3285 1-64 p. 3285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4083 1-78 p. 4083 (PDF)
NMBS - Doorknippen spoorlint Vlaanderen-WalloniŽ - Syndicale afvaardiging (1-1318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4417-4418 1-84 p. 4417-4418 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5018 1-95 p. 5018 (PDF)
NMBS - EnquÍte-opdracht - Taalgebruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1863 1-38 p. 1863 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1983 1-40 p. 1983 (PDF)
NMBS - Evaluatie van het beheer - Rentabiliteit per lijn      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1347 1-28 p. 1347 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5112-5113 1-97 p. 5112-5113 (PDF)
NMBS - Goederenvervoer - Aandeel van de havens      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1347 1-28 p. 1347 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5151 1-98 p. 5151 (PDF)
NMBS - Grensoverschrijdend spoorverkeer - Samenwerking NMBS-SNCF (Adinkerke-Ghyvelde)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2629 1-52 p. 2629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2756 1-54 p. 2756 (PDF)
NMBS - Grensoverschrijdend spoorverkeer tussen de Vlaamse kust en Frankrijk (Adinkerke-Ghyvelde)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2630 1-52 p. 2630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2756-2757 1-54 p. 2756-2757 (PDF)
NMBS - Grieven van het personeel (1-1530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4783-4784 1-91 p. 4783-4784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5068-5069 1-96 p. 5068-5069 (PDF)
NMBS - Investeringsplan - Bouw van een nieuw station in Luik-Guillemins      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1347 1-28 p. 1347 (PDF)
NMBS - Investeringsplan - Indeling van het net in hoofdassen en complementaire assen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1346-1347 1-28 p. 1346-1347 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5218 1-99 p. 5218 (PDF)
  Bul. 1-100
p. 5281-5282 1-100 p. 5281-5282 (PDF)
NMBS - Kuststreek - Classificatie van de stations - Station Adinkerke-De Panne      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2946 1-58 p. 2946 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3367-3368 1-65 p. 3367-3368 (PDF)
NMBS - Operatie goodwill - Alternatieve voorstellen (Ontelbare vertragingen bij het reizigersvervoer - Gratis ritten op Kerstdag en Nieuwjaarsdag - Staking) (1-1044)      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-235
p. 6874 1-235 p. 6874 (PDF)
NMBS - SST-verbindingen naar Oostende      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2630 1-52 p. 2630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2757 1-54 p. 2757 (PDF)
NMBS - Uitvoering eurorichtlijn 91/440 betreffende de scheiding van infrastructuur en exploitatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1801 1-37 p. 1801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2714-2715 1-53 p. 2714-2715 (PDF)
NMBS - Universele dienstverlening - Achteruitstelling van Vlaanderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1764-1765 1-36 p. 1764-1765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2121-2122 1-43 p. 2121-2122 (PDF)
NMBS - Universele dienstverlening - Verbinding tussen Ieper-Torhout en Brugge      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1764 1-36 p. 1764 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1981-1982 1-40 p. 1981-1982 (PDF)
Natuurherstelplan "IJzermonding" te Nieuwpoort (Plan Zeehond) - Overdracht oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaams Gewest (1-1508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4746-4747 1-90 p. 4746-4747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4829-4830 1-91 p. 4829-4830 (PDF)
Niet-aflatend geweld in Algerije      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2877 1-57 p. 2877 (PDF)
Nieuw 10-jarenplan voor elektriciteitsvoorzieningen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 532-533 1-12 p. 532-533 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 696-697 1-14 p. 696-697 (PDF)
Nieuw Ensor-bankbiljet van 100 frank - Weglating van het doodshoofd      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 48-49 1-2 p. 48-49 (PDF)
Nieuw gerechtsgebouw te Gent (1-592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3113 1-61 p. 3113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3201 1-62 p. 3201 (PDF)
Nieuwe bestemming postgebouw Oostende - Maritiem Museum - Bestemming van het RMD-archief (Radio maritieme diensten) (1-842)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3554-3555 1-69 p. 3554-3555 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-76
p. 3954-3955 1-76 p. 3954-3955 (PDF)
Nieuwe werkkledij bij de landmacht (1-695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3289 1-64 p. 3289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3378-3379 1-65 p. 3378-3379 (PDF)
Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende - Veiligheid omwonenden (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 1-95
p. 5030-5031 1-95 p. 5030-5031 (PDF)
Noodlanding van een Nigeriaans vrachtvliegtuig op de luchthaven van Oostende - Veiligheid omwonenden (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4735-4736 1-90 p. 4735-4736 (PDF)
Onbemande camera's - Toepassing wetgeving (1-1424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4653-4654 1-88 p. 4653-4654 (PDF)
Onderzoek naar racisme binnen de krijgsmacht (1-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3289 1-64 p. 3289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3430-3431 1-66 p. 3430-3431 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Bezwaarschriften van de heren Coveliers (VLD), Loones (VU) en Anciaux (VU) tegen de regelmatigheid van de stemopnemingen - Door de Senaat voorgeschreven hertelling
1-1
p. 6-7 1-1 p. 6-7 (PDF)
   Verslag van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven over de door de Senaat voorgeschreven hertelling
1-2
p. 12-17 1-2 p. 12-17 (PDF)
Onroerende voorheffing - Vermindering voor gezinnen met minstens twee kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2496 1-50 p. 2496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2698-2700 1-53 p. 2698-2700 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering) (1-501)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Loones
1-501/2
p. 1 1-501/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-90
p. 2367-2374 1-90 p. 2367-2374 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-817)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4098-4099 1-154 p. 4098-4099 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Vervolg van de algemene beraadslaging en stemming over amendementen
1-122
p. 3260-3261 1-122 p. 3260-3261 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-126
p. 3320-3321 1-126 p. 3320-3321 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2į lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2į lid, 2į zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2į lid, art. 148, 2į lid, art. 150, art. 152, 3į lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Amendementen nrs 8 tot 62 op de tekst aangenomen door de commissie, van de heer Loones c.s.
1-1374/5
p. 1-3 1-1374/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, Caluwť en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Oppervlakteberging kernafval - Alternatieven      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 532 1-12 p. 532 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 695-696 1-14 p. 695-696 (PDF)
Organisatie van de taalinspectie langs de grens tussen het Franse en het Duitse taalgebied inzake onderwijs (1-713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3336 1-65 p. 3336 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3587 1-69 p. 3587 (PDF)
Over de graad van oplettendheid van senatoren en ministers      
  Ordemotie van de heer Verreycken
1-53
p. 1227 1-53 p. 1227 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Ambtenarenzaken) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5191 1-99 p. 5191 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Buitenlandse Zaken) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5212-5213 1-99 p. 5212-5213 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (FinanciŽn) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5196 1-99 p. 5196 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Justitie) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5246 1-99 p. 5246 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5189 1-99 p. 5189 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Ontwikkelingssamenwerking) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5197 1-99 p. 5197 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Sociale Zaken) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5189 1-99 p. 5189 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5280 1-100 p. 5280 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5187 1-99 p. 5187 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5197 1-99 p. 5197 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Vervoer) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5230 1-99 p. 5230 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5207 1-99 p. 5207 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (Wetenschapsbeleid) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5182 1-99 p. 5182 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (eerste minister) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5201 1-99 p. 5201 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (vice-eerste minister en Begroting) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-99
p. 5204 1-99 p. 5204 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5180 1-99 p. 5180 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (vice-eerste minister, Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5176 1-99 p. 5176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5268 1-100 p. 5268 (PDF)
Overdadig gebruik van het Engels in het Nederlandse taalgebruik (vice-eerste minister, Landsverdediging en Energie) (1-1702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5181 1-99 p. 5181 (PDF)
Overheveling oude elektriciteitsfacturen naar de consument en maatregelen nadelig voor Vlaanderen (Nucleair passief e.a.) (1-1102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3939-3940 1-76 p. 3939-3940 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Diverse inlichtingen (3)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1858-1859 1-38 p. 1858-1859 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2022-2024 1-41 p. 2022-2024 (PDF)
Platform Opleiding en Tewerkstelling - Inkrimping van de middelen van het Europees Sociaal Fonds      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 183-184 1-5 p. 183-184 (PDF)
Politiehervorming - Gelijkheid van kansen (1-1659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-99
p. 5178 1-99 p. 5178 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5273-5274 1-100 p. 5273-5274 (PDF)
Postcolli      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 993-994 1-20 p. 993-994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1288-1289 1-26 p. 1288-1289 (PDF)
Privacy-wet - Gemeenten - Scholen - Adressenlijsten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1347-1348 1-28 p. 1347-1348 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Problemen van Sabena, de Regie der Luchtwegen (RLW) en de Brussels Airport Terminal Company (BATC) (Zie doc. Senaat 1-780/3 en 1-780/4)      
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
  Vervolg van de algemene beraadslaging
1-154
p. 4091-4092 1-154 p. 4091-4092 (PDF)
Protestacties - Taalaktiekomitee - Optreden van de ordemachten - Taalevenwicht (1-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3390 1-66 p. 3390 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3521 1-68 p. 3521 (PDF)
Publiciteitsbord i.v.m. HST-werken Brussel-Zuid - Gebruik der talen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2945 1-58 p. 2945 (PDF)
RIZIV-schuld - Sector geneeskundige verzorging      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 150-151 1-4 p. 150-151 (PDF)
RMT - Archief in Oostende      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2518-2519 1-50 p. 2518-2519 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2596-2597 1-51 p. 2596-2597 (PDF)
RMT-archieven (1-764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3394 1-66 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3828 1-73 p. 3828 (PDF)
Raad voor de Mededinging - Ontslag - Werking (1-591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3103 1-61 p. 3103 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3456-3458 1-67 p. 3456-3458 (PDF)
Radioverbinding voor de Vlaamse jachtclubs (VHF)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2352-2353 1-47 p. 2352-2353 (PDF)
Reclamecampagne van Sabena tegen BelgiŽ en zijn kust      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2629 1-52 p. 2629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2718 1-53 p. 2718 (PDF)
Regelgeving MUG's - Taalproblemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4055 1-78 p. 4055 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-99
p. 5207-5208 1-99 p. 5207-5208 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1995 BZ)      
  Betrekken van kleine politieke fracties bij de werking van de Senaat
1-3
p. 30 1-3 p. 30 (PDF)
  1-3
p. 31 1-3 p. 31 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1995-1996)      
  Bespreking in een commissie van de Senaat van een wetsvoorstel dat nog niet in overweging werd genomen
1-5
p. 81-82 1-5 p. 81-82 (PDF)
Reiscontractenwet - Toepassing KB van 13 juni 1997 - Toetreding tot het Garantiefonds - Bescherming van de KMO-reisagentschappen (1-543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3045-3046 1-60 p. 3045-3046 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3229-3230 1-63 p. 3229-3230 (PDF)
Reissector - Monopolie van het Garantiefonds inzake verzekering - Opschorting van het uitvoeringsbesluit      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-57
p. 2890-2891 1-57 p. 2890-2891 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
  Voortzetting van het debat over de hervorming
1-135
p. 3618-3624 1-135 p. 3618-3624 (PDF)
Representativiteit van de vakbonden bij de NMBS      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 543-544 1-12 p. 543-544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 715-716 1-14 p. 715-716 (PDF)
Richtlijn 92/14 EEG (lawaaihinder) - Daling vrachtvervoer luchthaven Oostende (1-786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3449-3450 1-67 p. 3449-3450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3536-3537 1-68 p. 3536-3537 (PDF)
Rijbewijs met strafpunten - Informatie parketten (1-1645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-97
p. 5089 1-97 p. 5089 (PDF)
Schade berokkend door zandwinning op zee      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-51
p. 2594 1-51 p. 2594 (PDF)
Sluiting van de telefoonwinkel in Diksmuide      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 113 1-4 p. 113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 197-198 1-5 p. 197-198 (PDF)
Sociaal statuut van de zeevissers (1-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2998 1-59 p. 2998 (PDF)
Staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en stemming over de gewone motie
1-86
p. 2300-2301 1-86 p. 2300-2301 (PDF)
Stakingsrecht voor militairen (1-1497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging,belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4736 1-90 p. 4736 (PDF)
Statistische gegevens m.b.t. anorexia bij kinderen onder de 15 jaar (1-1321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4413 1-84 p. 4413 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-85
p. 4509-4510 1-85 p. 4509-4510 (PDF)
Statuut van de jeugdanimator      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1860 1-38 p. 1860 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1924-1926 1-39 p. 1924-1926 (PDF)
Statuut van de toeristische gidsen - Fiscale kwalificatie van de vergoedingen (1-1127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4011-4012 1-77 p. 4011-4012 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-78
p. 4091-4092 1-78 p. 4091-4092 (PDF)
Statuut van de toeristische gidsen - Inschrijving in het ambachts- of handelsregister (1-1128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-77
p. 4037-4038 1-77 p. 4037-4038 (PDF)
Strandvondsten - Potvissen en vinvissen - Interventienetwerk (1-796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3446-3447 1-67 p. 3446-3447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3588-3589 1-69 p. 3588-3589 (PDF)
Taalkaders bij het Burgerlijk Algemeen Bestuur      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2205-2206 1-44 p. 2205-2206 (PDF)
Taalwetgeving - Toewijzing der betrekkingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2096 1-42 p. 2096 (PDF)
Taks op de verzekeringscontracten - Vrijstelling ten gunste van de binnenvaart (1-1532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4786 1-91 p. 4786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4870 1-92 p. 4870 (PDF)
Toekomst van het treinpersoneel van de standplaats Adinkerke-De Panne      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2295-2296 1-46 p. 2295-2296 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5152-5153 1-98 p. 5152-5153 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Toepassing van de taalwetgeving bij intercommunales (1-1495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4735 1-90 p. 4735 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Treintraject Veurne-Diksmuide - Bestemming oude spoorwegbedding      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 790-791 1-16 p. 790-791 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1213 1-24 p. 1213 (PDF)
Treinverbinding Dortmund-Oostende (trein Memling) - Taalgebruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2566-2567 1-51 p. 2566-2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3827 1-73 p. 3827 (PDF)
  Bul. 1-99
p. 5218-5219 1-99 p. 5218-5219 (PDF)
Treinverkeer in midden West-Vlaanderen (Lichtervelde) - Lijn 66 - Uurdienst      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2296-2297 1-46 p. 2296-2297 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2426-2427 1-48 p. 2426-2427 (PDF)
Uitbating lijn 73 Adinkerke (De Panne)-Deinze-Gent      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 366-367 1-8 p. 366-367 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1118-1119 1-22 p. 1118-1119 (PDF)
Uitbating van de Dodengang te Diksmuide (1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1502-1503 1-31 p. 1502-1503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1603 1-32 p. 1603 (PDF)
Uitbating van de Dodengang te Diksmuide (2)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1503 1-31 p. 1503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1605-1606 1-32 p. 1605-1606 (PDF)
Uitbreiding van de politieke rechten voor militairen (1-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4736-4737 1-90 p. 4736-4737 (PDF)
Uitgifte van bijzondere postzegels - poststempels (Duinenabdij) (1-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3554 1-69 p. 3554 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3628 1-70 p. 3628 (PDF)
Uitspraak van de Luxemburgse provinciegouverneur over het toerisme en de actieve talenkennis      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-19
p. 947 1-19 p. 947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1009-1010 1-20 p. 1009-1010 (PDF)
Universitaire ziekenhuizen - Universitaire bedden      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1183-1184 1-24 p. 1183-1184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1250-1251 1-25 p. 1250-1251 (PDF)
Uurregeling Thalys tussen Parijs en Oostende - Toerisme in Vlaanderen (1-855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3563 1-69 p. 3563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3775 1-72 p. 3775 (PDF)
Veiligheid m.b.t. de strandvisserij (Vandalisme) (1-917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3686 1-71 p. 3686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3829-3830 1-73 p. 3829-3830 (PDF)
Veiligheid van het luchtverkeer - Overdracht van bevoegdheden aan een Europees Bureau      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2159-2160 1-44 p. 2159-2160 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2269-2270 1-45 p. 2269-2270 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Verminderd tarief      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 117 1-4 p. 117 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 277 1-6 p. 277 (PDF)
Vereffening RMT- Eigendomsrecht (1-765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3394 1-66 p. 3394 (PDF)
Vergoeding uitgekeerd door het Rampenfonds aan een onderneming - Belastbaarheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 118 1-4 p. 118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 277 1-6 p. 277 (PDF)
Verhoogde kinderbijslag - Ongeschiktheid van 66 % - Visueel gehandicapten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-37
p. 1822-1823 1-37 p. 1822-1823 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1857 1-38 p. 1857 (PDF)
Verkeersovertredingen - Minnelijke inning der verkeersboetes      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1186 1-24 p. 1186 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1258 1-25 p. 1258 (PDF)
Verkoop RMT-schepen (1-763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-66
p. 3393-3394 1-66 p. 3393-3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3774-3775 1-72 p. 3774-3775 (PDF)
  Bul. 1-95
p. 5016-5017 1-95 p. 5016-5017 (PDF)
Verkoop van Belgische bedrijven aan buitenlandse ondernemingen - Belastingstelsel naar holdingvennootschappen - Europese rechtsregels      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 787 1-16 p. 787 (PDF)
Verlenging van het verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
   Vraag met antwoord
Bul. 1-57
p. 2902 1-57 p. 2902 (PDF)
Verlenging verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2940-2941 1-58 p. 2940-2941 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4376-4377 1-83 p. 4376-4377 (PDF)
  Bul. 1-93
p. 4904 1-93 p. 4904 (PDF)
Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2566 1-51 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3415-3416 1-66 p. 3415-3416 (PDF)
Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap) (1-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4981-4982 1-95 p. 4981-4982 (PDF)
Vernieuwingswerken aan de Dodengang te Diksmuide (1-1143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4054 1-78 p. 4054 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4196 1-80 p. 4196 (PDF)
Verruimde terugbetaling van het astma-middel Serevent (1-1504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4741 1-90 p. 4741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4935-4936 1-94 p. 4935-4936 (PDF)
Vervolging van een lid van de Senaat (Dossier nr 1)      
  Bespreking en stemming over de conclusie van de commissie voor de Justitie
1-4
p. 54-57 1-4 p. 54-57 (PDF)
Visserij - Hervorming quotasysteem (1-1370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4546 1-86 p. 4546 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4633 1-87 p. 4633 (PDF)
Visserij - Samenvoeging visvergunningen (1-1369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4545-4546 1-86 p. 4545-4546 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4632 1-87 p. 4632 (PDF)
Vlaams ongenoegen over buitenlandse promotie Vlaamse generaals (1-860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-69
p. 3606-3607 1-69 p. 3606-3607 (PDF)
   Erratum
Bul. 1-72
p. 3777 1-72 p. 3777 (PDF)
Vlaamse visserijsector - Overdracht van bevoegdheden      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-57
p. 2911 1-57 p. 2911 (PDF)
Vlaamse vissersschepen - Stijgende opkoop door Nederlanders      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-57
p. 2911-2912 1-57 p. 2911-2912 (PDF)
Vlaamse vissersvloot - Vervreemding van vissersvaartuigen - Leefbaarheid van de sector      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 151-152 1-4 p. 151-152 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Ambtenarenzaken) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-73
p. 3832 1-73 p. 3832 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Buitenlandse Zaken) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3797 1-73 p. 3797 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4074-4075 1-78 p. 4074-4075 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Justitie) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3805 1-73 p. 3805 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3801 1-73 p. 3801 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Landsverdediging) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3803 1-73 p. 3803 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Sociale Zaken) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3800 1-73 p. 3800 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Tewerkstelling en Arbeid) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3800 1-73 p. 3800 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Vervoer) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3802 1-73 p. 3802 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Volksgezondheid en Pensioenen) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3797 1-73 p. 3797 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (Wetenschapsbeleid) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3797 1-73 p. 3797 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (eerste minister) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3793 1-73 p. 3793 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3795 1-73 p. 3795 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-77
p. 4022 1-77 p. 4022 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3796 1-73 p. 3796 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4381-4382 1-83 p. 4381-4382 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter in het Arbitragehof, dat opengevallen is ingevolge het overlijden van de heer Suetens (1-418)      
  Geheime stemming, tussenkomsten van de heren Boutmans, Loones, Van Hauthem, Jonckheer, Anciaux en stemverklaring van de heer Staes
1-82
p. 2185-2187 1-82 p. 2185-2187 (PDF)
  1-82
p. 2189 1-82 p. 2189 (PDF)
  1-82
p. 2194 1-82 p. 2194 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor vier van de acht vacante ambten van Staatsraad (Dossier nr 2) (1-625)      
  Annulering en verdaging van de stemming
1-108
p. 2935 1-108 p. 2935 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwť en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (1-326)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-59
p. 1433-1441 1-59 p. 1433-1441 (PDF)
  Overhandigen van documenten aan de leden van de commissie
   Ordemotie van de heer Loones
1-73
p. 1956-1958 1-73 p. 1956-1958 (PDF)
  Bespreking van het eindverslag
1-233
p. 6819-6840 1-233 p. 6819-6840 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-117)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat strekkende tot het organiseren van themadebatten (1-134)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblťe met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering (1-190)      
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-44
p. 1035 1-44 p. 1035 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Afschaffing van de taalfaciliteiten in de zes Brusselse randgemeenten) (1-66)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-66/1
p. 1-2 1-66/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Invoering van een regionale volksraadpleging) (1-596)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-596/1
p. 1-4 1-596/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (1-1006)      
  Stemverklaringen van de heren Loones en Van Hauthem en eindstemming
1-247
p. 7177-7178 1-247 p. 7177-7178 (PDF)
Voorstel van het Bureau (Beperking van het aantal mondelinge vragen)      
  Beraadslaging en stemming
1-8
p. 178-179 1-8 p. 178-179 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval (1-528)      
  Stemverklaringen van de dames Dardenne en Van der Wildt, de hh. Loones, Coene, Hatry en Verreycken en eindstemming
1-95
p. 2534-2535 1-95 p. 2534-2535 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag ter herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Loones
1-19
p. 436 1-19 p. 436 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracťs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven (1-696)      
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de uitvoering van een objectieve kosten-batenanalyse betreffende de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (1-917)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-181
p. 5322-5323 1-181 p. 5322-5323 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van BelgiŽ en zijn deelstaten in de Europese Unie (1-73)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-73/1
p. 1-3 1-73/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties (1-603)      
  Regeling van werkzaamheden
1-269
p. 7778-7779 1-269 p. 7778-7779 (PDF)
  1-269
p. 7787 1-269 p. 7787 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-1238/1
p. 1-12 1-1238/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstellen tot wijziging van het Reglement van de Senaat (Voorzitterschap van het voorlopig bureau - Onderzoek der geloofsbrieven - Commissies : vacatures; initiatiefrecht; procedure voor instemming met verdragen; regeling van werkzaamheden; hoorzittingen; notulen van de commissievergaderingen; openbare commissievergaderingen; amendementen; adviezen van een commissie aan een andere; subcommissies en werkgroepen; fractiemedewerkers; verslagen; functie van rapporteur - Plenaire vergadering : toelichting van de rapporteur; verslag van de debatten; spreektijd; stemmingen; zaktelefoons - Wetgevingsprocedure : verzending van wetsontwerpen naar commissie; meerdere ondertekenaars; onderzoek van voorstellen door commissies; uitstel van de stemming bij aanneming van een amendement; samenwerking federale overheid/gemeenschappen/gewesten; praktijk van tekstcorrecties - Evocatie - Verplichte raadpleging van de Raad van State - Controle- en informatieprocedures : ontvankelijkheid; schriftelijke vragen, mondelinge vragen; vragen om uitleg; moties - Themadebatten - Belangenconflicten - Zendingen naar het buitenland - Benoeming van de griffier) (1-1084)      
  Algemene beraadslaging
1-263
p. 7666-7669 1-263 p. 7666-7669 (PDF)
Vredesbesprekingen in Iraaks Koerdistan (1-1014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3798-3799 1-73 p. 3798-3799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4075-4076 1-78 p. 4075-4076 (PDF)
Vrijstelling van het kadastraal inkomen van musea - Beschermde monumenten met educatieve waarde      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2870-2871 1-57 p. 2870-2871 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3234-3235 1-63 p. 3234-3235 (PDF)
Waterstuwdammen-GAP-project in het Koerdische gebied van Turkije (1-1015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3799 1-73 p. 3799 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3916-3917 1-75 p. 3916-3917 (PDF)
Weddebijslag eerste substituut-procureurs des Konings      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 156-157 1-4 p. 156-157 (PDF)
Weerbericht meteodiensten van de luchtmacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 1-53
p. 2721 1-53 p. 2721 (PDF)
Wervingsproblemen in het leger (1-590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3114 1-61 p. 3114 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3375-3376 1-65 p. 3375-3376 (PDF)
Wespenbestrijding - Vergoeding      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1494 1-31 p. 1494 (PDF)
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2635-2636 1-52 p. 2635-2636 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2763 1-54 p. 2763 (PDF)
West-Vlaams provinciaal standpunt over de hervorming van de Europese structuurfondsen (1-912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3684-3685 1-71 p. 3684-3685 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3819-3821 1-73 p. 3819-3821 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, mevrouw Dardenne, de heren Coveliers en Lallemand en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-178
p. 5258-5259 1-178 p. 5258-5259 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Desmedt, Boutmans en Erdman en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-235
p. 6877 1-235 p. 6877 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendementen nrs 131 en 132 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-966/14
p. 1-4 1-966/14 p. 1-4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Hotyat en van mevrouw Willame-Boonen
1-239
p. 6996-6998 1-239 p. 6996-6998 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Overmatige schuldenlast van particulieren : Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek, Wetboek der Registratierechten, hypotheekwet - Centrale voor kredieten Nationale Bank) (1-929)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Hatry, Coene en Loones en eindstemming
1-196
p. 5662-5666 1-196 p. 5662-5666 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project (1-530)      
  Algemene beraadslaging
1-96
p. 2545-2556 1-96 p. 2545-2556 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-97
p. 2579-2581 1-97 p. 2579-2581 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene, Boutmans en Loones en eindstemming
1-97
p. 2581-2582 1-97 p. 2581-2582 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gerechtelijke samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor het voormalige JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-27
p. 612-613 1-27 p. 612-613 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendement nr 20 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1139/12
p. 1 1-1139/12 p. 1 (PDF)
  Stemverklaring van de heer De Decker, mevrouw Willame-Boonen en de heren Loones en Jonckheer en stemming van het ontwerp
1-235
p. 6877-6878 1-235 p. 6877-6878 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Loones
1-252
p. 7326-7327 1-252 p. 7326-7327 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Georganiseerde criminaliteit) (1-393)      
  Bespreking van het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-96
p. 2562-2563 1-96 p. 2562-2563 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (Financiering en exploitatie van het ASTRID-project) (1-975)      
  Stemverklaringen van de heren Daras, Buelens, Coene, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Hatry en eindstemming
1-189
p. 5475-5476 1-189 p. 5475-5476 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Amendementen nrs 38 en 39 van de heer Loones
1-967/12
p. 2-5 1-967/12 p. 2-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Stemverklaringen van de heren Coveliers en Loones en eindstemming
1-227
p. 6635-6636 1-227 p. 6635-6636 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Loones, Verreycken, Goris en Boutmans en eindstemming
1-13
p. 293-294 1-13 p. 293-294 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (1-460)      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-80
p. 2157-2160 1-80 p. 2157-2160 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-82
p. 2191-2192 1-82 p. 2191-2192 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord      
  Vervolg van de algemene beraadslaging en stemming over amendementen
1-122
p. 3260-3261 1-122 p. 3260-3261 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Amendement nr 31 van de heer Loones c.s.
1-318/2
p. 17 1-318/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heer Loones c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-318/5
p. 1-3 1-318/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging, onderzoek van artikelen en amendementen
1-50
p. 1153-1175 1-50 p. 1153-1175 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-51
p. 1187-1188 1-51 p. 1187-1188 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-54
p. 1287-1290 1-54 p. 1287-1290 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Coene, Loones, Verreycken en eindstemming
1-54
p. 1291-1292 1-54 p. 1291-1292 (PDF)
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft en van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft (1-939)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-181
p. 5324-5325 1-181 p. 5324-5325 (PDF)
Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (1-1067)      
  Kritiek op het procťdť van programmawetten - Niet-erkende politieke fracties in de Senaat (Kleine partijen)
1-224
p. 6499 1-224 p. 6499 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring (Aanpassingen van technische en administratieve aard - Openingsuren van de slachthuizen - Administratieve geldboetes - Instituut voor Veterinaire Keuring : tuchtrecht voor keurders-ambtenaren) (1-579)      
  Algemene beraadslaging, bespreking van een artikel en van amendementen
1-108
p. 2927-2930 1-108 p. 2927-2930 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coŲperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Amendement nr 3 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 1 1-566/5 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemmingen - Voorstel tot verdaging van de stemming - Stemverklaringen van de heer Loones, mevrouw Leduc, de heren Foret, Erdman en Coveliers en tussenkomst van de heer Flahaut
1-106
p. 2881-2883 1-106 p. 2881-2883 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 353 1-16 p. 353 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het Eurovignet en de rechten voor het gebruik van het wegennet of de retributies in verband met het gebruik van de wegen en hun aanhorigheden, opgemaakt te Brussel op 6 februari 1997 (1-803)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-161
p. 4307 1-161 p. 4307 (PDF)
Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving (Evaluatie door de Senaat van de van kracht zijnde wetten en reglementen op basis van verslagen opgesteld door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en de Raad van State) (1-955)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-239
p. 6999-7000 1-239 p. 6999-7000 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994, tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen de Republiek Korea en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977 (1-286)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-42
p. 980-982 1-42 p. 980-982 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en bijbehorende voorzieningen (AGTC), en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te GenŤve op 1 februari 1991 (1-1144)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-245
p. 7131-7132 1-245 p. 7131-7132 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake de belangrijke internationale spoorlijnen (AGC), en met de Bijlagen I en II, gedaan te GenŤve op 31 mei 1985 (1-1143)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-245
p. 7131-7132 1-245 p. 7131-7132 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te GenŤve op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting (1-519)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-108
p. 2931-2932 1-108 p. 2931-2932 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 22 april 1993 (1-296)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-42
p. 980-982 1-42 p. 980-982 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Facultatieve Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, gericht op de afschaffing van de doodstraf, gedaan te New York op 15 december 1989 (1-1088)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-222
p. 6436-6437 1-222 p. 6436-6437 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994 (Kerninstallaties - Landen van Centraal- en Oost-Europa en bepaalde ontwikkelingslanden) (1-314)      
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, de dames Sťmer en Lizin, de heren Boutmans en Loones, mevrouw Dardenne en eindstemming
1-56
p. 1355-1356 1-56 p. 1355-1356 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden inzake de afschaffing van de doodstraf, gedaan te Straatsburg op 28 april 1983 (1-1087)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken en Loones en eindstemming
1-222
p. 6436-6437 1-222 p. 6436-6437 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (MagistraatcoŲrdinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Buelens, Loones en Goris en eindstemming
1-104
p. 2862-2864 1-104 p. 2862-2864 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-1175)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Destexhe, Loones en Devolder en eindstemming
1-237
p. 6935-6938 1-237 p. 6935-6938 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Stemverklaring van de heer Loones
   Beschouwingen over het evocatierecht
1-17
p. 389 1-17 p. 389 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Belangenconflictprocedure : motie waarin het Vlaams Parlement verklaart dat door art. 153 van het ontwerp (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder vorm van dienstencheques) zijn belangen ernstig worden geschaad - Verslag van het overlegcomitť Senaat-Vlaams Parlement
1-37
p. 835-839 1-37 p. 835-839 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Algemene beraadslaging
   Financiering van de kinderopvang - FinanciŽle verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen - Palliatieve zorg
1-165
p. 4400 1-165 p. 4400 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones, Boutmans, de dames Van der Wildt, Dardenne en Cantillon
1-143
p. 3814-3818 1-143 p. 3814-3818 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen (1-942)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-196
p. 5661-5662 1-196 p. 5661-5662 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (1-1347)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-270
p. 7835-7836 1-270 p. 7835-7836 (PDF)
Wetsontwerp kansspelen en kansspelinrichtingen - Vraag voor een casino aan de Westkust (1-670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3285-3286 1-64 p. 3285-3286 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-91
p. 4810-4812 1-91 p. 4810-4812 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Amendementen nrs 88 en 89 van de heer Loones
   Fiscale inkomsten van gemeenschappen en gewesten
1-389/6
p. 1-2 1-389/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 88 en 89 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-389/6
p. 1-2 1-389/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112 (Kamer van notarissen - Tuchtprocedure) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, ß 5, 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112) (Zie ook doc. Senaat 1-1276) (1-1277)      
  Amendement nr 5 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1277/5
p. 1 1-1277/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
1-154
p. 4067 1-154 p. 4067 (PDF)
  1-154
p. 4067 1-154 p. 4067 (PDF)
  Stemming over het voorstel tot terugzending naar de commissie
1-155
p. 4110-4111 1-155 p. 4110-4111 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Vandenberghe, Erdman, Raes, Loones, Boutmans, mevrouw Milquet, de heren Lallemand en Coveliers en eindstemming
1-155
p. 4114-4116 1-155 p. 4114-4116 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Algemene beraadslaging
   Techniek van bijzondere machten
1-116
p. 3105 1-116 p. 3105 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Coene en Loones en eindstemming
1-117
p. 3148-3149 1-117 p. 3148-3149 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1-775)      
  Algemene beraadslaging
   Afvloeiingsmaatregelen bij het leger
1-145
p. 3867-3868 1-145 p. 3867-3868 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikel 2 en over de amendementen
1-24
p. 522-528 1-24 p. 522-528 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Algemene bespreking van het verslag van de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge de ontbinding
1-122
p. 3256-3257 1-122 p. 3256-3257 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Boutmans, Foret, Erdman en beslissing om het ontwerp niet te amenderen
1-123
p. 3284-3285 1-123 p. 3284-3285 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ß1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen (1-571)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de heer Loones c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-571/6
p. 1-2 1-571/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking en stemming over de besluiten van de delegatie van de Senaat bij het overleg
1-109
p. 2966-2967 1-109 p. 2966-2967 (PDF)
  Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-118
p. 3157-3169 1-118 p. 3157-3169 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3500-3506 1-131 p. 3500-3506 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Amendement nr 111 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevordering van de werkgelegenheid : samenwerking met gemeenschappen en gewesten
1-386/8
p. 1-2 1-386/8 p. 1-2 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51
   Amendement nr 111 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/8
p. 1-2 1-386/8 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones en eindstemming
1-131
p. 3525-3526 1-131 p. 3525-3526 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-167
p. 4465-4473 1-167 p. 4465-4473 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen (1-690)      
  Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Loones, Coene en eindstemming
1-131
p. 3527-3528 1-131 p. 3527-3528 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Algemene beraadslaging
1-78
p. 2105-2112 1-78 p. 2105-2112 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquÍtes van het Hoog Comitť van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten (1-856)      
  Algemene beraadslaging
1-167
p. 4450-4456 1-167 p. 4450-4456 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 206 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/9
p. 1-2 1-384/9 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 207 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Hervorming van de sociale zekerheid
1-384/9
p. 2 1-384/9 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 208 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/9
p. 2-3 1-384/9 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (RLW - BATC) (1-780)      
  Amendement nr 24 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-780/6
p. 1 1-780/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
  Algemene beraadslaging : hervatting van de beraadslaging
1-154
p. 4091-4092 1-154 p. 4091-4092 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Loones
1-155
p. 4113-4114 1-155 p. 4113-4114 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-1123)      
  Bespreking van een amendement, stemming over de ontvankelijkheid van het amendement, voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
1-227
p. 6632-6633 1-227 p. 6632-6633 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Goris, Boutmans en Loones en eindstemming
1-196
p. 5667-5669 1-196 p. 5667-5669 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (1-707)      
  Algemene beraadslaging
1-161
p. 4303-4306 1-161 p. 4303-4306 (PDF)
  Algemene beraadslaging : verzoek om advies van de Raad van State
1-161
p. 4306-4307 1-161 p. 4306-4307 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-164
p. 4371-4373 1-164 p. 4371-4373 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-PÍtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke bepaling van artikel 1ter en artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagde tarieven in de bouwsector) (1-801)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-157
p. 4178-4184 1-157 p. 4178-4184 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek (Alleenzetelend rechter in de rechtbank van eerste aanleg) (1-439)      
  Tussenkomsten van de heren Boutmans, Loones en De Clerck en bespreking van de artikelen
1-84
p. 2229-2230 1-84 p. 2229-2230 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de onafscheurbaarheid van de fiscale strook door de zorgverstrekkers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het verbod voor de zorgverleners om de fiscale strook van de getuigschriften voor verstrekte hulp af te scheuren) (1-640)      
  Algemene beraadslaging
1-133
p. 3572-3573 1-133 p. 3572-3573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld (Cel voor financiŽle informatieverwerking - Procureur des Konings - Nationale magistraten) (1-896)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
  1-202
p. 5799-5800 1-202 p. 5799-5800 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten (Overgangsmaatregel - Plaatsvervangende rechters) (1-544)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-108
p. 2932-2935 1-108 p. 2932-2935 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, ß5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Verslag over het overleg tussen het Bureau van de Senaat en een delegatie van het Vlaams Parlement en bespreking
1-178
p. 5248-5249 1-178 p. 5248-5249 (PDF)
   Beraadslaging over het voorstel van gemotiveerd advies
1-191
p. 5520-5530 1-191 p. 5520-5530 (PDF)
   Stemming over het voorstel van gemotiveerd advies en stemverklaringen van de heren Nothomb, Loones en Van Hauthem
1-192
p. 5550-5551 1-192 p. 5550-5551 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet (Technische wijzigingen) (1-1351)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-263
p. 7678-7679 1-263 p. 7678-7679 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vrije vestiging van de onderneming [Verdrag van Rome] - Security in de evenementensector [Portiers en "buitenwippers"] - Verfijning van de wet van 10 april 1990) (1-1330)      
  Mondeling verslag van de heer Pinoie en algemene beraadslaging
1-260
p. 7570-7573 1-260 p. 7570-7573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Bewakingsondernemingen - Notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, vastgoedmakelaars - Casino's - Identificatie van de cliŽnten - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Fraude ten nadele van de EU : UCLAF; Europese samenwerking - Omzetting van Europees recht) (1-895)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-54
p. 1295 1-54 p. 1295 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-53
p. 1215-1230 1-53 p. 1215-1230 (PDF)
  1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
  Beraadslaging over de artikelen en amendementen en stemming over de amendementen
1-54
p. 1262-1283 1-54 p. 1262-1283 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (Crematie) (1-848)      
  Stemverklaringen van de heren Boutmans en Loones en eindstemming
1-181
p. 5323-5324 1-181 p. 5323-5324 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten) (1-345)      
  Stemverklaringen van de heren Desmedt en Loones en eindstemming
1-73
p. 1979 1-73 p. 1979 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (1-342)      
  Stemverklaringen van de heren Loones en Hatry en eindstemming
1-69
p. 1797-1798 1-69 p. 1797-1798 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie (Hervorming van het reglementaire kader van de telecommunicatiesector - Ombudsdienst voor telecommunicatie [Belgacom ,BIPT] - Kwaadwillige telefoonoproepen - Opdrachten van openbare dienst van Belgacom - Liberalisering van de telecommunicatiemarkt - Openbare veiligheid - Bevoegdheden van het BIPT - Raadgevend Comitť - Openbare telecommunicatiedienst - Spraaktelefoondienst - Huurlijnen - Mobiele diensten [GSM] - Bescherming van de gebruikers - Open Network Provision - Eerlijke mededinging - Telefoongidsen - Privacy - Post) (1-808)      
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4076-4080 1-154 p. 4076-4080 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene en Loones en eindstemming
1-155
p. 4117-4118 1-155 p. 4117-4118 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendementen nrs 48 tot 51 van de heer Loones
1-1276/5
p. 10-11 1-1276/5 p. 10-11 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Bock, Loones, Desmedt en Goris
1-260
p. 7565-7570 1-260 p. 7565-7570 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Ontzetting uit een aantal politieke rechten) (1-1381)      
  Regeling van werkzaamheden
1-269
p. 7789-7790 1-269 p. 7789-7790 (PDF)
  Algemene beraadslaging en mondeling verslag van de heer Erdman
1-270
p. 7827-7831 1-270 p. 7827-7831 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privťcommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Goris, Boutmans en Loones en eindstemming
1-178
p. 5259-5260 1-178 p. 5259-5260 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Raad van de Duitstalige Gemeenschap : Onverenigbaarheden - Vervanging van een raadslid) (1-307)      
  Stemverklaringen van de heren Van Hauthem en Loones en eindstemming over het geamendeerde ontwerp
1-56
p. 1354 1-56 p. 1354 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5890-5896 1-205 p. 5890-5896 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-206
p. 5925-5927 1-206 p. 5925-5927 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Algemene beraadslaging
1-98
p. 2602-2606 1-98 p. 2602-2606 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-56
p. 1340-1342 1-56 p. 1340-1342 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (1-1122)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Coveliers en Loones en eindstemming
1-227
p. 6634-6635 1-227 p. 6634-6635 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Algemene beraadslaging
1-181
p. 5315-5321 1-181 p. 5315-5321 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten (1-1169)      
  Stemverklaringen van de heren Erdman, Loones en Boutmans en eindstemming
1-235
p. 6878-6879 1-235 p. 6878-6879 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur) (1-926)      
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Loones en Goris en eindstemming over het door de Kamer van volksvertegenwoordigers opnieuw geamendeerde ontwerp
1-222
p. 6440 1-222 p. 6440 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (1-1177)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-231
p. 6729 1-231 p. 6729 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (Openbare corruptie - Privť-corruptie - Strafrecht - Erkenning van aannemers - Opzeggen van verbod aan veroordeelden en gefailleerden) (1-107)      
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5876-5885 1-205 p. 5876-5885 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van genocide krachtens het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (1-749)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-227
p. 6624-6629 1-227 p. 6624-6629 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Rechtspersoonlijkheid van de partijen - Open boekhouding : controle van het Rekenhof - Financiering : overheidsdotatie en niet-aftrekbare giften) (1-71)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-71/1
p. 1-7 1-71/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in BelgiŽ vestigen (1-69)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-69/1
p. 1-3 1-69/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings (1-1004)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2849-2858 1-104 p. 2849-2858 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Ambtelijke opdracht : bevoegdheid ratione loci van de magistraat - Getuigen : beroepsgeheim) (1-31)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad (1-75)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-75/1
p. 1-5 1-75/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Asielzoekers) (1-70)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-70/1
p. 1-6 1-70/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers (Oprichting van de provincie Eupen-Sankt-Vith - Kieswetboek - FinanciŽle middelen) (1-76)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-76/1
p. 1-9 1-76/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester (1-74)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-74/1
p. 1-3 1-74/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek (1-368)      
  Algemene beraadslaging
1-100
p. 2661-2666 1-100 p. 2661-2666 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met het onderhoudsgeld (1-63)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-63/1
p. 1-2 1-63/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Vergote, Loones en Boutmans en eindstemming
1-216
p. 6306-6307 1-216 p. 6306-6307 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Olivier, Vergote, Anciaux, Boutmans, Verreycken, Hotyat, Loones en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-270
p. 7836-7838 1-270 p. 7836-7838 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de procedure voor het Hof van Cassatie te bespoedigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie) (Gerechtelijk Wetboek - Wetboek van Strafvordering - Wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting) (1-52)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van de h. Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-52/9
p. 1-3 1-52/9 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-103
p. 2790-2797 1-103 p. 2790-2797 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Buelens
1-104
p. 2859-2860 1-104 p. 2859-2860 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken) (1-17)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones, Verreycken en Vandenberghe en eindstemming
1-82
p. 2187-2189 1-82 p. 2187-2189 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Loones en Coveliers en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-151
p. 3987 1-151 p. 3987 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden (1-72)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-72/1
p. 1-3 1-72/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Collaboratie en repressie - Veroordeling tot schadeloosstelling aan de Staat - Verjaring)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131-132 1-6 p. 131-132 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Collaboratie en repressie - Veroordeling tot schadeloosstelling aan de Staat - Verjaring) (1-60)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-60/1
p. 1-5 1-60/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering (Volledig herstel in eer en rechten)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131 1-6 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering (Volledig herstel in eer en rechten) (1-61)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-61/1
p. 1-5 1-61/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester, schepen en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met andere ambten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten) (1-1041)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Loones, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-222
p. 6439-6440 1-222 p. 6439-6440 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Faciliteitengemeenten) (1-825)      
  Over de ontvankelijkheid van het wetsvoorstel - Vereiste meederheid voor de interpretatie van een wet gestemd met bijzondere meerderheid
1-161
p. 4310-4311 1-161 p. 4310-4311 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Stemverklaringen van mevrouw Cornet d' Elzius, de heren Ceder en Loones en de dames Jeanmoye en Lizin en eindstemming
1-172
p. 5095-5096 1-172 p. 5095-5096 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-1111)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-252
p. 7327 1-252 p. 7327 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Strafsancties bij niet-naleving) (1-78)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-78/1
p. 1-2 1-78/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen) (1-1217)      
  Stemverklaringen van de heren Desmedt, Loones, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-256
p. 7410-7411 1-256 p. 7410-7411 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling (1-40)      
  Algemene beraadslaging
1-130
p. 3451-3465 1-130 p. 3451-3465 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening      
  Over de inoverwegingneming
1-24
p. 517-518 1-24 p. 517-518 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Loones, Coveliers en Boutmans en stemming over de inoverwegingneming
1-24
p. 531-533 1-24 p. 531-533 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (1-298)      
  Over de inoverwegingneming
1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Stemverklaring van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heren Loones en Hatry en eindstemming
1-196
p. 5660-5661 1-196 p. 5660-5661 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden (1-80)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-80/1
p. 1-12 1-80/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Stemverklaringen van de dames Milquet en Lizin, de heren Desmedt, Loones, Caluwť, Boutmans en Nothomb en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-258
p. 7468-7469 1-258 p. 7468-7469 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbare giften - Bescherming van het leefmilieu - Oud art. 71 van het WIB) (1-59)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-59/1
p. 1-2 1-59/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten (Overgangsmaatregel) (1-450)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-450/1
p. 1-2 1-450/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Algemene beraadslaging : hervatting van de bespreking
1-223
p. 6467-6475 1-223 p. 6467-6475 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Taalkaders in de centrale diensten) (1-67)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-67/1
p. 1-2 1-67/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Hof van Cassatie : tweetaligheid procureur-generaal en eerste voozitter) (1-1190)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-1190/1
p. 1-2 1-1190/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Diensten gevestigd in het buitenland - Diplomatie - Taalkaders) (1-68)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-68/1
p. 1-4 1-68/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering (Uitspraak van een hof van assisen bij weerspannigheid aan de wet) (1-53)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-46
p. 1087-1088 1-46 p. 1087-1088 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet (Verbetering van de representativiteit - Systeem Niemeyer) (1-64)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-64/1
p. 1-5 1-64/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 582, 1į, van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegdheid van de arbeidsrechtbank : tegemoetkomingen voor minder-validen) (1-478)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-223
p. 6481-6482 1-223 p. 6481-6482 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, 3į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Stemverklaringen van de heren Ph. Charlier, Foret en Loones en mevrouw Van der Wildt en eindstemming
1-227
p. 6637-6638 1-227 p. 6637-6638 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van staatsraden : Depolitisering - Examen) (1-455)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-455/1
p. 1-2 1-455/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1į, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek (Instellen van hoger beroep in de vorm van gerechtsdeurwaardersexploot) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1056, 1į, tweede lid, en 1058 van het Gerechtelijk Wetboek) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot opheffing van artikel 1056, 1į, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) (1-1063)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-223
p. 6482-6483 1-223 p. 6482-6483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet (Vervanging van een afwezige schepen door een raadslid - Staking van stemmen) (1-65)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-65/1
p. 1-3 1-65/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet (1-355)      
  Stemverklaringen van de heren Loones, Verreycken en Coveliers en eindstemming
1-59
p. 1446 1-59 p. 1446 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen (1-77)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-77/1
p. 1-5 1-77/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen (Aanpassing aan het stelsel van de werknemers) (1) (1-349)      
  Algemene beraadslaging
1-108
p. 2922-2926 1-108 p. 2922-2926 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds (Gebruik der talen op munten en biljetten) (1-62)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-62/1
p. 1-2 1-62/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-135
p. 3624-3629 1-135 p. 3624-3629 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de personeelsformatie van de rechters in de Rechtbank van eerste aanleg te Veurne betreft (1-841)      
  Voorstel van de heren Bourgeois en Loones
1-841/1
p. 1-3 1-841/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie (Verbod op futuristische compacte wapens - Verbod op het gebruik van Internet voor wapenhandel) (1-1191)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-1191/1
p. 1-5 1-1191/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek (Bevoegdheid van de onderzoekscommissie - Beroepsgeheim - Samenloop met het gerechtelijk onderzoek - Geheimhoudingsplicht - Gevolgen van het onderzoek) (1-148)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-40
p. 913-927 1-40 p. 913-927 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (1-191)      
  Algemene beraadslaging
1-43
p. 1001-1005 1-43 p. 1001-1005 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-44
p. 1035 1-44 p. 1035 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Uitbreiding van het beginsel van "het gebruik van de taal van het gebied" tot de gehele administratie) (1-79)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-79/1
p. 1-2 1-79/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter (Hof van cassatie) (1-456)      
  Stemverklaringen van de heer Erdman, mevrouw Delcourt-PÍtre, de heren Loones, Vandenberghe, Coveliers, Raes, Boutmans en Lallemand en eindstemming over het ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat
1-163
p. 4340-4342 1-163 p. 4340-4342 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-252
p. 7327 1-252 p. 7327 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector : uitbreiding van de maatregel) (1-308)      
  Terugzending naar de commissie
1-75
p. 2007-2008 1-75 p. 2007-2008 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit (Aansprakelijkheid bemiddelaar en werkgever - Sportwereld) (1-1064)      
  Stemverklaringen van de heren Hostekint, Boutmans en Loones en eindstemming
1-235
p. 6879-6880 1-235 p. 6879-6880 (PDF)
Wettelijke bescherming van ontwerp van modellen - Motorfietsen - Herstellingsclausule (1-871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3553-3554 1-69 p. 3553-3554 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-86
p. 4553-4555 1-86 p. 4553-4555 (PDF)
Zeemacht - Visserijwacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2885-2886 1-57 p. 2885-2886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2980-2981 1-58 p. 2980-2981 (PDF)
Zeilschool van de marine      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2167 1-44 p. 2167 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2279-2280 1-45 p. 2279-2280 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Voorstellen van amendement ingediend door sommige leden van de meerderheid - Verzoek tot terugzending van de gemotiveerde motie en de amendementen naar commissie
1-21
p. 478-479 1-21 p. 478-479 (PDF)
   Stemverklaringen van de dames Lizin en Bribosia-Picard en de heren Foret, Weyts, Boutmans en Loones en stemming over het amendement en over de motie
1-25
p. 561-563 1-25 p. 561-563 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999