S. 1-1191 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie
Jan Loones    Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

persoonlijk wapen
elektronische handel
internet
wapenhandel
conventioneel wapen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1191/1 1-1191/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/12/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1191/1 1-1191/1 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/12/1998   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
17/12/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving