S. 1-68 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966
Jan Loones    Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

overheidsapparaat
personeel in diplomatieke dienst
taalgebruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-68/1 1-68/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/7/1995
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-68/1 1-68/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving