S. 1-595 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 41 van de Grondwet
Jan Loones    Guy Verhofstadt    Eddy Boutmans    Bert Anciaux    Hugo Coveliers   

referendum
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-595/1 1-595/1 (PDF) Voorstel 27/3/1997
1-595/2 1-595/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/2/1999
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/3/1997   Indiening voorstel Doc. 1-595/1 1-595/1 (PDF)
27/3/1997   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-248 Hand. 1-248 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
27/3/1997   Verzending naar commissie
20/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1998   Niet behandeld
3/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1998   Niet behandeld
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Claude Desmedt
17/12/1998   Bespreking
5/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1999   Bespreking
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Vervallen
Het voorstel van herziening nr. 1-595 vervalt ten gevolge van de aanneming van het ontwerp van herziening nr. 1-1068
25/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1999   Uitgesteld
26/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/2/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-595/2 1-595/2 (PDF)
4/3/1999   Einde behandeling
4/3/1999   Zonder voorwerp
Tengevolge de aanneming van 1-1068
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 3/3/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/1998, 5/2/1999, 26/2/1999

Kruispuntbank van de wetgeving