S. 1-454 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 166, ß1, van de Grondwet
Jan Loones    Bert Anciaux    Chris Vandenbroeke   

agglomeraties en federaties van gemeenten
gemeente
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
herziening van de grondwet
territoriale collectiviteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-454/1 1-454/1 (PDF) Herziening van de grondwet 24/10/1996
                                      
Chronologie
  Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
24/10/1996   Indiening voorstel Doc. 1-454/1 1-454/1 (PDF)
24/10/1996   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/10/1996   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel Herziening GW, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving