Schriftelijke vragen van 3-3901 tot 3-4000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-3901 Crombť-Berton Marie-HťlŤne (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 - Artikel 366 - Bevoegdheid van de gewestelijke directeur der belastingen.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 30/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-3902 Delacroix Michel (FN) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Open centra - Aanwezigheid van illegalen.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 4/1/2006
  Beslissing niet publicatie 4/1/2006
3-3903 Mahoux Philippe (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid - toestand.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3904
3-3904 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid - toestand.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3903
3-3905 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Moslimterrorisme - Veroordeelden wegens terrorisme - Etnische achtergrond - Gevangenen van Marokkaanse afkomst.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 24/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3906 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgische gevangenen in het buitenland - Gratieverlening.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 25/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3907
3-3907 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische gevangenen in het buitenland - Gratieverlening.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3906
3-3908 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dierenwelzijn - Huisvesting van circusdieren - Klachtenbehandeling.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Voorlopig antwoord 11/1/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3909
3-3909 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierenwelzijn - Huisvesting van circusdieren - Klachtenbehandeling.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 15/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3908
3-3910 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Vastgoedsector - Overtredingen van de wet op de handelspraktijken - Informatiecampagne voor het publiek - Rol van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) en de economische inspectie.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3911 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegaal verblijvende Marokkanen - Bevel om het grondgebied te verlaten - Akkoord met Marokko inzake repatriŽring.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3912 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Maaltijdcheques.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 27/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3913
3-3913 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Diefstallen - Maaltijdcheques.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3912
3-3914 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Opruiming van ontploffingstuigen - Interventies van de Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingsvoertuigen (DOVO) - Schade aan derden.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3915 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3916 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zuurstof - Terugbetaling door het RIZIV.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3917 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diarree als gevolg van de microbe "Clostridium difficile" - Verband met het gebruik van antibiotica - Mortaliteit.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 10/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-3918 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  VoedselallergieŽn - Informatiecampagne.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 9/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3919 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  AllergieŽn - Wetenschappelijk onderzoek - Bewustmaking van de bevolking en de artsen.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3920 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit  
  Woon-werkverkeer - Economische kosten en opbrengsten - Overschakeling van de auto naar het openbaar vervoer.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3921 Willems Luc (VLD) minister van Mobiliteit  
  Snelheidsovertredingen - Bediening van de Multinova-toestellen - Foutenmarge van 6 %.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 3/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3922 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Juridisch geschil tussen Sabena en Swissair - Rol van de federale overheid.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3923 Schouppe Etienne (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Nationale Loterij - Personeelsbestand.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3924 Van de Casteele Annemie (VLD) Eerste minister  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3925 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3926 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3927 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3928 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3929 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3930 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Landsverdediging  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 5/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3931 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3932 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3933 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3934 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3935 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Mobiliteit  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3936 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 15/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3937 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3938 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 24/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3939 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 14/12/2005
  Beslissing niet publicatie 14/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3940 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 27/12/2005
  Beslissing niet publicatie 27/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3941 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 16/1/2006
  Beslissing niet publicatie 16/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3942 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Beslissing niet publicatie 9/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3943
3-3943 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma.
  Verzending vraag 12/12/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Beslissing niet publicatie 11/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3942
3-3944 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oude kerncentrales - Gebreken inzake veiligheid.
  Verzending vraag 13/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 27/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3658
3-3945 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Resolutie 3-902 van de Senaat over vrouwen, vrede en veiligheid - Toepassing.
  Verzending vraag 14/12/2005
  Antwoord 14/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3946 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Basisopleiding van politieagenten.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1204
3-3947 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Klimaatwijzigingen - Europese Ministerraad over leefmilieu - Klimaatconferentie in Montrťal.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3948
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1212
3-3948 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Klimaatwijzigingen - Europese Ministerraad over leefmilieu - Klimaatconferentie in Montrťal.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Antwoord 22/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3947
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1212
3-3949 Germeaux Jacques (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenlandse zorgverstrekkers - Gelijkstelling van diploma's en studiegetuigschriften - Europese professionele identiteitskaart.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Antwoord 18/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Aanvullend antwoord 9/3/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1200
3-3950 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Registratie van geneesmiddelen - Oprichting van een agentschap.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Antwoord 18/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1213
3-3951 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale administratie - Copernicushervorming - Kostprijs.
  Verzending vraag 19/12/2005
  Antwoord 3/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1220
3-3952 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vrijlatingen onder borgtocht - Uitsluiting van misdrijven - Niet-terugbetaling van de borgsom.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 30/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3953 Creyelman Frank (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Tabaksreclame - Inbreuken op de wetgeving - Onderzoeken door de parketten.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Voorlopig antwoord 25/1/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3954 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vuurwerk - Illegale transporten en opslag.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Voorlopig antwoord 25/1/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3955
3-3955 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vuurwerk - Illegale transporten en opslag.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3954
3-3956 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Uitlevering van verdachte personen - Gerechtelijke akkoorden tussen BelgiŽ en China.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Voorlopig antwoord 9/1/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3957
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3958
3-3957 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitlevering van verdachte personen - Gerechtelijke akkoorden tussen BelgiŽ en China.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 23/1/2006
  Beslissing niet publicatie 23/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3958
3-3958 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Uitlevering van verdachte personen - Gerechtelijke akkoorden tussen BelgiŽ en China.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3957
3-3959 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Softwarepiraterij - Informatie van bedrijven en particulieren.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3960
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3961
3-3960 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Softwarepiraterij - Informatie van bedrijven en particulieren.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3961
3-3961 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Werk  
  Softwarepiraterij - Informatie van bedrijven en particulieren.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3959
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3960
3-3962 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugspanden - Risico voor universiteitssteden - Speciale politieteams.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3963 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse studenten - Inschrijving in het vreemdelingenregister - Verblijfskaarten.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 7/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3964 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Bedrijfspensioenvoorzieningen - Omzetting van Europese richtlijnen.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 28/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3965 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Elektriciteitsvoorziening - Netbeheerder Elia - Noodplannen.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-3966 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Landsverdediging  
  Munitie met verarmd uranium - Bondgenootschappelijke verplichtingen.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 19/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3967 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Acquired Immune Dysfunction Disease (AIDD) - Aantal patiŽnten in BelgiŽ - Medicatie - Terugbetaling door het ziekenfonds.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Rappel 22/3/2006
  Verzending vraag 22/3/2006
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-3968 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligersstatuut - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Beslissing niet publicatie 26/1/2006
3-3969 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tabaksreclame - Inbreuken op de wetgeving - Onderzoeken door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3970 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tijdelijke werkloosheid - Berekening van het gemiddelde per economische sector.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 26/1/2006
  Beslissing niet publicatie 26/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3971
3-3971 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Tijdelijke werkloosheid - Berekening van het gemiddelde per economische sector.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3970
3-3972 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Winkelopeningstijden - Erkenning van gemeenten als toeristisch centrum.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 18/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3973 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Pensioenen - Uitstel van de verhoging.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 16/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3974
3-3974 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Zelfstandigen - Pensioenen - Uitstel van de verhoging.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 1/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3973
3-3975 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenrechten - Werklozen die een zelfstandige activiteit aanvatten.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 1/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3976 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidspersoneel - Hospitalisatieverzekering - Nieuwe polis - Rechtszekerheid.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3977 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gehandicapten - Werkgelegenheid in de publieke sector - Rol van Selor.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 18/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3978 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD overschrijdende raamcontracten - Aanbevelingen van het Rekenhof.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 12/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3979 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Hoge stookolieprijzen - BTW-verlaging - Stookoliefonds - Inwerkingtreding.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-3980 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Ontslagbescherming - Misbruiken van de wetgeving.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Antwoord 24/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3981 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Schoonmaaksector - Zwartwerk.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 2/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-3982 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Anderstalige werklozen - Weigeringen om taallessen te volgen - Overzending van de dossiers door de VDAB aan de RVA - Opvolging door de RVA.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3983 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Bewaakte fietsstallingen - Proefprojecten.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 4/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-3984 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Gratis parkeren - Proefproject.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 24/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3985 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Stationsperron Overpelt.
  Verzending vraag 20/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 3/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3986 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 - Advies van de Raad van State.
  Verzending vraag 27/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 15/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1197
3-3987 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rusland - Mensenrechten - Controle op niet-gouvernementele organisaties (ngo's).
  Verzending vraag 27/12/2005
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1224
3-3988 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Verspreiding van niet-geadresseerde racistische pamfletten.
  Verzending vraag 27/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 7/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1231
3-3989 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Het regime van Saddam Hoessein - Smeergeld - Betrokkenheid van Belgische ondernemingen - Volcker-rapport.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Voorlopig antwoord 23/1/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-3854
3-3990 Destexhe Alain (MR) Eerste minister  
  Resolutie van de Senaat betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest (3-771) - Concrete acties van de regering.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Antwoord 17/1/2006
  Beslissing niet publicatie 17/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3991
3-3991 Destexhe Alain (MR) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Resolutie van de Senaat betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest (3-771) - Concrete acties van de regering.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3990
3-3992 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen - Sectiechef bij FinanciŽn 32S1.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 16/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3993 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procedure van gezinshereniging - Vertrouwensadvocaten - Aanwijzing en opdracht.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Antwoord 7/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3994 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Handel in lichte wapens - Standpunt van BelgiŽ en van de Europese Unie.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3995 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Filmkeuring - Keuring van andere culturele dragers - Bevoegdheid van de federale overheid.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Rappel 17/5/2006
  Verzending vraag 17/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-3996 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vrije beroepen - Advocaten - Marktwerking - Doorbraak van monopolies.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3999
3-3997 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Vrije beroepen - Advocaten - Marktwerking - Doorbraak van monopolies.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Beslissing niet publicatie 2/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3999
3-3998 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vrije beroepen - Advocaten - Marktwerking - Doorbraak van monopolies.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Antwoord 10/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3999
3-3999 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Vrije beroepen - Advocaten - Marktwerking - Doorbraak van monopolies.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Antwoord 27/1/2006
  Beslissing niet publicatie 27/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3998
3-4000 Anseeuw Stťphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Roerende voorheffing - Vrijstellingen voor beroepsbeleggers - Terugwerkende kracht.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006