Annemie Van de Casteele - VLD
 
Eresenator
 
Geboren te Beernem op 15 mei 1954

Licentiate in de farmaceutische wetenschappen (UGent)
Licentiate in de staats- en bestuurswetenschappen (UGent)

Apotheker

1983-1999 : gemeenteraadslid (Affligem)
1993-1995 : lid van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst
1993-1998 : lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
1995-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1995-1999 : voorzitster van de VU-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
2001-2002 : voorzitster van SPIRIT
2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Officier in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 8 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007