Vraag om uitleg nr. 3-1197

3-1197 Sabine de Bethune (CD&V) 1/12/2005
  het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3986
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1305