Jacques Germeaux - VLD
 
Geboren te Genk op 11 mei 1956

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (VUB)

Huisarts

1995-2006 : gemeenteraadslid (Genk)
2001-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2006 : gecoöpteerd senator

2003-2006 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2006-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers


Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-22/7/2004 Eerste ondervoorzitter Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-22/7/2004 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-8/3/2006 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-8/3/2006 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-8/3/2006 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-8/3/2006 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-1/8/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-8/3/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
5/2/2004-18/11/2004 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
18/11/2004-19/5/2005 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/11/2004-8/3/2006 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
27/1/2005-8/3/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
16/3/2006-2/5/2007 Lid Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden : afvaardiging Kamer