Schriftelijke vragen van 3-3001 tot 3-3100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-3001 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aanvullende Overeenkomst van 20 november 2002 met BraziliŽ inzake het vermijden van dubbele belasting en de regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen - Publicatie - Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 16/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2988
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-939
3-3002 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale wetenschappelijke instellingen - Kunstverzamelingen - In bewaargeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen.
  Verzending vraag 13/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-977
3-3003 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) - Erkenning.
  Verzending vraag 13/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Rappel 29/9/2005
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-959
3-3004 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kunst- en Wetenschapsfeest - Deelname - Budget - Organisatie.
  Verzending vraag 14/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-961
3-3005 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kunstwerken in bezit van de federale overheid - Bruikleen en bewaargeving - Actualisatie van de wet- en regelgeving.
  Verzending vraag 14/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 14/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-976
3-3006 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders ten aanzien van de handelingen van hun kinderen - Artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek - Hervorming - Stelsel van objectieve aansprakelijkheid.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3007 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Politierechtbank van Doornik - Benoeming van een derde magistraat - Gebrek aan versterking bij de griffie.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 25/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3008 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Print shop - Toestand van het personeel.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-3009 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Informatie van de burger en opdrachten - Personeel - Situatie.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3010 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Persoon fiscaal ten laste - Student - Specifieke arbeidsovereenkomst voor studenten - Bruto- of netto- inkomen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-3011 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl - Samenwerking in douanezaken - Technische regeling - Implementering.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 12/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
3-3012 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belasting op de inverkeerstelling - Afschaffing - Voorstel van de Europese Commissie - Vervangende belasting.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3013
3-3013 Brotcorne Christian (cdH) minister van Mobiliteit  
  Belasting op de inverkeerstelling - Afschaffing - Voorstel van de Europese Commissie - Vervangende belasting.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 23/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3012
3-3014 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - AbsenteÔsme - Cijfers - Controleprocedures.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 4/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-3015 Zrihen Olga (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  ColombiŽ - Wetsontwerp voor de gerechtigheid en de vrede - Standpunt van de Europese Unie.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-3016 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Familiale verzekeringspolissen - Dekkingsproblemen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3017 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Elektriciteit - Tarieven - Uitbreiding tot het weekeinde van de voordelige nachttarieven -Voornemens van de Vlaamse regering.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3018 Destexhe Alain (MR) minister van Werk  
  Dienstencheques - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Combinatie van taken.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 31/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3019 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  OCMW's - Sportcheques - Uitbreiding van de maatregel tot de jeugdbewegingen - Invoering van een jeugdcheque.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 20/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3020 Zrihen Olga (PS) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Wereldhandelsorganisatie (WTO) - Ministersconferentie in Hongkong in december 2005 - Houding van de Europese Unie en van BelgiŽ.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 25/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3021 Bousakla Mimount (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken - Vorderingen tot nietigverklaring - Tijdsduur van de procedure.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 24/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3022 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vervolging van rechtspersonen - Centraal strafregister voor bedrijven en VZW's - Mogelijke gevolgen inzake subsidiŽring en contracten.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Voorlopig antwoord 25/8/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3023 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtelijke opsporingsberichten - Verspreiding via media en internet - MinisteriŽle richtlijn - Toepassing en effect.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Voorlopig antwoord 26/7/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3024
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1032
3-3024 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtelijke opsporingsberichten - Verspreiding via media en internet - MinisteriŽle richtlijn - Toepassing en effect.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Beslissing niet publicatie 24/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3023
3-3025 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenispersoneel - Staking van de cipiers van Vorst - Overname van de taken door de lokale en federale politie.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3026
3-3026 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gevangenispersoneel - Staking van de cipiers van Vorst - Overname van de taken door de lokale en federale politie.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3025
3-3027 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  "Sackjacking" - Aantal gevallen - Aanhoudingen en vervolgingen - Bestrijding.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Voorlopig antwoord 23/8/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3028
3-3028 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  "Sackjacking" - Aantal gevallen - Aanhoudingen en vervolgingen - Bestrijding.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3027
3-3029 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Poliomyelitis - Niet-naleving van de verplichte inenting - Veroordelingen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Voorlopig antwoord 23/8/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 2/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3030
3-3030 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Poliomyelitis - Niet-naleving van de verplichte inenting - Veroordelingen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 15/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3029
3-3031 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Kinderopvang - Aftrekbare uitgaven - Feitelijke discriminatie tussen het Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3032 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Elektronische belastingaangifte ("Tax-on-Web") - Toepassing inzake de personenbelasting en de vennootschapsbelasting - Berekeningsmodule - Beschikbaarheid van een Duitse module.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3033 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Stookoliefonds - BTW-inkomsten voor de federale overheid - Heffing ten laste van de consumenten.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-3034 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Bliksembeveiliging van overheidsgebouwen en privť-woningen - Aantal beveiligde gebouwen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 30/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3036
3-3035 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bliksembeveiliging van overheidsgebouwen en privť-woningen - Aantal beveiligde gebouwen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3036
3-3036 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Bliksembeveiliging van overheidsgebouwen en privť-woningen - Aantal beveiligde gebouwen - Maatregelen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3035
3-3037 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terreuraanslagen - Optimalisatie van de hulpverlening - Toereikendheid van de brandweerkorpsen en andere hulpdiensten in noodsituaties.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 3/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3038 Verreycken Wim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit in zwembaden en recreatieoorden - Strafbare feiten in 2003 en 2004 - Aantal interventies van de lokale politie - Bijstand vanwege de federale politie.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3039 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerpersoneel - Verlof voorafgaand aan de pensionering - Regeling vanaf 1 januari 2005.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 29/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3040 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dringende medische hulpverlening - Mogelijke bevoegdheidsoverheveling van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid - Overleg inzake het koninklijk besluit over de rampenplannen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3041
3-3041 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dringende medische hulpverlening - Mogelijke bevoegdheidsoverheveling van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid - Overleg inzake het koninklijk besluit over de rampenplannen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3040
3-3042 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Namaakkledij - Nagemaakte merken - Producerende landen - Maatregelen tegen de verhandeling.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Doorverwijzing vraag 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-3286
3-3043 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische chirurgie - Risico's van rimpeltherapie met permanente vullers - Richtlijnen - Mogelijk verbod.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3044 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Autopsies en post mortem-onderzoeken - Kosten - Terugbetaling door het RIZIV.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3045 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Protonpompinhibitoren (PPI's) - Regels voor de terugbetaling - Gastroscopisch onderzoek - Evolutie van de RIZIV-uitgaven.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3046 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eerstelijnsgezondheidszorg - Promotie van de huisarts bij allochtonen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3047 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rolstoelen - Aanvragen voor terugbetaling - Verhuursysteem - Noden van de gebruikers.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 4/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3048 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschiktheid - Evolutie sinds 1960 - Verband tussen arbeidsongeschiktheid en het gebruik van medicijnen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3049
3-3049 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid - Evolutie sinds 1960 - Verband tussen arbeidsongeschiktheid en het gebruik van medicijnen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 29/8/2005
  Beslissing niet publicatie 29/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3048
3-3050 Anseeuw Stťphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische zieken - Geringe arbeidsdeelname - Oorzaken - Maatregelen ter verbetering.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Rappel 6/6/2006
  Verzending vraag 7/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Rappel 19/9/2006
  Verzending vraag 19/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3051
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2020
3-3051 Anseeuw Stťphanie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische zieken - Geringe arbeidsdeelname - Oorzaken - Maatregelen ter verbetering.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 1/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3050
3-3052 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Verslag van het Rekenhof - Vastgestelde tekortkomingen.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3053 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Stookoliefonds - Aantal gebruikers - Vergoedingen - Aanwending van de BTW-inkomsten.
  Verzending vraag 15/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Rappel 22/3/2006
  Verzending vraag 22/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-3054 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Computervirussen - Misbruik van menselijke drama's - "London Terror Movie".
  Verzending vraag 15/7/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-3055 Thijs Erika (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersveiligheid - Kinderzitjes - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/20/EG van 8 april 2003.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-963
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1050
3-3056 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Aanslagbiljet - Indiening van een bezwaarschrift - Gebruikelijk bewijsstuk - Rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Namen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3057 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Kosten van kinderopvang - "Algemene" en specifieke vakantiekampen - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 28/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3058 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  G8-top van Gleneagles - Aankondiging van de kwijtschelding van de schulden van bepaalde landen - Verklaring van de Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3059
3-3059 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  G8-top van Gleneagles - Aankondiging van de kwijtschelding van de schulden van bepaalde landen - Verklaring van de Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bewindvoerders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3058
3-3060 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terrorisme - Stations en metrostations - Veiligheidsorganisatie.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Rappel 20/4/2006
  Verzending vraag 20/4/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Antwoord 7/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-3061 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl - Douanesamenwerking - Technische regeling -Toepassing.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-3062 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Deelname aan de stemming van Belgen die in het buitenland verblijven - Wetten van 18 december 1998 en van 7 maart 2002 - Toepassing.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 14/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-3063 Galand Pierre (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking - Voorstel tot cofinanciering van de NGO's voor 2006.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Antwoord 23/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3064 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Straatcriminaliteit - Fietsdiefstallen - Stijging van het aantal meldingen en gevallen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3065
3-3065 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Straatcriminaliteit - Fietsdiefstallen - Stijging van het aantal meldingen en gevallen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 1/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3064
3-3066 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Nationale Delcrederedienst - Oprichting van een naamloze vennootschap naast de parastatale - Personeel.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 10/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3067 Martens Bart (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemotoriseerde vierwielers ('quads') - Geluidsnormen - Overtredingen - Toelating tot de bebouwde kom.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 23/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3068
3-3068 Martens Bart (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Gemotoriseerde vierwielers ('quads') - Geluidsnormen - Overtredingen - Toelating tot de bebouwde kom.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 28/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3067
3-3069 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Legerpersoneel - Verlofregeling 'Gezin en Arbeid' - Tijdskrediet en thematische verloven - Aandeel van mannen en vrouwen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 31/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3070 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) - Classificatie in de index van ziekten en diagnoses - Toepassing door privť-verzekeringsmaatschappijen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 9/5/2006
  Verzending vraag 9/5/2006
  Antwoord 29/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-3071 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kunstverzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken - Kunstwerken waarvan de eigendomstitel niet duidelijk is - Aankoopbedrag en huidige waarde.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3072 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kunstwerken in bezit van de federale overheid die in bruikleen werden gegeven - Restauratiekosten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3073 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Apotheken - Openings- en sluitingsuren - Mogelijke inbreuk op de vrije concurrentieregels - Positie van de Raad voor mededinging.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 7/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3074 Chevalier Pierre (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij - Wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 - Aansprakelijkheidsregime.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3075 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  PC-privť-programma - Onderzoek naar de toepassing in het bedrijfsleven.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3076
3-3076 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  PC-privť-programma - Onderzoek naar de toepassing in het bedrijfsleven.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3075
3-3077 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische dossiers - Toegang via het internet - Pilootprojecten - Vermindering van het aantal medische fouten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 23/12/2006
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-3078 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rusthuizen - SubsidiŽring - Schaalvoordelen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 7/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3079 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaccins - Protocol-akkoord van 20 maart 2003 tussen de gemeenschappen en de federale overheid - Terugbetaling en beschikbaarstelling van het pneumokokkenvaccin.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 8/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-3080 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Sociaal statuut - Achterstallige RIZIV-bijdragen - Bekendmaking van de koninklijke besluiten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3081 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorgberoepen - Beroepsactiviteit in het kader van de ziekteverzekering- Sociaal statuut - RIZIV-bijdragen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3082 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorgberoepen - Sociale voordelen - Verschillende behandeling van apothekers en tandartsen.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3083 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Einde van de beroepsloopbaan - Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3085
3-3084 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Einde van de beroepsloopbaan - Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3085
3-3085 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Einde van de beroepsloopbaan - Gelijkgestelde periodes inzake de pensioenrechten.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 30/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3084
3-3086 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Dienstencheques - Gebruik in de strijksector - Convenant met de Federatie van Belgische Textielverzorging en de strijkateliers.
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 1/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3087 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  "Dodehoekongevallen" - Radardetectiesysteem "Vorad".
  Verzending vraag 20/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 14/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3088 Destexhe Alain (MR) Eerste minister  
  Nationale Plantentuin in Meise- Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Antwoord 23/8/2005
  Beslissing niet publicatie 23/8/2005
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-3283
Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 3-3282
3-3089 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Intercommunales - Neerleggen van de balans bij de Nationale Bank.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Antwoord 9/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-3090 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Centraal Wapenregister (CWR) - Overleden wapenbezitters - Wapens die in het bezit zijn gekomen van de Staat - In beslag genomen wapens.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Voorlopig antwoord 13/9/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1029
3-3091 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  XTC-kwaliteitstests - Participatie van de federale overheid - Verenigbaarheid met de strafbaarstelling van XTC.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3093
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1551
3-3092 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  XTC-kwaliteitstests - Participatie van de federale overheid - Verenigbaarheid met de strafbaarstelling van XTC.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3093
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1551
3-3093 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  XTC-kwaliteitstests - Participatie van de federale overheid - Verenigbaarheid met de strafbaarstelling van XTC.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3092
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1551
3-3094 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Stookolietanks - Verwijdering - Toepasselijk BTW-tarief bij overschakeling naar milieuvriendelijke energiebronnen.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Antwoord 30/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-3095 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Opleiding voor een rijbewijs C - Samenwerking met het ministerie van Landsverdediging inzake niet-operationele politietaken.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3096 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieke vluchtelingen - Terugreizen naar het land van herkomst - Mogelijke betrokkenheid bij terroristische of drugsgerelateerde activiteiten.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 21/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3097
3-3097 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Politieke vluchtelingen - Terugreizen naar het land van herkomst - Mogelijke betrokkenheid bij terroristische of drugsgerelateerde activiteiten.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Antwoord 6/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3096
3-3098 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gehandicapte personen - Parkeerkaarten - Vermelding van naam en adres - Andere identificatiemogelijkheden.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 26/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3099
3-3099 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapte personen - Parkeerkaarten - Vermelding van naam en adres - Andere identificatiemogelijkheden.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Antwoord 8/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3098
3-3100 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedselvergiftigingen tijdens de zomermaanden - Salmonellabesmettingen - Geografische spreiding - Bekendmaking van sterftecijfers.
  Verzending vraag 3/8/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005