Pierre Galand - PS
 
  website: www.pierregaland.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Ukkel op 28 juli 1940

Gegradueerde in de sociale wetenschappen (Cardijn Instituut)
Licentiaat in de economische wetenschappen (UCL)
Baccalaureus in de wijsbegeerte (UCL)

Gewezen docent (ISCO)
Lector en raadgever van de coöperatierector (ULB)

1967-1996 : secretaris-generaal van OXFAM België
1970-1985 : voorzitter van het Nationaal actiecomité voor de vrede en de ontwikkelingssamenwerking
1973-1980 : voorzitter van het Nationaal Comité Chili
1975-1990 : lid van het Secrétariat international de la Sécurité et de la Coopération internationale
1982-1985 : voorzitter van het Verbindingscomité van de ONG's met de Europese Unie
Sinds 1986 : voorzitter van de Belgisch-Palestijnse Vereniging
1994-2002 : voorzitter van het Nationaal centrum voor ontwikkelingssamenwerking (NCOS)
Sinds 1998 : voorzitter van de Wereldorganisatie tegen Foltering - Europa
Sinds 1999 : voorzitter van de association belge des Amis du Monde diplomatique
Sinds 2002 : voorzitter van de fondation Laïcité et Humanisme en Afrique central
2003-2007 : gecoöpteerd senator
Sinds 17 maart 2007 : voorzitter van het Centre d'Action Laïque


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-22/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
22/1/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
9/2/2004-2/5/2007 Voorzitter Bijzondere commissie "Globalisering"
11/1/2005-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging