Auteurs- en sprekersregister betreffende "D'haeseleer Guy" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afstamming - Vaststelling - Gebruik van DNA-test - Cijfers (6-1324)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1324
Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie (6-1716)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1716
Arbeiders - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik (6-1439)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1439
Asbestfonds - Rechthebbenden op tegemoetkomingen - Aantal (6-1103)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1103
Asbestfonds - Tegemoetkoming - Aanvragen (6-1101)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1101
Asbestfonds - Vergoedingen - Cijfers (6-1102)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1102
Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Gebruik (6-1440)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1440
Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken (6-1118)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1118
Belgische luchthavens - Noodlandingen - Aantal (6-1301)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1301
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Aanvragen (6-1310)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1310
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Procedures (6-1311)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1311
Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven (6-1312)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1312
Brandstoffen- Kwaliteit - Controles (6-1376)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1376
Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen (6-1296)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1296
Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen (6-2316)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2316
Cel Vermiste Personen - Werking (6-1457)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1457
Cel Vermiste Personen - Werking (6-2337)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2337
Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten (6-1361)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1361
Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten (6-2325)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2325
Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) - Belgisch Staatsblad - Publicatie - Achterstand (6-1770)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1770
Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Achterstand - Cijfers - Maatregelen (6-1264)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1264
Comitť P - Klachten wegens racisme (6-1297)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1297
Comitť P - Klachten wegens racisme (6-2317)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2317
Comitť P - Klachten wegens racisme - Misbruik (6-1755)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1755
Comitť P - Klachten wegens racisme - Misbruik (6-2341)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2341
Derdelanders - Niet-Europese werknemers - Illegale tewerkstelling (6-1763)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1763
Dienstencheques - Tewerkgestelde werknemers - Werkverlating - Aanpak - Sanctionering (6-1467)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1467
Douanediensten - Mobiele scanners - Aantal - Gebruik - Resultaten (6-1109)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1109
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Guy D'haeseleer, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
FOD Sociale Zekerheid - Sociale Inspectie - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie (6-1476)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1476
FOD Werkgelegenheid - Dienst toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie (6-1475)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1475
Federale administraties - Telewerk - Cijfers (6-1106)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1106
Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap - Personeelsbeleid - Personeel met een arbeidscontract van bepaalde duur - Ontslag - Nieuw aan te werven personeel in het kader van een startbaanovereenkomst (6-1110)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1110
Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap - Personeelsbeleid - Personeel met een arbeidscontract van bepaalde duur - Ontslag - Nieuw aan te werven personeel in het kader van een startbaanovereenkomst (6-1111)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-1111
Federale overheidsdiensten (FOD), programmatorische overheidsdiensten (POD) en autonome overheidsbedrijven - Vakorganisaties - Representativiteit - Vaststelling (6-1105)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1105
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1391
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1392)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1392
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1393)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1393
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1394)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1394
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1395)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1395
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1396)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1396
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1397)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1397
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1398)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1398
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1399)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1399
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1400)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1400
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1401)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1401
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1402)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1402
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1403)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1403
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1404
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1405)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1405
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1406)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1406
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1407)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1407
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-1408)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1408
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-2327)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2327
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-2328)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2328
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-2329)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2329
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-2330)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2330
Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling (6-2331)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2331
Fonds voor arbeidsongevallen - Illegalen - Dossiers (6-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1120
Fonds voor arbeidsongevallen - Illegalen - Dossiers (6-1121)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1121
Fondsen voor bestaanszekerheid - Inning van bijdragen - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) (6-1329)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1329
Gehandicapten - Uitkeringen - Zwendel in valse attesten - Gerechtelijke procedures - Stand van zaken - Cijfers (6-1124)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 6-1124
Gemeenschappen en gewesten - Schulden aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Zaken voor de rechtbanken - Aantal (6-1711)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1711
Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen (6-1300)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1300
Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen (6-2320)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2320
Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties (6-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1325
Gevangenissen - Druggebruik - Cijfers - Maatregelen (6-1321)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1321
Gevangenissen - Moorden - Aantal (6-1280)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1280
Gevangenissen - Overbevolking - Cijfers - Maatregelen (6-1322)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1322
Gevangenissen - Zelfmoorden - Aantal - Strijd - Beleidsmaatregelen (6-1281)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1281
Illegaal verblijvende onderdanen van derde landen - Tewerkstelling - Inbreuken - Strafsancties (6-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1119
Illegale tewerkstelling van derdelanders - RepatriŽring - Kosten (6-1250)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1250
Illegale tewerkstelling van derdelanders - RepatriŽring - Kosten (6-2313)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2313
Illegale tewerkstelling van derdelanders - Strafsancties - Cijfers (6-1249)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1249
Innovatiepremie - Cijfers (6-1472)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1472
Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen (6-1767)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1767
LIMOSA-systeem - Meldingsplicht - Niet-naleving - Controles - Strafrechtelijke sancties (Buitenlandse werknemer) (6-1104)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1104
Milieudelicten - Vervolging - Cijfers - Maatregelen (6-1323)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1323
Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Bestraffing - Aangepaste wetgeving (6-1468)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1468
NMBS - Treinbestuurders - Treinbegeleiders - Seingevers - Tekort (6-1760)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1760
Nationale Loterij - Het niet inwisselen van winnende krasbiljetten - Trekkingsspelen - Het niet innen van winst (6-1107)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1107
Nationale Loterij - Trekkingsspelen en krasbiljetten - Omzet - Winstkansen (6-1108)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1108
Nummerplaten - Verlies - Diefstal (6-1427)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1427
Obesitas - Vermageringsoperaties - Medische gevolgen - Mortaliteitscijfers (6-1331)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1331
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (6-1757)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1757
Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (6-2343)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2343
Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering - Statuut - Cijfers (6-1252)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1252
Onroerende goederen - Buitenland - Uitwisseling van gegevens (6-1759)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1759
Onroerende goederen - Buitenland - Uitwisseling van gegevens (6-2345)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2345
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-363/4
p. 1 6-363/4 p. 1 (PDF)
Opleidingsinspanningen - Evolutie - Sectoren met onvoldoende inspanningen - Extra bijdrage - Cijfers (6-1170)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1170
Overgewicht - Remedie - Operaties - Evolutie - Cijfers - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Kosten - Terugbetaling (6-1330)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1330
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1409)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1409
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1410)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1410
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1411)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1411
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1412)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1412
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1413)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1413
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1414)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1414
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1415)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1415
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1416)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1416
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1417)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1417
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1418)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1418
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1419)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1419
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1420)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1420
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1421)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1421
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1422)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1422
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1423)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1423
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1424)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1424
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1425)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1425
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-1426)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1426
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-2332)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2332
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-2333)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2333
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-2334)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2334
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-2335)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 6-2335
Overheidsbedrijven - Sportsponsoring (6-2336)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2336
Pensioen - Verblijfsvoorwaarde in BelgiŽ - Uitzonderingen - Internationale overeenkomsten - Cijfers - Evolutie (6-1434)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1434
Pensioen - Voorwaarden - Verblijf in BelgiŽ - Uitzonderingen (6-1769)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1769
Pensioenen - Berekening - Gelijkgestelde periodes - Cijfers (6-1117)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1117
Pensioenen - Toegelaten arbeid - Overschrijding van de grenzen - Vermindering en schorsing van het pensioen (6-1433)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1433
Pensioenleeftijd - Werken na vijfenzestig jaar - Cijfers (6-1435)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1435
Pittabars en aanverwante eetgelegenheden - Voedselcontroles - Inbreuken op de voedselhygiŽne - Sancties (6-1332)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1332
Politieambtenaren - Lokale verkiezingen - Kandidaatstelling (6-1676)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1676
Politieambtenaren - Lokale verkiezingen - Kandidaatstelling (6-2338)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2338
Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek (6-1360)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1360
Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek (6-1756)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1756
Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek (6-2324)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2324
Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek (6-2342)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2342
Politiezones - Fusies (6-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1349
Politiezones - Fusies (6-2321)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2321
Politiezones - Tekort aan politie-inspecteurs (6-1351)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1351
Politiezones - Tekort aan politie-inspecteurs (6-2322)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2322
Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes (6-1768)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1768
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Vorderingen - Verjaring - Overschrijden van de grenzen voor toegelaten arbeid (6-1438)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1438
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Inspectiedienst - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie (6-1474)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1474
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Dienst Controle - Werking (6-1253)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1253
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Werkloosheid - Controle op gezinstoestand - Thuiscontroles - Federale ombudsman - Klachten - Aantal - Inhoud - Behandeling - Procedure - Termijn (6-1200)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1200
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Privigen - Terugbetaling (6-1463)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1463
Rookverbod - Openbare lokalen - Controle (6-1766)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1766
Slaapapneu - Behandeling - CPAP-toestellen - Terugbetaling (6-1765)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1765
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten (6-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1551
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (6-1530)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1530
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (6-1531)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1531
Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal (6-1532)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
SV 6-1532
Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken (6-1088)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1088
Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken (6-2312)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2312
Sociale inspecteurs - Agressie - Toename - Maatregelen (6-1320)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1320
Sociale inspecteurs - Gevallen van ę†bedreiging†Ľ of ę†aanval†Ľ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen (6-1122)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1122
Sociale inspecteurs - Gevallen van ę†bedreiging†Ľ of ę†aanval†Ľ - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen (6-1123)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1123
Stakingen - BeŽindiging - Eenzijdige verzoekschriften - Indiening - Aantal - Afloop (6-1713)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1713
Stakingen - Erkenning door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers (6-1198)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1198
Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie - Bestraffing - Mogelijke aanpassing van de wetgeving (6-1263)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1263
Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag (6-1169)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1169
Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal (6-1298)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1298
Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal (6-2318)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2318
Syndicalisatiegraad in BelgiŽ - Overzicht (6-1199)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1199
Systeem van de seniorvakantie - Gebruikers - Aantal - Uitkeringen - Jaarlijkse kostprijs - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) (6-1156)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1156
Tabaksbedrijven - Reclame en sponsoring - Verbod (6-1764)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1764
Tabaksbedrijven - Verbod op reclame en sponsoring (6-1350)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1350
Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (6-1758)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1758
Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie (6-2344)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2344
Telewerk - Evolutie (6-1456)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1456
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2369)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-2369
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2370)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2370
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2371)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2371
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2372)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2372
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2373)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2373
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2374)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
   Antwoord
SV 6-2374
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2375)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 6-2375
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2376)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-2376
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2377)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2377
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2378)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 6-2378
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2379)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-2379
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2380)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2380
Toekenning van federale subsidies aan gemeenten (6-2381)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 6-2381
Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie (6-1155)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1155
Trekkingsspelen - Niet-ingewisselde winnende krasbiljetten - Niet-geÔnde winsten (6-1754)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw WilmŤs, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1754
Vakorganisaties - Statuut van onderneming in moeilijkheden (6-1232)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1232
Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen (6-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1377
Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen (6-2326)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2326
Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal (6-1282)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1282
Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal (6-2314)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2314
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan (6-1279)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1279
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan (6-1283)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1283
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan (6-2315)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2315
Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan (6-1712)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1712
Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan (6-1717)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1717
Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel (6-1359)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1359
Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel (6-2323)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2323
Voorsel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (6-170)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-170/1
p. 1-3 6-170/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (6-177)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-177/1
p. 1-5 6-177/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen (6-344)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-344/1
p. 1-3 6-344/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 66 van het reglement van de Senaat ten einde de senatoren voldoende tijd te geven kennis te nemen van de informatieverslagen voor de bespreking ervan in plenaire vergadering (6-242)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-242/1
p. 1-3 6-242/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augsutus 1980 wat het archiefwezen betreft (Overdracht naar de Gemeenschappen) (6-164)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-164/1
p. 1-7 6-164/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de overdracht van de bevoegdheid inzake het bepalen van de eedformule (Constitutieve autonomie van de Parlementen van de Gewesten en de Gemeenschappen) (6-168)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-168/1
p. 1-3 6-168/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het volledige beleid en de organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn over het hevelen naar de Gemeenschappen (6-169)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-169/1
p. 1-3 6-169/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (6-218)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-218/1
p. 1-7 6-218/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat het ernegiebeleid betreft (Volledige regionalisering van het energiebeleid) (6-34)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-34/1
p. 1-3 6-34/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat het rijbewijs en de rijopleiding betreft (Volledige overheveling van de rijopleiding en het rijbewijs naar de Gewesten) (6-167)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en van de heer Guy D'haeseleer
6-167/1
p. 1-5 6-167/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de afschaffing van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en de invoering van poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad (6-248)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-248/1
p. 1-12 6-248/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie om het samenwerkingsakkoord tot oprichting van het Agentschap voor buitenlandse handel op te zeggen (6-219)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-219/1
p. 1-5 6-219/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (6-277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-277/1
p. 1-26 6-277/1 p. 1-26 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (6-166)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-166/1
p. 1-6 6-166/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de splisting van de sociale zekerheid (6-163)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-163/1
p. 1-9 6-163/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van 44 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-47)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-47/1
p. 1 6-47/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van Titel III, Hoofstuk III, Adfeling II, van de Grondwet inzake de afschaffing van de titel van Minister van Staat (6-171)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-171/1
p. 1-3 6-171/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-83)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-83/1
p. 1 6-83/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (6-174)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-174/1
p. 1-3 6-174/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-84)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-84/1
p. 1 6-84/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127, ß 1, 2į, van de Grondwet inzake het onderwijs (Overheveling naar de Gemeenschappen van de bevoegdheden inzake bepaling van begin en einde van de leerplicht, inzake vaststelling van de minimale voorwaarden voor het uitreiken van diploma's en inzake de pensioenregeling) (6-38)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-38/1
p. 1-5 6-38/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-85)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-85/1
p. 1 6-85/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-86)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-86/1
p. 1 6-86/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-87)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-87/1
p. 1 6-87/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-88)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-88/1
p. 1 6-88/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-89)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-89/1
p. 1 6-89/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet wat de procedure tot herziening van de Grondwet betreft (6-165)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-165/1
p. 1-4 6-165/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-90)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-90/1
p. 1 6-90/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-91)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-91/1
p. 1 6-91/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-92)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-92/1
p. 1 6-92/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Handelsreclame - Religie - Cultuur - Geneesheren) (6-257)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-257/1
p. 1-5 6-257/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-44)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-44/1
p. 1-4 6-44/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-102)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-102/1
p. 1 6-102/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-45)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-45/1
p. 1 6-45/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43, ß 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-46)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-46/1
p. 1 6-46/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken (6-172)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-172/1
p. 1-2 6-172/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-48)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-48/1
p. 1 6-48/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-49)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-49/1
p. 1 6-49/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-50)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-50/1
p. 1 6-50/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-51)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-51/1
p. 1 6-51/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-52)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-52/1
p. 1 6-52/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-53)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-53/1
p. 1 6-53/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-54)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-54/1
p. 1 6-54/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-55)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-55/1
p. 1 6-55/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-56)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-56/1
p. 1 6-56/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-103)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-103/1
p. 1 6-103/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-57)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-57/1
p. 1 6-57/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-58)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-58/1
p. 1 6-58/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-59)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-59/1
p. 1 6-59/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-60)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-60/1
p. 1 6-60/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-61)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-61/1
p. 1 6-61/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-62)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-62/1
p. 1 6-62/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-63)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-63/1
p. 1 6-63/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-64)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-64/1
p. 1 6-64/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-65)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-65/1
p. 1 6-65/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-66)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-66/1
p. 1 6-66/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-67)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-67/1
p. 1 6-67/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-68)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-68/1
p. 1 6-68/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-69)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-69/1
p. 1 6-69/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-70)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-70/1
p. 1 6-70/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-71)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-71/1
p. 1 6-71/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-72)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-72/1
p. 1 6-72/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-73)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-73/1
p. 1 6-73/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-74)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-74/1
p. 1 6-74/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-75)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-75/1
p. 1 6-75/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-76)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-76/1
p. 1 6-76/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-77)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-77/1
p. 1 6-77/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-78)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-78/1
p. 1 6-78/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-79)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-79/1
p. 1 6-79/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-104)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-104/1
p. 1 6-104/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-80)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-80/1
p. 1 6-80/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-81)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-81/1
p. 1 6-81/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft (Zie ook doc. 5-2430) (6-35)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-35/1
p. 1-10 6-35/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 39bis, 41, 134 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken (6-173)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-173/1
p. 1-3 6-173/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiÍ (Intrekking) (6-176)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-176/1
p. 1-4 6-176/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk III, afdeling II, van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad (6-175)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-175/1
p. 1-4 6-175/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel IX, artikel 1, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (6-105)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
6-105/1
p. 1 6-105/1 p. 1 (PDF)
Werkloosheid - Controle - Systeem van verblijfsbewijzen - Werking (6-1233)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1233
Werkloosheidsverzekering - Prestaties in het buitenland - Toelating - Controles (6-1761)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1761
Werkloosheidsverzekering - Zeevissersfonds - Erkenning van zeevissers - Evolutie (6-1171)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1171
Werklozen - Beschikbaarheid - Gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten - Transmissie van gegevens aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Sancties - Cijfers (6-1251)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1251
Werklozen - Gezinssituatie - Controles - Aantal (6-1762)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1762
Werklozen - Toelating om studies te volgen met volledig leerplan (6-1234)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1234
Werknemersorganisaties - Werkloosheidsverzekering - Uitbetalingsinstellingen - Erkenning - Cijfers (6-1154)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1154
Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers (6-1262)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1262
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal (6-1715)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1715
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal (6-2340)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2340
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Toepassing ten aanzien van de clubleiding (6-1299)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1299
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Toepassing ten aanzien van de clubleiding (6-2319)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2319
Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing (6-1714)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1714
Wet van 21†december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing (6-2339)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'haeseleer aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 6-2339
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae van de mandatenlijst tot de leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van rechtspersonen waar de overheid een overheersende invloed uitoefent - Verbeterde controle door het Rekenhof en publicatie op de website - Publicatie van de vergoedingen) (6-408)      
  Amendement nr 15 van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer, ingediend na de goedkeuring van het verslag
6-408/5
p. 2-3 6-408/5 p. 2-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999