Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Nele Lijnen

173 resultaten

5-6 Nele Lijnen (Open Vld) 14/10/2010
  het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-23 Nele Lijnen (Open Vld) 19/10/2010
  het globaal medisch dossier en de derdebetalersregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-24 Nele Lijnen (Open Vld) 19/10/2010
  de verloning van jobstudenten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-26 Nele Lijnen (Open Vld) 21/10/2010
  de onaanvaardbare uitspraken van monseigneur Lťonard aangaande homoseksualiteit en aids
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-68 Nele Lijnen (Open Vld) 17/11/2010
  de burgerlijke partijstellingen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-19)
5-106 Nele Lijnen (Open Vld) 25/11/2010
  het blokkeren van Maestro-functie buiten Europa
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-107 Nele Lijnen (Open Vld) 25/11/2010
  de dringende noodzaak van een beter gecoŲrdineerd hiv- en aidsbeleid in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-20)
5-224 Nele Lijnen (Open Vld) 15/12/2010
  Smals en de taalwet inzake bestuurszaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
5-362 Nele Lijnen (Open Vld) 26/1/2011
  het coachingproject ten aanzien van uitgewezen gezinnen met kinderen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-72)
5-431 Nele Lijnen (Open Vld) 2/2/2011
  de moord op David Kato
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-611 Nele Lijnen (Open Vld) 1/3/2011
  het inzetten van extra wagons bij extra treinreizigers in volle spits
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-60)
5-972 Nele Lijnen (Open Vld) 19/5/2011
  de verkrachtingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/5/2011 (commissiehandelingen 5-73)
5-1341 Nele Lijnen (Open Vld) 13/10/2011
  de deontologie van de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-101)
5-1391 Nele Lijnen (Open Vld) 27/10/2011
  de intimidatie van Syrische opposanten in ons land
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3804
5-1430 Nele Lijnen (Open Vld) 8/11/2011
  de verkoop op afstand van geneesmiddelen voor dierlijk gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-1746 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2012
  de aanwezigheid en de opvolging van wapens van het type P90 en Minimi in LibiŽ
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5131
5-1747 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2012
  de impact van de levering en de aanwezigheid van Belgische vuurwapens in LibiŽ en in andere landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1778 Nele Lijnen (Open Vld) 12/1/2012
  het opsporen van wapentuig in LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/2/2012 (commissiehandelingen 5-130)
5-1821 Nele Lijnen (Open Vld) 25/1/2012
  het aanbieden van flexibele arbeidscontracten aan langdurig werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 31/1/2012 (commissiehandelingen 5-117)
5-1855 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2012
  de hongersnood in SomaliŽ en voedselhulp vanuit de lucht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 14/2/2012 (commissiehandelingen 5-122)
5-1869 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2012
  de organisatie van de World Outgames in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/4/2012 (commissiehandelingen 5-143)
5-1961 Nele Lijnen (Open Vld) 15/2/2012
  de aanbevelingen over de bijsturing van de wet inzake het pesten op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-1963 Nele Lijnen (Open Vld) 15/2/2012
  de voedselhulp
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2012 (commissiehandelingen 5-126)
5-1985 Nele Lijnen (Open Vld) 16/2/2012
  de verkoop op afstand van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-2023 Nele Lijnen (Open Vld) 1/3/2012
  de wapenleveringen aan Qatar en de doorvoer naar LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6132
5-2208 Nele Lijnen (Open Vld) 16/4/2012
  het terugvorderen van onterecht uitbetaalde RVA-uitkeringen aan personen met een vennootschap
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6575
5-2311 Nele Lijnen (Open Vld) 7/5/2012
  de evaluatie van het systeem van tegemoetkomingen voor mensen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2012 (commissiehandelingen 5-166)
5-2333 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2012
  de transvetzuren in voedingswaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6394
5-2397 Nele Lijnen (Open Vld) 12/6/2012
  SyriŽ en het Internationaal Strafhof
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6762
5-2605 Nele Lijnen (Open Vld) 31/10/2012
  de aanwezigheid van Belgische oorlogswapens in conflictgebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7486
5-2862 Nele Lijnen (Open Vld) 18/12/2012
  het ophelderen van verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-2863 Nele Lijnen (Open Vld) 18/12/2012
  het ophelderen van verkrachtingszaken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8491
5-2887 Nele Lijnen (Open Vld) 9/1/2013
  de schandalen in Duitsland rond orgaantransplantatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7952
5-2914 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2013
  het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8932
5-3001 Nele Lijnen (Open Vld) 24/1/2013
  het advies van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen over de medicatie tegen misselijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8225
5-3002 Nele Lijnen (Open Vld) 24/1/2013
  de ernstige sociale fraude met dienstencheques
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 5/2/2013 (commissiehandelingen 5-203)
5-3028 Nele Lijnen (Open Vld) 30/1/2013
  het maximum aantal verstrekkingen per dag bij kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8234
5-3119 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9123
5-3120 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  de anticonceptiepillen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3125 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  de controles op de slachting en het verwerken van vlees in Europa
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8927
5-3127 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2013
  het verzamelen en bewaren van het bewijsmateriaal bij seksuele misdrijven
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9005
5-3149 Nele Lijnen (Open Vld) 20/2/2013
  de fraude met Belgisch paardenvlees dat niet is geschikt voor consumptie
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8928
5-3212 Nele Lijnen (Open Vld) 28/2/2013
  de Belgische bijdragen aan de internationale programma's voor aidsbestrijding
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3230 Nele Lijnen (Open Vld) 28/2/2013
  het vredesverdrag en de stabiliteit in het Oosten van Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9129
5-3274 Nele Lijnen (Open Vld) 12/3/2013
  Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9133
5-3275 Nele Lijnen (Open Vld) 12/3/2013
  de verkiezingen in Kenia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9134
5-3364 Nele Lijnen (Open Vld) 26/3/2013
  de vertegenwoordiging van politieke fracties in de algemene vergadering van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8945
5-3371 Nele Lijnen (Open Vld) 26/3/2013
  het overmatig gebruik van medicijnen bij baby's en peuters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9216 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3372 Nele Lijnen (Open Vld) 26/3/2013
  het tekort aan spoedartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9217 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3431 Nele Lijnen (Open Vld) 17/4/2013
  het inzetten van fotoherkenningssoftware in de strijd tegen de bijstandsfraude
  minister van Werk
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8947
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8948
5-3449 Nele Lijnen (Open Vld) 23/4/2013
  cybercriminaliteit in de bankwereld
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8975
5-3450 Nele Lijnen (Open Vld) 23/4/2013
  de phishing van de website van de fiscus
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8976
5-3451 Nele Lijnen (Open Vld) 23/4/2013
  de vrijheid van niet-gouvernementele organisaties in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9148
5-3484 Nele Lijnen (Open Vld) 26/4/2013
  de strijd tegen sociale fraude op Europees vlak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :
Geherkwalificeerd als :
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10525Geherkwalificeerd als :
5-3503 Nele Lijnen (Open Vld) 2/5/2013
  de cyberoorlogvoering
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9455
5-3504 Nele Lijnen (Open Vld) 2/5/2013
  de killer robots
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9456
5-3529 Nele Lijnen (Open Vld) 7/5/2013
  de Nuvaring
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9230 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3530 Nele Lijnen (Open Vld) 7/5/2013
  de injecteerbare borstimplantaten en de borstkankerscreening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9231
5-3531 Nele Lijnen (Open Vld) 7/5/2013
  de nieuwe Lipolaser-afslankmethode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9232
5-3532 Nele Lijnen (Open Vld) 7/5/2013
  de behandeling van slokdarm- en maagkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9340
5-3561 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2013
  het coronavirus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9233 (Voorlopig antwoord (pdf))
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9234
5-3562 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2013
  de internationale wapenhandel en de doorvoer van Belgische wapens
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9545
5-3615 Nele Lijnen (Open Vld) 27/5/2013
  de zelfstandigen in bijberoep en het ouderschapsverlof
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3674 Nele Lijnen (Open Vld) 11/6/2013
  de duur van een antibioticabehandeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10170
5-3719 Nele Lijnen (Open Vld) 18/6/2013
  de cijfers inzake eetstoornissen bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10167
5-3720 Nele Lijnen (Open Vld) 18/6/2013
  de pro-ana websites
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10168
5-3721 Nele Lijnen (Open Vld) 18/6/2013
  het protocol met de mode-industrie in verband met te magere modellen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10169
5-3810 Nele Lijnen (Open Vld) 24/6/2013
  de verkiezingen in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9556
5-3811 Nele Lijnen (Open Vld) 24/6/2013
  het geweld en de xenofobie in Zuid-Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9557
5-3816 Nele Lijnen (Open Vld) 25/6/2013
  het coronavirus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10172
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10173
5-3828 Nele Lijnen (Open Vld) 26/6/2013
  de vrouwen in het diplomatiek korps
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9558 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-3829 Nele Lijnen (Open Vld) 26/6/2013
  glyfosaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  Vraag vervallen
5-3830 Nele Lijnen (Open Vld) 26/6/2013
  de aspergillusschimmel
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10174
5-3831 Nele Lijnen (Open Vld) 26/6/2013
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad inzake ichtiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10179
5-3847 Nele Lijnen (Open Vld) 1/7/2013
  de wapenhandel in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10450
5-3854 Nele Lijnen (Open Vld) 1/7/2013
  de wapenleveringen aan de rebellen in SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10451
5-4171 Nele Lijnen (Open Vld) 28/10/2013
  het ouderschapsverlof van de zelfstandigen in bijberoep
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10604
5-4172 Nele Lijnen (Open Vld) 28/10/2013
  het verslag van Smalls Arms Survey over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10883
5-4183 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de aanwezigheid van radioactieve gassen in gebouwen en woningen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7794Geherkwalificeerd als :
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10983
5-4184 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de kraambedpsychose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7740
5-4185 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7571
5-4186 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7568
5-4187 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de rechten van het kind in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7118
5-4188 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de illegale detentie van een parlementslid door de Congolese autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7117
5-4189 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de rondreis in Europa van M23-rebellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7026
5-4190 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de mentale weerbaarheidstraining voor politiepersoneel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6443
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10984
5-4191 Nele Lijnen (Open Vld) 30/10/2013
  de evolutie van het aantal alcoholvergiftingen bij minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-6166
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10650
5-4192 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10651
5-4193 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de cumulatie van gelegenheidsarbeid met studentenarbeid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10605
5-4194 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  het diagnosticeren van chronische ziekten door middel van een bloedtest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10652
5-4195 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de voedselfraude in Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10985
5-4196 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de chronische auto-immuunziekte lupus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10653
5-4197 Nele Lijnen (Open Vld) 4/11/2013
  de evolutie van de cybercriminaliteit in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
 
Geherkwalificeerd als :Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11014
5-4204 Nele Lijnen (Open Vld) 5/11/2013
  de invoering van de geregistreerde kassa met fiscale controlemodule
  minister van Werk
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10606
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10607
5-4207 Nele Lijnen (Open Vld) 5/11/2013
  het preventiebeleid binnen de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10654
5-4209 Nele Lijnen (Open Vld) 5/11/2013
  de genitale verminking van minderjarige meisjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10655
5-4255 Nele Lijnen (Open Vld) 18/11/2013
  de cyberveiligheid van het bankwezen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10527
5-4263 Nele Lijnen (Open Vld) 20/11/2013
  de gezondheidszorg en de levensstijl
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10659
5-4353 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de deelname aan de algemene staking
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5431
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10608 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4354 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7549
5-4355 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7552
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10988
5-4356 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7556
5-4357 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de grootschalige ICT-projecten
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7561
5-4358 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  cyberaanvallen en computerbeveiliging
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7572
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10677
5-4359 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de klachten inzake dierenwelzijn
  minister van Justitie
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8114
5-4360 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de obesitas
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8115
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10678
5-4361 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het paardenvlees uit RoemeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8124
5-4362 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het varkensvlees uit RoemeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8125
5-4363 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het rundsvlees uit RoemeniŽ
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8126
5-4364 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de conclusies van de auditverslagen van het Europees Voedsel- en Veterinair Bureau
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8174
5-4365 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het rundsvlees uit Bulgarije
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8176
5-4366 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de deelname aan de betoging van donderdag 21 februari 2013
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8299
5-4367 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de gezondheidsrisico's van infraroodstraling en infraroodverwarming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8610
5-4368 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de krokodildrug
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8660
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10679
5-4369 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  een munitiefabriek in Kenia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8661
5-4370 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de aangifte door werklozen en bruggepensioneerden van vakbondsbijdragen als beroepskosten
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8664
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11076
5-4371 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  een nieuwe test voor het detecteren van het Downsyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8754
5-4372 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  het leveren van medicijnen aan de inwoners van rusthuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8758
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10680
5-4373 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de privacy van personeelsleden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8828
5-4374 Nele Lijnen (Open Vld) 3/12/2013
  de privacy van personeelsleden
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8836
5-4381 Nele Lijnen (Open Vld) 4/12/2013
  het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10682
5-4382 Nele Lijnen (Open Vld) 4/12/2013
  het jachtopeningsbesluit van de Vlaamse regering inzake verwilderde katten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10683
5-4396 Nele Lijnen (Open Vld) 5/12/2013
  de prostitutie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10989
5-4553 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de gerichte cyberaanvallen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8994
5-4554 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de gerichte cyberaanvallen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8997
5-4555 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  een richtlijn voor de diagnose en de behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9051
5-4556 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de diagnose en de behandeling voor de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9052
5-4557 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9053
5-4558 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de traumapsychologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9060
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11049
5-4559 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de cybercriminaliteit vanuit Oost-Europa
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9103
5-4560 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9298
5-4561 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  minister van Werk
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9302
5-4562 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9303
5-4563 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de betoging van 6 juni 2013
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9306
5-4564 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de genetische screening van borst- en eierstokkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9315
5-4565 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de PIP-implantaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9318
5-4566 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de transporten over het spoor van chemische en giftige stoffen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9363
5-4567 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de diabetesmedecijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9366
5-4568 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de kinderbijslag voor kinderen van wie het woonland niet BelgiŽ is
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9371
5-4570 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de cybercriminaliteit en de havenbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9391
5-4571 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  het bijstandstoerisme
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9421
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11136
5-4572 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  het bijstandstoerisme
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9422
5-4573 Nele Lijnen (Open Vld) 13/12/2013
  de kinderbijslag voor kinderen van wie het woonland niet BelgiŽ is
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9370
5-4627 Nele Lijnen (Open Vld) 8/1/2014
  de uitbreiding van het ouderschapsverlof voor zelfstandigen in bijberoep
  minister van Werk
  beantwoord op 18/2/2014 (commissiehandelingen 5-285)
5-4716 Nele Lijnen (Open Vld) 3/2/2014
  de bestrijding van de domicilie- en de uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8886
5-4717 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9910
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11197
5-4718 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9903
5-4719 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de cybercriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9902
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11254
5-4720 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de nepartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9866
5-4721 Nele Lijnen (Open Vld) 4/2/2014
  de verkoop van paarden van de politie via Fin Shop
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9863
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11255
5-4781 Nele Lijnen (Open Vld) 11/2/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4802 Nele Lijnen (Open Vld) 18/2/2014
  het gebruik van stealth-sms of spookberichten door de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9822
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11256
5-4812 Nele Lijnen (Open Vld) 19/2/2014
  het onderzoek inzake de verspreiding van de ziekte van Lyme door dieren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11339
5-4841 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de gespecialiseerde centra voor de behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4842 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de sneltesten voor de opsporing van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4843 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11346
5-4844 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2014
  een antibioticakuur als behandeling van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11347
5-4863 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  het toekennen van RIZIV-nummers aan afgestudeerde kinesitherapeuten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9955
5-4864 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cybercriminaliteit op mobiele toestellen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10018
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11309
5-4865 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cybercriminaliteit op mobiele toestellen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10019
5-4866 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cybercriminaliteit op mobiele toestellen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10026
5-4867 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de aanwezigheid van de legionellabacterie in compostzakken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10032
5-4868 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de drugsbendes die cyberaanvallen organiseren op containerbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10140
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11310
5-4869 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cyberveiligheid van kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10146
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11311
5-4870 Nele Lijnen (Open Vld) 5/3/2014
  de cyberveiligheid van kerncentrales
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10147
5-4887 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de behandeling van het chronischevermoeidheidssyndroom en van de myalgische encefalomyelitis in de referentiecentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11351
5-4888 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de ziekte van Lyme en het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11352
5-4889 Nele Lijnen (Open Vld) 11/3/2014
  de ziekte van Lyme en de bloeddonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-297)
5-4919 Nele Lijnen (Open Vld) 17/3/2014
  de nieuwe regeling van de studentenarbeid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10273
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11283
5-4924 Nele Lijnen (Open Vld) 19/3/2014
  de testen voor de opsporing van de ziekte van Lyme
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11359
5-4925 Nele Lijnen (Open Vld) 19/3/2014
  de eetstoornissen bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11360 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4928 Nele Lijnen (Open Vld) 19/3/2014
  de cijfers inzake eetstoornissen bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10167
5-4929 Nele Lijnen (Open Vld) 19/3/2014
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad inzake ichtiotherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10179