Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Wouter Beke

53 resultaten

4-49 Wouter Beke (CD&V N-VA) 16/1/2008
  het sluiten van bepaalde postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-69 Wouter Beke (CD&V N-VA) 24/1/2008
  het medisch aanbod in BelgiŽ
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-287
4-73 Wouter Beke (CD&V N-VA) 29/1/2008
  het militair hospitaal
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-357
4-107 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/2/2008
  het Spartacusplan van De Lijn en de deelname van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-361
4-109 Wouter Beke (CD&V N-VA) 13/2/2008
  de stijging van de administratieve lasten voor de ondernemers
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-389
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-390
4-128 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de omzetheffingen in de farmaceutische industrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-388
4-135 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/2/2008
  de fraude met internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-168 Wouter Beke (CD&V N-VA) 12/3/2008
  de nood aan aalmoezeniers tijdens buitenlandse opdrachten
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-190
4-182 Wouter Beke (CD&V N-VA) 19/3/2008
  sociale fraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-204
4-190 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/3/2008
  de nood aan aalmoezeniers tijdens buitenlandse opdrachten
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-168
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-804
4-204 Wouter Beke (CD&V N-VA) 21/3/2008
  sociale fraude
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-182
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-800
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-801
4-208 Wouter Beke (CD&V N-VA) 1/4/2008
  de kwaliteitsverbetering van de zorgverstrekking van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-802
4-301 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/5/2008
  de vergoeding betreffende het kopiŽren voor eigen gebruik en de blanco informatiedragers
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1012
4-355 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de btw-fraude op het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-356 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de meeneembaarheid van de registratierechten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-375 Wouter Beke (CD&V N-VA) 18/6/2008
  het autocontrolesysteem in de voedselketen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1201
4-378 Wouter Beke (CD&V N-VA) 18/6/2008
  de Commissie voor boekhoudkundige normen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1203
4-392 Wouter Beke (CD&V N-VA) 25/6/2008
  de uitvoering van de wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1220
4-443 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  een verlaagd BTW-tarief om de toegankelijkheid van openbare gebouwen te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1880
4-444 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de dienstencheques en de concurrentie met de reguliere arbeid in de provincie Limburg
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1896
4-445 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het Limburgse Spartacusplan
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1900
4-446 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  het vastleggen van de bedragen van het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1891
4-447 Wouter Beke (CD&V N-VA) 23/9/2008
  de uitvoeringsmaatregelen inzake de fiscale regeling van auteurs- en naburige rechten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1881
4-455 Wouter Beke (CD&V N-VA) 1/10/2008
  de snelheidscontrole op bromfietsen en de roltestbank
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1902
4-492 Wouter Beke (CD&V) 22/10/2008
  de "Market in Financial Instruments Directive"
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-517 Wouter Beke (CD&V) 5/11/2008
  het topberaad met de farmaceutische sector
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2020
4-552 Wouter Beke (CD&V) 19/11/2008
  de nieuwe regeling voor de huis-aan-huiszendingen van Distripost
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2102
4-558 Wouter Beke (CD&V) 20/11/2008
  monodisciplinaire syndicaten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2097
4-588 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2008
  de nieuwe normen voor ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2137
4-614 Wouter Beke (CD&V) 11/12/2008
  de regelgeving inzake de spaarboekjes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-675 Wouter Beke (CD&V) 21/1/2009
  de invoering van een financieel fonds ter ondersteuning van de stagemeesters bij huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2913
4-722 Wouter Beke (CD&V) 5/2/2009
  het onveiligheidsgevoel in de Vlaamse kuststeden
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3012
4-807 Wouter Beke (CD&V) 12/3/2009
  de ratificatie van het nieuwe Beneluxverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3245
4-900 Wouter Beke (CD&V) 6/5/2009
  de verruiming van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-1053 Wouter Beke (CD&V) 22/9/2009
  de uitbetaling van vakantiegeld in het kader van een tijdelijke arbeidsduurvermindering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4817
4-1055 Wouter Beke (CD&V) 22/9/2009
  een permanent verbod op shortselling
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4814
4-1129 Wouter Beke (CD&V) 22/10/2009
  de tijdelijke werkloosheid van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1287 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  het tapijt in de gebouwen en de personeelsproblemen bij de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1288 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  de elektronische facturatie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1290 Wouter Beke (CD&V) 3/12/2009
  de registratie van de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1327 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de kapitaalsvereisten van toepassing op de Belgische financiŽle instellingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6472
4-1328 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de regelgeving van toepassing op de "credit rating agencies"
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6473
4-1329 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  het invoeren van een onderscheid tussen zakenbanken en depositobanken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6474
4-1330 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  de regelgeving van toepassing op de uitgifteprospectus
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6475
4-1331 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2009
  een voorafgaande controle op de verzekeringsproducten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6476
4-1418 Wouter Beke (CD&V) 25/1/2010
  de bijdragen aan de sociale zekerheid voor Centra voor Beroepsopleiding die beroepsopleiding bieden aan mindervalide arbeiders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6933
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6934
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6935
4-1535 Wouter Beke (CD&V) 3/3/2010
  de rol van de gemeenten bij het oplossen van de parkeerproblematiek van de huisartsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7216
4-1566 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2010
  de tijdelijke werkloosheid van bedienden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7292
4-1567 Wouter Beke (CD&V) 9/3/2010
  het bewaren van medische gegevens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7288
4-1616 Wouter Beke (CD&V) 17/3/2010
  de fiscale behandeling van inkomsten uit rechten op computerprogramma's
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7391
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7392
4-1641 Wouter Beke (CD&V) 18/3/2010
  strafuitvoering in het buitenland
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7405
4-1716 Wouter Beke (CD&V) 20/4/2010
  de kosten voor de politie in het kader van de bomspotting te Kleine-Brogel op zaterdag 3 april 2010
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1728 Wouter Beke (CD&V) 22/4/2010
  de verdere opvolging van het juridische dispuut tussen de centra voor beroepsopleiding en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode