Auteurs- en sprekersregister betreffende "Gryffroy Andries" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019 BZ)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-3
p. 5-6 7-3 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019-2020)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-4
p. 7 7-4 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-13
p. 6 7-13 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021) - Na het ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster, op 13 oktober 2020      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-13
p. 22 7-13 p. 22 (PDF)
ASEP-11 "Asia-Europe Parliamentary Partnership" - Phnom Penh (Cambodja) - (videoconferentie), 16 november 2021 (Proactieve parlementen voor vrede, veiligheid en gedeelde welvaart - Wereldwijd economisch herstel bevorderen in tijden van Covid-19 en daarna - De Nexus water-energie-voedselzekerheid in de context van een veranderend klimaat) (7-302)      
  Verslag van de heer Andries Gryffroy
7-302/1
p. 1-10 7-302/1 p. 1-10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2018-2019)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot lid van het Bureau van de Senaat (tengevolge de benoeming van mevrouw Lieve Maes tot eerste ondervoorzitter van de Senaat)
6-45
p. 5 6-45 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2021-2022)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-23
p. 6 7-23 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2022-2023)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-31
p. 6-7 7-31 p. 6-7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2023-2024)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-40
p. 6 7-40 p. 6 (PDF)
Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Berlijn (videoconferentie), 10 mei 2021 (Digitalisering en de veranderende publieke ruimte - Gevaren en kansen voor de representatieve democratie) (7-278)      
  Verslag van de heer Andries Gryffroy (S) en mevrouw Eliane Tillieux (K)
7-278/1
p. 1-65 7-278/1 p. 1-65 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Andries Gryffroy, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-5
p. 4 6-5 p. 4 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Andries Gryffroy, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Rol van de Senaat - Nut van de informatieverslagen - Confederalisme      
  6-35
p. 26-30 6-35 p. 26-30 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 (7-298)      
  Bespreking
   Personeelsuitgaven - Personeelsuitgaven politieke fracties - Covid-19 - Investeringen - Reserves
7-25
p. 5-11 7-25 p. 5-11 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Andries Gryffroy en Karl Vanlouwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-401/2
p. 1-3 7-401/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - Synergiën - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Bespreking van het verzoek (6-413/1)
6-40
p. 5-11 6-40 p. 5-11 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-413/2)
6-47
p. 21-43 6-47 p. 21-43 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verslag van mevrouw Brigitte Grouwels, de heren Yves Evrard en Andries Gryffroy en mevrouw Güler Turan
6-320/2
p. 1-91 6-320/2 p. 1-91 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-320/1)
6-27
p. 8-14 6-27 p. 8-14 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-320/2) en de aanbevelingen (6-320/3)
6-35
p. 7-32 6-35 p. 7-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verslag van de dames Katia Segers en Véronique Durenne en de heren Steven Coenegrachts, Philippe Courard, Rodrigue Demeuse, Guy D'haeseleer, Andries Gryffroy en Orry Van de Wauwer
7-117/4
p. 1-23 7-117/4 p. 1-23 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-117/1)
7-5
p. 20-31 7-5 p. 20-31 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-117/5)
7-21
p. 5-33 7-21 p. 5-33 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Bespreking van het verzoek (7-289/1)
7-23
p. 10-18 7-23 p. 10-18 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Verslag van de heren Andries Gryffroy, Philippe Henry, Lode Vereeck en Johan Verstreken en de dames Christie Morreale, Güler Turan en Véronique Waroux
6-253/2
p. 1-280 6-253/2 p. 1-280 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-253/2)
6-25
p. 8-40 6-25 p. 8-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België (6-424)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Andries Gryffroy
6-424/2
p. 1-5 6-424/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
6-47
p. 48-66 6-47 p. 48-66 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen (6-419)      
  Bespreking
6-44
p. 49-54 6-44 p. 49-54 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties (7-244)      
  Bespreking
7-25
p. 12-23 7-25 p. 12-23 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder (7-328)      
  Bespreking
7-35
p. 11-25 7-35 p. 11-25 (PDF)
Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) (7-190)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Andries Gryffroy
7-190/2
p. 1-2 7-190/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
7-19
p. 14-26 7-19 p. 14-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek (7-329)      
  Bespreking
7-30
p. 19-29 7-30 p. 19-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen - Confederalisme - De afschaffing van de Senaat - De verlenging van de arrestatietermijn naar 72 uur - De invoering van een protocollaire monarchie - Het afschaffen van de opkomstplicht bij verkiezingen - De vermindering van het aantal kamerleden - De afschaffing van de faciliteitengemeenten - Hervormingen van het systeem van belangenconflicten - De afschaffing van het Hof Van Assisen - De afschaffing van de noodzaak om een bijzondere wet te hebben voor de herziening van de taalwet gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - De creatie van een nieuw rechtsgebied, namelijk provincie Vlaams-Brabant - De noodtoestand - De vrijheid van onderwijs - De vervroeging van het begin van het zittingsjaar van de Kamer van volksvertegenwoordigers - De herziening van het systeem van moties van vertrouwen en wantrouwen - Het systeem van de geloofsbrieven - De afschaffing van de legislatuurparlementen - De procedure tot herziening van de Grondwet) (6-502)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe, Pol Van Den Driessche en Andries Gryffroy en mevrouw Lieve Maes
6-502/1
p. 1-11 6-502/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen (7-393)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe, de dames Allessia Claes en Cathy Coudyser, de heer Mark Demesmaeker, de dames Maaike De Vreese en Karolien Grosemans, de heer Andries Gryffroy en de dames Freya Perdaens en Nadia Sminate
7-393/1
p. 1-6 7-393/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999