Auteurs- en sprekersregister betreffende "Gryffroy Andries" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019 BZ)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-3
p. 5-6 7-3 p. 5-6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019-2020)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-4
p. 7 7-4 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-13
p. 6 7-13 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021) - Na het ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster, op 13 oktober 2020      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-13
p. 22 7-13 p. 22 (PDF)
ASEP-11 "Asia-Europe Parliamentary Partnership" - Phnom Penh (Cambodja) - (videoconferentie), 16 november 2021 (Proactieve parlementen voor vrede, veiligheid en gedeelde welvaart - Wereldwijd economisch herstel bevorderen in tijden van Covid-19 en daarna - De Nexus water-energie-voedselzekerheid in de context van een veranderend klimaat) (7-302)      
  Verslag van de heer Andries Gryffroy
7-302/1
p. 1-10 7-302/1 p. 1-10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2021-2022)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-23
p. 6 7-23 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2022-2023)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-31
p. 6-7 7-31 p. 6-7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2023-2024)      
  Benoeming van de heer Andries Gryffroy tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
7-40
p. 6 7-40 p. 6 (PDF)
Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Berlijn (videoconferentie), 10 mei 2021 (Digitalisering en de veranderende publieke ruimte - Gevaren en kansen voor de representatieve democratie) (7-278)      
  Verslag van de heer Andries Gryffroy (S) en mevrouw Eliane Tillieux (K)
7-278/1
p. 1-65 7-278/1 p. 1-65 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Andries Gryffroy, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 (7-298)      
  Bespreking
   Personeelsuitgaven - Personeelsuitgaven politieke fracties - Covid-19 - Investeringen - Reserves
7-25
p. 5-11 7-25 p. 5-11 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Andries Gryffroy en Karl Vanlouwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-401/2
p. 1-3 7-401/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - Synergiën - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verslag van de dames Katia Segers en Véronique Durenne en de heren Steven Coenegrachts, Philippe Courard, Rodrigue Demeuse, Guy D'haeseleer, Andries Gryffroy en Orry Van de Wauwer
7-117/4
p. 1-23 7-117/4 p. 1-23 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-117/1)
7-5
p. 20-31 7-5 p. 20-31 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-117/5)
7-21
p. 5-33 7-21 p. 5-33 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Bespreking van het verzoek (7-289/1)
7-23
p. 10-18 7-23 p. 10-18 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties (7-244)      
  Bespreking
7-25
p. 12-23 7-25 p. 12-23 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder (7-328)      
  Bespreking
7-35
p. 11-25 7-35 p. 11-25 (PDF)
Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) (7-190)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Andries Gryffroy
7-190/2
p. 1-2 7-190/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
7-19
p. 14-26 7-19 p. 14-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek (7-329)      
  Bespreking
7-30
p. 19-29 7-30 p. 19-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet om de Senaat af te schaffen (7-393)      
  Voorstel van de heer Karl Vanlouwe, de dames Allessia Claes en Cathy Coudyser, de heer Mark Demesmaeker, de dames Maaike De Vreese en Karolien Grosemans, de heer Andries Gryffroy en de dames Freya Perdaens en Nadia Sminate
7-393/1
p. 1-6 7-393/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999