Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van dermeersch Anke" (Legislatuur 2019-2024)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot lid van het Bureau van de Senaat
7-3
p. 6 7-3 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019-2020)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot lid van het Bureau van de Senaat
7-4
p. 7 7-4 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot lid van het Bureau van de Senaat
7-13
p. 6 7-13 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021) - Na het ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster, op 13 oktober 2020      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot lid van het Bureau van de Senaat
7-13
p. 22 7-13 p. 22 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2021-2022)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot lid van het Bureau van de Senaat
7-23
p. 6 7-23 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2022-2023)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot lid van het Bureau van de Senaat
7-31
p. 6-7 7-31 p. 6-7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2023-2024)      
  Benoeming van mevrouw Anke Van dermeersch tot lid van het Bureau van de Senaat
7-40
p. 6 7-40 p. 6 (PDF)
Debat over de loonkloof (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-18
p. 21-43 7-18 p. 21-43 (PDF)
Dierenwelzijn - Etikettering vleeswaren (7-100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-100
Digitaal stemsysteem      
  Niet geregistreerde stemmen
7-15
p. 54-56 7-15 p. 54-56 (PDF)
Douane - Antwerpse haven - Gegevensbanken van de politie - Toegang (7-648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-648
Douane - Antwerpse haven - Gegevensbanken van de politie - Toegang (7-717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-717
Douane - Arrestatietechnieken - Knieklemtechniek - Gebruik (7-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-647
Douane - Arrestatietechnieken - Knieklemtechniek - Gebruik (7-716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-716
Douane - Personeelsleden - Wapendrachtvergunningen - Moraliteitsonderzoek - Criteria - Verlies van de wapendracht - Gevolgen voor de douaniers (7-646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-646
Douane - Personeelsleden - Wapendrachtvergunningen - Moraliteitsonderzoek - Criteria - Verlies van de wapendracht - Gevolgen voor de douaniers (7-715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-715
Douane - Telescopische wapenstok - Invoering - Vertraging - Reden - Vervanging van de rubberen knuppel - Maatregelen (7-649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-649
Douane - Telescopische wapenstok - Invoering - Vertraging - Reden - Vervanging van de rubberen knuppel - Maatregelen (7-718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-718
Douane - Verzegeling en begeleiding van containers - Smart-seals - Gebruik - Onvoldoende kwaliteit - Nieuwe type smart-seal - Kostprijs (7-645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-645
Douane - Verzegeling en begeleiding van containers - Smart-seals - Gebruik - Onvoldoende kwaliteit - Nieuwe type smart-seal - Kostprijs (7-714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding
   Antwoord
SV 7-714
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Anke Van dermeersch, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Luchthavens - Inbeslagneming van dieren (7-728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-728
Luchthavens - Inbeslagneming van dieren (7-93)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-93
Luchthavens - Inbeslagneming van dieren (7-94)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-94
Luchthavens - Inbeslagneming van dieren (7-95)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   Vraag zonder antwoord
SV 7-95
Luchthavens - Inbeslagneming van dieren (7-96)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-96
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-241 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-18
p. 5-6 7-18 p. 5-6 (PDF)
Sociale media - Illegale kansspelen - Bescherming van de jongeren - Kansspelcommissie (KSC) - Advies - Bestraffing van het illegaal organiseren van kansspelen - Maatregelen (7-946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-946
Taalwetgeving - Naleving - Bevoegdheid - Sodexo - Taalgebruik (7-1758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1758
Taalwetgeving - Naleving - Sodexo - Taalgebruik (7-1712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1712
Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023 (7-401)      
  Bespreking
   Voorstelling verslag - Besparingen - Energiecrisis - Inflatie - Tweekamerstelsel - Hervorming van de Senaat - Rol van de Senaat in een federaal land - SynergiŽn - Artikel 174 van de Grondwet
7-33
p. 42-66 7-33 p. 42-66 (PDF)
Uitgaven van het boekjaar 2022 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2024 (7-494)      
  Bespreking
   Verhoging van de begroting - Indexering van de lonen - Uittredingsvergoedingen parlementsleden - Opzeggingsvergoedingen politiek personeel - Gebrek aan besparingen - Rol van de Senaat - Bespreking van de amendementen
7-41
p. 59-65 7-41 p. 59-65 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Bespreking van het verzoek (7-295/1)
7-24
p. 30-37 7-24 p. 30-37 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Verzoek tot terugzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen bij zitten en opstaan
7-39
p. 5-9 7-39 p. 5-9 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (7-147)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Yves Buysse en Bob De Brabandere
7-147/1
p. 1-6 7-147/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen (7-101)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-101/1
p. 1-3 7-101/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten (7-112)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-112/1
p. 1-18 7-112/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten (7-113)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere en Leo Pieters
7-113/1
p. 1-16 7-113/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ߆1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten (Misbruik van de procedure beteugelen) (7-158)      
  Voorstel van de heer Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Klaas Slootmans, Guy D'haeseleer en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Bob De Brabandere
7-158/1
p. 1-10 7-158/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel (Depolitisering - Benoemingscommissie - Vergelijkend examen) (7-138)      
  Voorstel van de heren Guy D'Haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, de dames Adeline Blancquaert en Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Yves Buysse
7-138/1
p. 1-8 7-138/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen BelgiŽ - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-386)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft (7-126)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, de dames Anke Van dermeersch en Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans, Leo Pieters en Yves Buysse
7-126/1
p. 1-8 7-126/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen (7-156)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren, Bob De Brabandere en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-156/1
p. 1-8 7-156/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of CataloniŽ een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Guy D'haeseleer en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert en de heer Bob De Brabandere
7-241/1
p. 1-6 7-241/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije (7-111)      
  Voorstel van de heer Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Bob De Brabandere, Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-111/1
p. 1-5 7-111/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor (7-201)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere, Yves Buysse en Klaas Slootmans, mevrouw Adeline Blancquaert, de heer Leo Pieters, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Guy D'haeseleer
7-201/1
p. 1-7 7-201/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Bespreking
7-34
p. 30-40 7-34 p. 30-40 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder (7-328)      
  Bespreking
7-35
p. 11-25 7-35 p. 11-25 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele (7-419)      
  Bespreking
7-35
p. 25-33 7-35 p. 25-33 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee (7-183)      
  Voorstel van de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Guy D'Haeseleer, Yves Buysse en Bob De Brabandere en mevrouw Anke Van dermeersch
7-183/1
p. 1-4 7-183/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Bespreking
7-33
p. 18-34 7-33 p. 18-34 (PDF)
Voorstel van resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran (7-405)      
  Bespreking
7-33
p. 34-42 7-33 p. 34-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest (7-105)      
  Voorstel van de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer, mevrouw Anke Van dermeersch, de heer Yves Buysse, mevrouw Adeline Blancquaert en de heren Klaas Slootmans en Leo Pieters
7-105/1
p. 1-26 7-105/1 p. 1-26 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Bespreking
7-30
p. 5-19 7-30 p. 5-19 (PDF)
Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (7-301)      
  Bespreking
7-27
p. 14-27 7-27 p. 14-27 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Ontbinding van het Belgische Staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen) (7-145)      
  Voorstel van de heren Guy D'haeseleer, Klaas Slootmans en Leo Pieters, mevrouw Adeline Blancquaert, de heer Bob De Brabandere, mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
7-145/1
p. 1-19 7-145/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (Opheffing) (7-472)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Guy D'haeseleer, Yves Buysse, Klaas Slootmans, Leo Pieters en Bob De Brabandere en mevrouw Adeline Blancquaert
7-472/1
p. 1-4 7-472/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr.†3 van 18†november 1830 betreffende de onafhankelykheyd van het Belgische volk (7-478)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch, de heren Guy D'haeseleer, Yves Buysse, Klaas Slootmans, Leo Pieters en Bob De Brabandere en mevrouw Adeline Blancquaert
7-478/1
p. 1-6 7-478/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Algemene bespreking
7-26
p. 5-17 7-26 p. 5-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Vermindering van de dotaties voor de begrotingsjaren 2023 en 2024) (7-404)      
  Algemene bespreking
7-33
p. 11-17 7-33 p. 11-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen BelgiŽ - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-388)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft (Arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens - Zaak G.K. tegen BelgiŽ - Schending artikel 3 Protocol No. 1 EVRM - Recht op vrije verkiezingen) (7-387)      
  Algemene bespreking
   Constitutieve autonomie
7-35
p. 6-10 7-35 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, teneinde de partijdotaties te verminderen (7-240)      
  Voorstel van de heer Klaas Slootmans, mevrouw Adeline Blancquaert, de heren Leo Pieters en Yves Buysse, mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bob De Brabandere en Guy D'haeseleer
7-240/1
p. 1-4 7-240/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999