Schriftelijke vragen van 3-6301 tot 3-6400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-6301 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Paarden - Identificatie - Centrale gegevensbank.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6302 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur - Comitť voor permanente doorlichting.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2285
3-6303 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Ombudsdienst 'Rechten van de patiŽnt' - Klachtenbehandeling.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6304 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Ombudsdienst 'Rechten van de patiŽnt' - Jaarverslag 2005 - Publiciteitscampagne.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6305 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  ZiekenhuispatiŽnten - Voeding.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6306 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekteverzuim - Nieuwe werkwijze - Verenigbaarheid met de Business Process Re-engineering (BPR).
  Verzending vraag 17/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6307 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Arbeiders - Bedienden - Eenheidsstatuut - Verslag van een ad-hoc-commissie.
  Verzending vraag 17/11/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6308 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische Kerncentrales - Veiligheid.
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-5843
3-6309 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Kosteloze borgtocht - Wetsontwerp.
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1867
3-6310 Thijs Erika (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Myalgische encephalomyelitis (ME) - Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) - Terugbetalingsregels.
  Verzending vraag 24/11/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1900
3-6311 Thijs Erika (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeersreglementering - "Ritsen".
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 11/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1901
3-6312 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Werk  
  Kinderbijslag voor werknemers - Demografische tendensen.
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1922
3-6313 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Middenstand en Landbouw  
  Banksector - CommerciŽle praktijken - Thuisverkoop.
  Verzending vraag 27/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-4677
3-6314 Pehlivan Fatma (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Diversiteitslabel - Invoering.
  Verzending vraag 27/11/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1294
3-6315 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Opheffing van de zogenaamde "45 dagen"-regel voor de grensarbeiders.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6316 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Frans-Belgische overeenkomt tot het vermijden van dubbele belasting - Inwoners van de Franse grensstreek - Bedrijfsvoorheffing - Inhouding.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6317 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Gebruik van formulier 276 Front./Grens. door de grensarbeiders die in Frankrijk wonen.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6318 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Stand van zaken.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Antwoord 3/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6319 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Europese Commissie - Actieplan ter vermindering van het energieverbruik in Europa - Belgische maatregelen - Transportsector.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6320 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugsverslaving en drugsgebruik - Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving - Gemeenschappelijke criteria en methodes voor de verzameling van gestandaardiseerde gegevens - Cijfers voor BelgiŽ
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6321 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fenomeen van het zogenaamd "medisch toerisme" - Toestand in BelgiŽ.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6322 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Loterijen - Tombola's - Wet van 31 december 1851.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 11/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6323 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Klokkenluiders - Wettelijke bescherming.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6324 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Lpg-wagens - Toegang tot gesloten parkings.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6325 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Flatinbraken - Kwetsbaarheidsanalyse.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6326 Lijnen Nele (VLD) minister van Landsverdediging  
  Strategisch plan voor de modernisering van de Krijgsmacht - Onroerende goederen - Verkoop.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6327 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Voertuigen - Kilometerstand - Overzending van gegevens aan de VZW Car-Pass.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 24/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6328
3-6328 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Voertuigen - Kilometerstand - Overzending van gegevens aan de VZW Car-Pass.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 27/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6327
3-6329 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Euthanasie - Modelformulier 'wilsverklaring euthanasie' - Informatie voor de huisartsen.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6330 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diergeneeskundige zorg - Tariefverlaging.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 14/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6331 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Armoedebestrijding - Gezondheidszorg - Derdebetalersregeling.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6332 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenagentschap - Dienst "Good Manufacturing Practices".
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6333 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plaatsvervangende huisartsen - Erkenning.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6334 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapte kinderen - Verhoogde kinderbijslag.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6335
3-6335 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gehandicapte kinderen - Verhoogde kinderbijslag.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6334
3-6336 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Gewaarborgde minimumpensioenen - Gemengde loopbanen.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6337
3-6337 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gewaarborgde minimumpensioenen - Gemengde loopbanen.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6336
3-6338 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Knelpuntberoepen - Oudere verpleegkundigen - Verminderde prestaties - Tewerkstellingskansen.
  Verzending vraag 29/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6339 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wapens - Voorwaarden voor het bezit - Sportschutters - Lijst van wapens.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 22/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1942
3-6340 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Bezit van wapens - Hernieuwingsaanvraag vergunning - Termijnen
  Verzending vraag 5/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1949
3-6341 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Enig kantoor der Douane en Accijnzen - Oprichting - Vacante betrekkingen.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Antwoord 5/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1950
3-6342 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen - Tests afgelegd door de ambtenaren van de niveaus C en B - Resultaten
  Verzending vraag 5/12/2006
  Antwoord 5/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1951
3-6343 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielprocedure - Gevangenneming van ouders.
  Verzending vraag 30/11/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1929
3-6344 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Algemene ziekenhuizen - Kinderafdelingen.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Antwoord 5/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Aanvullend antwoord 22/2/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1930
3-6345 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch zieken.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Aanvullend antwoord 5/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1946
3-6346 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenvoorschriften - Controle - Administratieve overlast.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 13/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1947
3-6347 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Langdurige werkloosheid - Werkloosheidsuitkeringen - Leefloon.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1926
3-6348 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Outplacement - Werknemersrechten.
  Verzending vraag 5/12/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1927
3-6349 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Internetadressen - Domeinnamen - Geschillenbeslechting.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Voorlopig antwoord 14/12/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 11/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6350 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Drugsdelicten - Verdachten - Toediening van braakmiddelen.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 27/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6351
3-6351 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugsdelicten - Verdachten - Toediening van braakmiddelen.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6350
3-6352 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Aanvullende pensioenen - Pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6353 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Sociaal krediet - Collectieve schuldenregeling.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6354 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandveiligheid - Ionische rook- en brandmelders.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 25/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6355
3-6355 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Brandveiligheid - Ionische rook- en brandmelders.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 15/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6354
3-6356 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6357 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Eerste Wereldoorlog - Executies in het Belgische leger.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6358 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geboortepremie - Naamloze bevallingen - Inning door de vader die het kind erkent - Draagmoederschap.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6359 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Plastische heelkunde - Aantal ingrepen - RIZIV-uitgaven.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6360 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Islamitisch offerfeest - Versoepelde toepassing van de bestaande regelgeving - Omzendbrief.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6361 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hondenpsychologen.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 11/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6362 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Personeelsbezetting.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6363 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Asielzoekers - Opvang - Erkenning van de uitgaven als officiŽle ontwikkelingshulp - Begroting 2004, 2005 en 2006.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6364
3-6364 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Asielzoekers - Opvang - Erkenning van de uitgaven als officiŽle ontwikkelingshulp - Begroting 2004, 2005 en 2006.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6363
3-6365 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Arbeidsongevallen - Verergeringstoelage - Discriminaties tussen de privťsector en de overheidssector.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 22/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6366 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6367 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 12/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6368 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6369 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6370 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6371 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 4/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6372 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6373 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6374 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6375 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6376 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6377 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6378 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 5/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6379 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6380 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 20/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6381 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 15/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6382 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 20/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6383 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6384 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6385 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6386
3-6386 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Rechtszaken.
  Verzending vraag 7/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 30/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6381
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6382
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6383
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6384
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6385
3-6387 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Organen en adviesorganen - Aantal vrouwen - RIZIV en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1959
3-6388 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Veterinaire geneesmiddelen - Exportdossiers - Landen buiten de Europese Gemeenschap (EG).
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1965
3-6389 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkundigen, logopedisten en kinesitherapeuten - Verstrekkingenregister - Koninklijk besluit van 10 november 2006 tot herinvoering van de bewaring van verstrekkingen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Aanvullend antwoord 5/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1967
3-6390 Willems Luc (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Zuid-Oost-Vlaanderen - Openbaar vervoer.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 13/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Aanvullend antwoord 15/3/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1955
3-6391 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Steun aan ondernemingen in moeilijkheden - Falingen - Gerechtelijke akkoorden - Geplande hervormingen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6392 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Jacht- en sportwapens - Automatische vergunningen.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6393 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Vergoeding in geval van inlevering - Toepassing - Praktische organisatie bij de plaatselijke politie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6394
3-6394 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Vergoeding in geval van inlevering - Toepassing - Praktische organisatie bij de plaatselijke politie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6393
3-6395 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Witwassen van geld - Financiering van terrorisme - Maatregelen - Omzetting van richtlijn 2001/97/EG betreffende het witwassen van geld.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6396 Derbaki SbaÔ Amina (Onafhankelijke) minister van Buitenlandse Zaken  
  Gijzelingsacties - Aanpak - Gemeenschappelijke Europese regels - Inbreng van BelgiŽ.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 2/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-6397 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verenigde Naties - Organisaties - Bijdrage van BelgiŽ - Belgisch personeel.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6398 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Navo en IsraŽl - Samenwerkingsovereenkomsten - Belgische houding.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6399 Zrihen Olga (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Grote elektriciteitspanne van 4 november 2006 - Gevolgen - Preventie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 23/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6400 Zrihen Olga (PS) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  ITER-verdrag - Ondertekening - Vooruitzichten voor BelgiŽ.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Antwoord 8/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007