Amina Derbaki Sbaď - Onafhankelijke
 
Geboren te Casablanca (Marokko) op 3 juli 1962

Boekhouding
Voordracht (Koninklijk Conservatorium van Brussel)

Uitvoerend kunstenares
Gewezen kunstlerares

1999-2009 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1999-2009 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
2001-2006 en 2012-2018 : gemeenteraadslid (Brussel)
2003-2007 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-15/1/2004 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-15/1/2004 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-15/1/2004 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie