Schriftelijke vragen van 3-5501 tot 3-5600

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5501 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Werk  
  Klein verlet - Rouwverlof.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 21/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1720
3-5502 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Sociaal- educatieve vorming.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Rappel 16/2/2007
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5503 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belasting op spelen en weddenschappen - Casinotoezicht - Aanbevelingen van het Rekenhof.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 11/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5504 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingopbrengsten - Aandeel van de milieutaksen.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 11/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5505 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Terugbetaling van belastingen op naam van overledenen - Bewijsstukken die de rechthebbenden moeten voorleggen.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5506 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Roerende voorheffing - Behandeling van de aangiften - Rol van de ontvangkantoren "natuurlijke personen" en "vennootschappen".
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5507 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Aandelenopties - Belastingstelsel.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5508 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Zomerdienstregeling.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5509 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - ambtenaren van de niveaus C en B - Gecertificeerde opleidingen 2005.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5510 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Niet hinderlijk parkeren - Nieuwe wetgeving.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 7/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5511
3-5511 Cheffert Jean-Marie (MR) minister van Mobiliteit  
  Niet hinderlijk parkeren - Nieuwe wetgeving.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5510
3-5512 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Vergelijkende selecties voor overgang en voor de proef over de beroepsbekwaamheid - Overzending van de "modelantwoorden" aan de kandidaten - Arrest nummer 152.204 van de Raad van State - Rol van Selor.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5513 Cheffert Jean-Marie (MR) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Kwaliteit van de dienstverlening- Beheerscontracten.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Rappel 16/2/2007
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-5514 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenen - Etnische achtergrond - Vermelding in de penitentiaire databanken.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5515 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingaangiften - Voorafgaande invulling door de fiscus.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 5/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5516
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5517
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1931
3-5516 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Belastingaangiften - Voorafgaande invulling door de fiscus.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 16/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5517
3-5517 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Belastingaangiften - Voorafgaande invulling door de fiscus.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 20/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5515
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5516
3-5518 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Verdeling in de Brusselse gemeenten.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5519 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische instellingen - Gedwongen opnames.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 2/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5520 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Administratieve vereenvoudiging - Persoonlijke internetpagina (PIP).
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 28/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5521
3-5521 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Administratieve vereenvoudiging - Persoonlijke internetpagina (PIP).
  Verzending vraag 21/6/2006
  Antwoord 20/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5520
3-5522 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorverkeer - Informatieverstrekking aan de reizigers - Spoorinfrastructuur - Compensatieregeling voor de reizigers.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5523 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Digitale kloof - "Internet voor iedereen"-project - Recyclage van oude pc's.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 15/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5524 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Stationsparkings - Gratis parkeren.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5525 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Spoorverkeer - Zwartrijden - Permanente en geautomatiseerde toegangscontrole.
  Verzending vraag 21/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5526 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Dienst "Examens" - Vergelijkende selecties voor overgang en voor de proef over de beroepsbekwaamheid - Overzending van de "modelantwoorden" aan de kandidaten.
  Verzending vraag 22/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5527 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Dienst Examens - Vergelijkende selecties voor overgang en voor de proef over de beroepsbekwaamheid - Juryleden.
  Verzending vraag 22/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5528 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Neurostimulatoren - Terugbetaling.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1719
3-5529 Mahoux Philippe (PS) Eerste minister  
  Europese Commissie - Initiatief met het oog op transparanter lobby's.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Doorverwijzing vraag 18/7/2006
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-5723
3-5530 Mahoux Philippe (PS) Eerste minister  
  IVde Top Europa, Latijns-Amerika en CaraÔben.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5531
3-5531 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  IVde Top Europa, Latijns-Amerika en CaraÔben.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 5/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5530
3-5532 Durant Isabelle (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Misdrijven - Moorden - Inventarisering van wapens.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5533 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vennootschappen - Gegevens die een vennootschap moet vermelden op akten, facturen, aankondigingen, reclame, brieven en websites.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5534 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Verlies van de loontoeslag, verbonden aan het brevet van expert bij een fiscaal bestuur.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5535 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Het project "Internet voor iedereen" - Fiscale maatregelen.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 7/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5536 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn- Invoering van een specifieke loopbaan voor de experts.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 28/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5537 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Stelsel van medecontractant ten voordele van bouwondernemingen - Herziening van het stelsel.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 8/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-5538 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn- Aantal ambtenaren dat in ťťn van de vakrichtingen van niveau A werd ondergebracht.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 10/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5539 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Ontvanger der registratie - Geven van inlichtingen en afleveren van certificaten, afschriften en uittreksels.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5540 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Campagne "internet voor iedereen" - Modaliteiten
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5541
3-5541 Brotcorne Christian (cdH) minister van Werk  
  Campagne "internet voor iedereen" - Modaliteiten
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 15/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5540
3-5542 Laloy Marie-Josť (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Colombia - Schendingen van de mensenrechten.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5543 Brotcorne Christian (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  EU-Agentschap voor de fundamentele rechten - Oprichting.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5544 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Irak - Belgische diplomatieke vertegenwoordiging.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 15/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5545 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Opnamecapaciteit
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5546 Destexhe Alain (MR) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Microbiciden - Onderzoek.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5548
3-5547 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Microbiciden - Onderzoek.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5548
3-5548 Destexhe Alain (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Microbiciden - Onderzoek.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5546
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5547
3-5549 Bouarfa Sfia (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eetlustremmers - Gevaar voor het optreden van pulmonale arteriŽle hypertensie.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5550 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Techniek van de "vrije flap" bij borstreconstructies.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5551 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Abdominoplastie - Begrip "functionele hinder".
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 12/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5552 Brotchi Jacques (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beperking van het medische aanbod - Beroepstitel waarop de beperking niet van toepassing is.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5553 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Behandeling van chronische wonden.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5554 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rechten van de patiŽnt - Ombudsfunctie zoals omschreven in de wet van 22 augustus 2002.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5555 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Boekingswijze van de Belgische uitgaven.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 14/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5556 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Millenniumdoelstellingen en waarborg eerbiediging rechten van het kind - Aandacht voor de onderwijskwaliteit.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 3/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5557 Destexhe Alain (MR) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Partnerlanden.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 31/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5558 Nyssens Clotilde (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  OCMW's - Bevoegdheid inzake maatschappelijke dienstverlening aan niet-begeleide minderjarigen.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5559 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Verklaringen van de gedelegeerd bestuurder over het feit dat Selor te performant is voor bepaalde overheidsdiensten.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 25/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5560 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Organisatie van selectieprocedures voor derden.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 20/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5561 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Ambtenarenzaken - Aantal ambtenaren in elke vakrichting van niveau A.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5562 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Gemiddelde duur vergelijkende selecties.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 1/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5563 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Selectie van een expert competentieontwikkeling en productinnovatie.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 20/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5564 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen van de overheidssector - Verklaringen van de Vlaamse minister-president.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5565 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Bouwsector - Milieu.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 18/9/2006
3-5566 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Zondagwerk - Toeristische gebieden.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5567 Bouarfa Sfia (PS) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Verzekering - Dekking van zwartwerk.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5568 Mahoux Philippe (PS) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Nieuwe lidstaten - Toegang van werknemers tot de Belgische arbeidsmarkt.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 13/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5569 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Duurzame aankopen - MinisteriŽle omzendbrief.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 11/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5570 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Cellen duurzame ontwikkeling in de overheidsadministraties - Evaluatie.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5571 Cornil Jean (PS) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale Overheidsdiensten - Milieubeheer.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 28/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5572 Istasse Jean-FranÁois (PS) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Centraal station van Verviers - Afschaffing van de veiligheidsbrigade.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 15/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 15/9/2006
3-5573 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  In beslag genomen auto's - Gebruik door de federale politie.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Voorlopig antwoord 28/8/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5574
3-5574 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  In beslag genomen auto's - Gebruik door de federale politie.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 19/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5573
3-5575 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Medische fouten - Medische aansprakelijkheid.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 13/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5576 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Ongewenste reclameboodschappen - Spimming.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5577
3-5577 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Ongewenste reclameboodschappen - Spimming.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 25/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5576
3-5578 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Functie van arrondissementscommissaris - Cumuleerbaarheid met andere functies.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5579 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Belgische strijdkrachten - Eventuele aanwezigheid van radicale moslims.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 25/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5580 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nieuwe Airbus-toestellen - Laattijdige levering - Gevolgen voor de Belgische nijverheid.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5581 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beschikbaarheid van geneesmiddelen - Efedrine.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Rappel 30/8/2006
  Verzending vraag 30/8/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5582 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nicotine in eieren - Kwaliteits- en veiligheidscontroles - Onderzoeksresultaten.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5583 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddel "Casodex" - Terugbetaling.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-5584 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Arbeidsongevallen - Frequentie bij jonge werknemers.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 10/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5585 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Staatsbezoek van de Nederlandse koningin - "Koninklijke trein".
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-5586 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schulden van de landen in het Zuiden tegenover BelgiŽ - ReŽle waarde - Stand van zaken 1 januari 2006.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5587 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schulden van de landen van het Zuiden tegenover BelgiŽ - Operaties van schuldkwijtschelding - Stand van zaken 1 januari 2006.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 24/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5588 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schulden van de "Official Development Assistance" (ODA) ontvangende landen tegenover BelgiŽ - ReŽle waarde - Stand van zaken 1 januari 2006.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 24/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5589 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Schulden van de "Official Development Assistance" (ODA) ontvangende landen tegenover BelgiŽ - Operaties van schuldkwijtschelding - Stand van zaken 1 januari 2006.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 24/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5590 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Relatiegeschenken - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5591 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fiscale administratie - Ambtenaren van niveau 2+ - Examen vennootschapsbelastingen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 17/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-5592 Thijs Erika (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Lekenborgtocht - Invoering van een fatsoenplicht - Informatie voor de borgstellers.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5593
3-5593 Thijs Erika (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Lekenborgtocht - Invoering van een fatsoenplicht - Informatie voor de borgstellers.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 6/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5592
3-5594 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingen - Voorafbetalingen - Vermelding van het referte- of ondernemingsnummer.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 21/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5595 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gestegen olieprijzen - Extra inkomsten inzake accijnzen en BTW.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5596
3-5596 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Gestegen olieprijzen - Extra inkomsten inzake accijnzen en BTW.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 19/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5595
3-5597 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Zwarte lijsten - Studie - Wetgevende initiatieven.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
3-5598 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gauwdiefstallen.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5599 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Klinische tests - Praktijken in het buitenland.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5600 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Verzekeringssector - Houding tegenover psychiatrische patiŽnten.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 8/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006