Schriftelijke vragen van 3-4601 tot 3-4700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-4601 Hermans Margriet (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Dierenmishandeling - Cijfers 2002, 2003, 2004 en 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 13/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4600
3-4602 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  GezondheidsenquÍte - Cannabis.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Aanvullend antwoord 26/4/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4603 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  GezondheidsenquÍte - Mentale gezondheid.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-4604 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsenvakbonden - Vertegenwoordiging in het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit (RIZIV) - Subsidies.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4605 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Telegeneeskunde - Labeling-systeem - Commissie "Normen inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg".
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4606 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Darts - Ongevallen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 13/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-4607 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zelfstandigen - Invaliditeitsuitkeringen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4608
3-4608 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Invaliditeitsuitkeringen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4607
3-4609 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Slachtofferfonds cadmium.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 31/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4610
3-4610 Beke Wouter (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Slachtofferfonds cadmium.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4609
3-4611 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Rwanda - Ontwikkelingsproces - Werking van het gerechtelijke apparaat.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 3/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4612 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 27/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4613
3-4613 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Arbeidsvoorwaarden en beloning - Discriminatie op basis van leeftijd - Europese richtlijn 2000/78/EG - Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 30/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4612
3-4614 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Tandartsenkabinetten - Tewerkstelling.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4615 Creyelman Frank (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen - Erkenning als onderneming in moeilijkheden.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4616 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Werk  
  Pc-privť-programma - Toepassing door bedrijven - Diversificatie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 5/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5271
3-4617 Geerts Christel (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Duurzame ontwikkeling - Federaal plan 2004-2008.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4618 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Naleving van de wetgeving inzake het taalgebruik in bestuurszaken.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 10/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4619 Steverlynck Jan (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Vroegere treinhaltes - Heropening.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4620 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Verloren voorwerpen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4621 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechterlijke organisatie - Personeel - Griffiers en Secretarissen - Bezoldigingsregeling.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4622 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerecht - Stand van zaken in het X1-dossier.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4623 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Personeel - Aanwervingen.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 30/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4624 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Woningbouw en -verbouw - Energiebesparende investeringen - Fiscale aanmoedigingen.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4625 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Liften - Controle - Risicoanalyse.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 4/5/2006
  Verzending vraag 4/5/2006
  Antwoord 12/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4626 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingen - Individuele regularisaties.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4627 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Personeel - Bezoldigingsregeling - Mogelijke discriminaties.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2292
3-4628 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Waals wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie - Overschrijding van bevoegdheden.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4629 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Initiatieven tegen nucleaire bedreigingen - Belgische participatie.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 26/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-4630 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cannabis - Gebruik voor medische doeleinden.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4631 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Apotheken - Vestigingswet.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4632 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedselcontrole - Heffingen ten gunste van het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Onderscheid tussen profitorganisaties en non-profitorganisaties.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-4633 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gezondheidszorg - Zorgregio's.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 21/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4634 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Controle op en evaluatie van niet-gouvernementele organisaties (NGO's).
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 3/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4635 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) - Beambten - Functie van informatieambtenaar.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4636 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) - Verdere rol in het kader van de dienstencheques.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 6/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4637 Vandenberghe Hugo (CD&V) Eerste minister  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4638 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 23/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4639 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4640 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4641 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 18/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4642 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 3/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4643 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4644 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4645 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 14/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Aanvullend antwoord 18/9/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4646 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4647 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 29/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4648 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 5/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4649 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4650 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 22/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 11/7/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4651 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Werk  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 24/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4652 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 16/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4653 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4654 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4655 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4656 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4657
3-4657 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4637
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4638
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4639
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4640
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4641
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4642
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4643
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4644
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4645
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4647
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4648
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4649
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4650
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4651
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4652
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4653
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4654
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4656
3-4658 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Legitimatiebewijzen - Voorlegging aan blinde of gehandicapte personen.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1035
3-4659 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Terreurmisdrijven - Verdachten en veroordeelden in de Belgische penitentiaire instellingen.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 29/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1417
3-4660 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Administratieve vereenvoudiging - Afschaffing van het verstrekkingenregister - Elektronische gegevensoverdracht.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1407
3-4661 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 14/6/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4662
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1431
3-4662 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 5/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4661
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1431
3-4663 Noreilde Stefaan (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinbestuurders - Negeren van stopseinen.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1416
3-4664 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Voetbal - Entreegeld - Verschillende prijzen voor de eigen supporters en bezoekers.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-3822
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3823
3-4665 Brotchi Jacques (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pneumokokkeninfecties - Vaccinatie - Toevoeging aan het vaccinatieprogramma voor kinderen onder twee jaar - Terugbetaling.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 10/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1448
3-4666 Brotchi Jacques (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centrale afdeling voor Fractionering van het Rode Kruis - FinanciŽle situatie - Omzetheffing op terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 23/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 28/6/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1449
3-4667 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Diensten voor gezamenlijke aankopen - Werking - Beheersing van het overheidsbudget.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Antwoord 20/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Aanvullend antwoord 10/5/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1461
3-4668 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Overheidsbedrijven - Genderevenwicht in de raad van bestuur.
  Verzending vraag 17/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 11/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3164
3-4669 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenen - Etnische achtergrond.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 8/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-4670 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Radicaal-islamitische activiteiten - Terrorisme - Veroordeelde Belgen - Ontneming van de Belgische nationaliteit.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 12/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4671 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Diplomatieke milieu - Misbruiken - Misdrijven.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 30/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4672
3-4672 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke milieu - Misbruiken - Misdrijven.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 2/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4671
3-4673 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Tewerkstelling van vreemdelingen.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Antwoord 21/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4674 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vereniging van de Vlaamse Radio- en Televisiepers (RTV-pers) - Charter - Verantwoordelijke uitgever voor nieuwssites.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4675
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4713
3-4675 Hermans Margriet (VLD) minister van Mobiliteit  
  Vereniging van de Vlaamse Radio- en Televisiepers (RTV-pers) - Charter - Verantwoordelijke uitgever voor nieuwssites.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4674
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4713
3-4676 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  POD Consumentenzaken - Tewerkstelling van vreemdelingen.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Antwoord 28/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-4677 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Banksector - CommerciŽle praktijken - Thuisverkoop.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Rappel 6/10/2006
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Doorverwijzing vraag 24/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4678
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-6313
3-4678 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Banksector - CommerciŽle praktijken - Thuisverkoop.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4677
3-4679 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Legitimatiebewijzen - Voorlegging aan blinde of gehandicapte personen.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-4680 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - "Official Development Assistance" (ODA)/"Development Assistant Committee" (DAC) - Begroting 2004.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4681 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - "Official Development Assistance" (ODA)/"Development Assistant Committee" (DAC) - Begroting 2005.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4682 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - "Official Development Assistance" (ODA)/"Development Assistant Committee" (DAC) - Begroting 2006.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4683 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 101-centrale - Personeel - Tweetaligheid.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4684 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politiezones - Interventietijden.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4685 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ex-psychiatrische patiŽnten - Beschut wonen - Financiering.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-4686 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheidsberoepen - Wetsontwerp.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4687 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geestelijke gezondheidszorg - PatiŽntenverenigingen.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-4688 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) - PatiŽnten met een persisterend storend gedrag.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 11/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-4689 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Zelfmoorden.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-4690 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsensyndicaten - Financiering.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4691 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Magistrale bereidingen - Omeprazole - Terugbetaling.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-4692 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zorgverstrekkers - Kinesitherapeuten - Sociale voordelen - Arbeidsongeschiktheid.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4693 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandheelkundige verstrekkingen - Kinderen jonger dan 12 jaar.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 11/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4694 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nierkanker - Nexavar.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4695 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Generische geneesmiddelen - Samenstelling - Beschikbare informatie.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4696 Verreycken Wim (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  TattoeŽerders - Nieuwe regelgeving.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4697 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Rekeningen 2004 en 2005.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4698 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit  
  Belgocontrol - Tewerkstelling van vreemdelingen.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 2/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4699 Martens Bart (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Binnenvaartschepen - Keuring.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4700 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Werk  
  "Internet voor iedereen"-project.
  Verzending vraag 21/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006